The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Wykorzystanie potencjału przetwarzania na krawędzi sieci
dla rozwoju działalności

Czym jest przetwarzanie na krawędzi sieci?

Przetwarzanie na krawędzi sieci to po prostu optymalizacja procesowania danych.

Ogromne ilości danych generowane przez firmy nie zawsze mogą czekać na przetworzenie poza siedzibą przez sieci korporacyjne lub dostawców chmury. Dane wytwarzane przez urządzenia użytkowników, maszyny lub połączenia typu maszyna-maszyna (M2M) mogą być gromadzone i analizowane na brzegu sieci w celu zapewnienia natychmiastowego wglądu w sytuację przedsiębiorstw i zastosowań, które nie mogą sobie pozwolić na żadne opóźnienia.

Przetwarzanie na krawędzi sieci przenosi treść, dane i przetwarzanie bliżej zastosowań, urządzeń i użytkowników, którzy z nich korzystają i wchodzą z nimi w interakcję”.

Quote sign

[Przetwarzanie na krawędzi sieci] rozwiązuje klasyczny dylemat „gdzie” przetwarzać obciążenia IT i sprzyja rozmieszczaniu obciążeń roboczych i możliwości obliczeniowych w sposób optymalizujący równowagę między opóźnieniami, przepustowością, autonomią i zabezpieczeniami w szeregu opcji od centrów danych hyperscale po domowe termostaty.

– Gartner

Quote sign

„Globalne wydatki na przetwarzanie na krawędzi sieci w 2024 roku wyniosą 250 mld USD”.

Uczestnicy badania Vertiv Data Center 2025 spodziewają się 400% wzrostu obiektów brzegowych.

Obrót giełdowy o wysokim wolumenie, dostarczanie treści w wysokiej rozdzielczości i samochody autonomiczne zależą od możliwości przetwarzania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Bez takiego przetwarzania wydajność tych zastosowań uległaby pogorszeniu prowadząc do strat finansowych po przeciętne wrażenia użytkownika, a nawet do utraty życia. Podobnie firmy świadczące usługi na rzecz konsumentów, takie jak organizacje opieki zdrowotnej i sprzedawcy detaliczni, mogą chcieć przesyłać oferty lub usługi na urządzenia mobilne konsumentów, ale muszą przestrzegać przepisów dotyczących prywatności danych. W związku z tym firmy te dla zwiększenia zgodności z przepisami wolą procesować i przechowywać dane w obiektach brzegowych — w kontrolowanych przez siebie lokalizacjach — a nie w chmurze.

Przetwarzanie na krawędzi sieci zaspokaja niezliczone potrzeby organizacyjne i wymagania zastosowań oraz otwiera mnóstwo możliwości.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach brzegowych Vertiv.

Korzyści zapewniane przez przetwarzanie na krawędzi sieci

Ilość, różnorodność, szybkość i zmienność danych rośnie w tempie wykładniczym. Do pozyskiwania informacji firmy mogą oprócz danych biznesowych wykorzystywać dane od użytkowników internetowych i mobilnych, z mediów społecznościowych, transakcji, dane M2M, dzienników zdarzeń i innych źródeł. Jednak większa część tych danych nie jest gromadzona ani wykorzystywana.

Obecne wykorzystanie danych w Twojej organizacji może przypominać rysunek kredkami, ale dzięki wykorzystaniu potencjału big data, mógłbyś tworzyć bogate trójwymiarowe, pełnokolorowe modele danych. Sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe (ML) umożliwiają uzyskiwanie głębszych obserwacji, dzięki którym możesz identyfikować nowe możliwości biznesowe B2B i B2C, pogłębiać relacje z klientami, poprawiać zwrot z inwestycji (ROI) i zwiększać udział w rynku.

Branża rozwija się szybko i generuje coraz większe zapotrzebowanie na dane i analitykę. Wśród tych trendów znajduje się, na przykład transformacja cyfrowa, hybrydowe modele pracy, automatyzacja, zaawansowana robotyka, aplikacje Internetu rzeczy (IoT) oraz rozszerzona/wirtualna rzeczywistość (AR/VR).

800x600-benefits-of-edge-computing.png

Źródło: Analysys Mason

Analitycy szacują, że do 2023 roku 50% danych przedsiębiorstw będzie generowanych poza centrami danych.

Sieci 5G to ostatni element układanki, gwarantujący organizacjom przepustowość i ultraszybkie przetwarzanie wymagane do dostarczania klientom i użytkownikom biznesowym zastosowań charakteryzujących się intensywną wymianą danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Procesowanie obciążeń w chmurze może zająć nawet 100 milisekund, a brzeg i 5G umożliwią procesowanie w czasie poniżej jednej milisekundy.

Z powodu nowych pojawiających się standardów i wolniejszego od planowanego tempa wprowadzania na rynek 5G, potrzeba czasu, aby technologia ta rozwinęła swój pełny potencjał. Przetwarzanie na krawędzi sieci zasadniczo działa jako „ostatnia mila” w procesowaniu danych i utrzymuje opóźnienia na niskim poziomie, obecnie około 10 do 50 milisekund, w zależności od lokalizacji.

Brzeg, wspierany przez sieci 5G, pomoże organizacjom w gromadzeniu, przetwarzaniu i użytkowaniu danych biznesowych, mobilnych, społecznościowych, M2M i innych. W związku z tym, znaczenie przetwarzania na krawędzi sieci będzie w nadchodzących latach rosło wykładniczo.

Dzięki wykorzystaniu możliwości przetwarzania na krawędzi sieci, organizacje mogą procesować dane u źródła i tworzyć nową wartość biznesową. Mogą automatyzować kluczowe procesy, wykorzystywać nowe analizy do podejmowania strategicznych decyzji, personalizować produkty i usługi cyfrowe oraz zapewniać użytkownikom końcowym wyjątkowe doświadczenia, a także służą do innych celów strategicznych.

„W latach 2019–2022 przedsiębiorstwa przeznaczą średnio 30% swoich budżetów IT na przetwarzanie na krawędzi sieci”.

benefits-of-the-edge.png

Przetwarzanie na krawędzi sieci obejmuje szeroki zakres zastosowań przemysłowych, przypadków użycia i infrastruktur przetwarzania danych. Znaczenie przetwarzania na krawędzi sieci zależy od typu firmy.

Eksploracja ekosystemu przetwarzania na krawędzi sieci

Różnorodność zastosowań brzegu może powodować pewne wątpliwości, dlatego warto najpierw pomyśleć o nich w kategoriach archetypów, a dopiero potem zagłębić się w przypadki zastosowań. Vertiv przeanalizował ponad 100 przypadków zastosowań w branży i opracował następujące cztery archetypy, uporządkowane według wymagań dotyczących przepustowości, opóźnień, zabezpieczeń i dostępności:

 • Intensywna wymiana danych: duża ilość danych sprawia, że przesyłanie ich przez sieć jest niepraktyczne (ze względu na ilość danych, koszty lub problemy z przepustowością)
 • Wrażliwe na opóźnienia dla człowieka: usługi zoptymalizowane pod kątem konsumpcji przez ludzi
 • Wrażliwe na opóźnienia w komunikacji maszyna-maszyna: usługi zoptymalizowane pod kątem zużycia maszyna-maszyna
 • Krytyczne dla życia: przypadku użycia, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

„Do 2022 r. 90% przedsiębiorstw przemysłowych będzie korzystać z przetwarzania na krawędzi sieci”.

Archetypy brzegu i zastosowania

INTENSYWNA
WYMIANA DANYCH

 • Poufna łączność
 • Inteligentne miasta/fabryki
 • Inteligentny dom/budynek
 • Dystrybucja treści w wysokiej rozdzielczości
 • Wysokowydajne przetwarzanie danych
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Cyfryzacja wydobycia ropy naftowej i gazu
 • Wysokie koszty infrastruktury sieciowej

Przepustowość

Latencja

Dostępność

Zabezpieczenia

WRAŻLIWE NA
OPÓŹNIENIA MASZYNA-MASZYNA

 • Inteligentne zabezpieczenia
 • Inteligentna sieć przesyłowa
 • Dystrybucja treści wymagających niskich opóźnień
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Symulacje wojskowe

Latencja

Przepustowość

Dostępność

Zabezpieczenia

ZASTOSOWANIA KRYTYCZNE
DLA ŻYCIA LUDZKIEGO

 • Cyfrowa medycyna
 • Samochody połączone/autonomiczne
 • Drony
 • Inteligentny transport
 • Autonomiczne roboty

Latencja

Przepustowość

Dostępność

Zabezpieczenia

WRAŻLIWE NA OPÓŹNIENIA
DLA CZŁOWIEKA

 • Optymalizacja stron internetowych
 • Rozszerzona rzeczywistość
 • Inteligentny handel detaliczny
 • Przetwarzanie języka naturalnego

Latencja

Przepustowość

Dostępność

Zabezpieczenia

Wysokie zapotrzebowanie
Średnie zapotrzebowanie

(R)ewolucja przetwarzania na krawędzi sieci

Przetwarzanie na krawędzi sieci nie jest nowym zjawiskiem. Pojawiło się pod koniec lat 90. XX wieku, gdy organizacje, bazując na wcześniejszych działaniach związanych z wymianą plików, uruchomiły sieci dostawy treści (CDN) i sieci P2P (P2P).

Przetwarzanie na krawędzi sieci zawdzięcza swój prawdziwy wzrost chmurze obliczeniowej, wspieranej przez Amazon Web Services (AWS), Microsoft i inne firmy. Organizacje, które wdrożyły chmurę obliczeniową, poniosły duże nakłady inwestycyjne kapitałowe z góry i musiały uporać się z trudnym do zmodernizowania sprzętem do obsługi innowacyjnych i nieustannie ewoluujących usług na żądanie, typu pay-as-you-go. Dzięki chmurze obliczeniowej organizacje mogą reagować na rozwój działalności i skoki popytu w czasie rzeczywistym oraz redukować koszty w czasie. Wdrożenie chmury trwało trochę czasu, ale obecnie organizacje coraz częściej przyjmują strategie IT oparte na chmurze.

Mgła obliczeniowa łączy brzeg i chmurę, a dokładniej urządzenia połączone z Internetem Rzeczy i zdalne centra danych. Mgła obliczeniowa zwykle składa się z serwerów brzegowych, które są zgrupowane w chmurach lub mikro centrach danych i zapewnia lokalną pamięć oraz procesowanie, usprawniając gromadzenie i kontrolę danych. Mgła obliczeniowa różni się od przetwarzania na krawędzi sieci tym, że mgła przesuwa przetwarzanie do sieci lokalnych, a brzeg przenosi procesy do samych urządzeń. Ponieważ jednak wszystkie procesy są zlokalizowane, a nie oparte na chmurze, niektórzy analitycy postrzegają terminy „mgła” i „brzeg” obliczeniową jako wymienne.

800x600-ege-solutions-vid.png
Wideo: Vertiv™ VRC-S: Twoje brzegowe mikro centrum danych

„Internet brzegowy nie jest rozszerzeniem chmury ani podzbiorem 5G. Internet brzegowy to fundamentalna transformacja sposobu przetwarzania danych. Przechodzimy od scentralizowanej chmury do architektury brzegowej, a to oznacza wdrażanie węzłów na żądanie bliżej użytkownika”.

– Chetan Sharma, Analityk

Równocześnie rozwój rynku, związany z chipami, akumulatorami, serwerami, technologiami precyzyjnego zasilania i chłodzenia, umożliwił tworzenie zaawansowanych mikro centrów danych i szaf IT. Te rozwiązania o mniejszych możliwościach przetwarzania danych można elastycznie instalować w dowolnym miejscu i czasie.

Ponadto oprogramowanie do zdalnego monitorowania i oprogramowanie do zarządzania umożliwia zespołom IT nadzorowanie obiektów brzegowych bez konieczności podróżowania do lokalizacji poza siedzibą w celu przeprowadzenia rutynowej konserwacji lub rozwiązywania problemów. Dział IT może konfigurować, aktualizować i konserwować urządzenia za pomocą bezpiecznych połączeń i zdalnych narzędzi.

Podczas gdy infrastruktura lokalna i chmura obliczeniowa centralizują procesowanie obciążeń, przetwarzanie na krawędzi sieci decentralizuje je. Sieci brzegowe ze swej natury umożliwiają korzystanie z pewnych typów zastosowań przetwarzania, które nie byłyby wykonalne w innym przypadku.

Czy powinieneś więc korzystać z chmury, mgły, czy przetwarzania na krawędzi sieci? Prawdopodobnie wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. Brzeg i mgła nie zastępują chmury obliczeniowej. Rozszerzają ją i wzmacniają.

Przy wyborze najlepszego modelu przetwarzania danych należy rozważyć szeroki zakres wymagań biznesowych i technicznych. Jak przedstawiono na ilustracji po prawej stronie, odpowiedź nie zawsze jest prosta.

Zespoły IT, stratedzy i eksperci ds. innowacji mogą pomóc Ci zrozumieć, gdzie inwestować w technologię i umieszczać obciążenia robocze zarówno teraz, jak i w przyszłości.

To ważna kwestia, ponieważ w przypadku tej technologii, podobnie jak i innych wschodzących rozwiązań, gwałtowanie zmieniają się standardy, możliwości, narzędzia i połączenia. Zrozumienie, w jakim kierunku zmierza przetwarzanie na krawędzi sieci, pomoże Ci w projektowaniu interoperacyjnych sieci.

800x600-edge-revolution.png

Źródło: Business Insider

Rodzaje obiektów brzegowych

Technologia brzegowa jest wdrażana w szerokim zakresie obiektów. W obiektach tych zazwyczaj stosuje się cztery wzorce wdrażania:

 • Geograficznie rozproszone: Podobnej wielkości obiekty rozmieszczone w całym kraju lub regionie. Przykładowe lokalizacje to sklepy detaliczne i oddziały banków.

 • Dystrybucja centralna: Niewielkie obiekty są zorganizowane wokół większego „hubu” w kraju lub regionie. Przykłady obejmują sieci komunikacyjne i logistyczne.

 • Lokalnie skoncentrowane: Sieci lokalne z małymi obiektami połączonymi z większym centralnym obiektem, często na terenie kampusu. Przykłady obejmują opiekę zdrowotną, edukację i operacje przemysłowe.

 • Autonomiczne obiekty graniczne: Duże pojedyncze obiekty brzegowe o szerokim zasięgu regionalnym lub globalnym. Są to często modularne centra danych obsługujące duże obszary. Przykłady obejmują usługi w chmurze i operacje odzyskiwania danych po awarii.

Obiekty brzegowe można następnie analizować pod kątem wymagań technicznych i środowiskowych. Skategoryzowane w ten sposób obejmują:

 • Obiekty chłodzone i kontrolowane: Są to specjalistyczne, klimatyzowane i zabezpieczone przestrzenie. Różnią się jedynie gęstością szaf. Do tej kategorii należą brzegowe centra danych.

 • Obiekty komercyjne i biurowe: Przestrzenie użytkowane przez ludzi wyposażone w ograniczone sterowanie warunkami środowiska. Te obiekty są zazwyczaj mniej bezpieczne. Do tej kategorii należy na przykład przychodnia lekarska.

 • Obiekty surowe i trudne: Obiekty wymagające wzmocnionych systemów i obudów w celu ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza. Należą do nich zakłady przemysłowe narażone na kontakt z wodą i lokalizacje znajdujące się w pobliżu ośrodków dużego ruchu drogowego lub maszyn. Pozbawione są klimatyzacji i znacznie mniej zabezpieczone. Obiektem surowym i wytrzymałym jest na przykład stacja uzdatniania wody na uniwersytecie.

 • Autonomiczne obiekty zewnętrzne: Te pozbawione nadzoru obiekty są narażone na oddziaływanie czynników zewnętrznych i wymagają zastosowania osłon lub obudów. Mogą one znajdować się w odległych miejscach, do których utrudniony jest dojazd w celach serwisowych. Doskonałym przykładem tej kategorii są wieże komórkowe.

Zrozumieć architekturę brzegu

Projektowanie architektury brzegowej prawdopodobnie zaczniesz od zaplanowania pożądanej architektury zasilania. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę szereg innych kwestii, w tym:

Potrzeby związane z opóźnieniem: Wiele aplikacji biznesowych może tolerować opóźnienie wynoszące 100 milisekund lub więcej. Jednak w przypadku części z nich takie opóźnienia są niedopuszczalne. Kwestia opóźnień będzie miała wpływ na typ budowanego obiektu brzegowego i miejsce jego lokalizacji.

Warunki środowiskowe: Jeśli obiekt brzegowy znajduje się w siedzibie firmy, a nie w centrum danych, należy wziąć pod uwagę takie kwestie, jak ciepło, wilgoć, przepływ powietrza, zabezpieczenia i inne czynniki.

Przestrzeń: Nie wszystkie branże dysponują własną przestrzeń, w której mogą wdrażać obiekty brzegowe. Na przykład firmy telekomunikacyjne nie są właścicielami wież komórkowych lecz je dzierżawią.

Skala: Czy Twoja organizacja wdraża jeden obiekt brzegowy czy tysiące? Ten czynnik będzie miał wpływ na zastosowany model architektury sieciowej, technologię oraz procesy monitoringu i zarządzania.

Automatyzacja: Należy rozważyć automatyzację, która usprawnia rutynowe procesy, takie jak konfigurację urządzeń i aktualizacje w wielu brzegowych obiektach znajdujących się poza siedzibą firmą.

Pojedynczy punkt monitorowania: Scentralizowany pulpit nawigacyjny usprawni nadzorowanie operacji na brzegu sieci, zwłaszcza w miarę ich rozwoju.

Zdalne zarządzanie: Możliwość zdalnego monitorowania urządzeń i zarządzania nimi usprawnia codzienne czynności IT. Dzięki możliwościom zarządzania pozapasmowego zespoły IT mogą uzyskać bezpośredni dostęp do urządzeń brzegowych w przypadku awarii sieci.

Odporność: Podobnie jak inne sieci IT, obiekty brzegowe powinny być budowane pod kątem odporności. Na przykład zasilacze awaryjne (UPS) zapewniają zasilanie rezerwowe, które umożliwia kontynuowanie pracy w przypadku awarii zasilania.

800x600-understanding-edge-archi.png

Źródło: Analysys Mason

Skalowanie z 5G

Dostawcy usług telekomunikacyjnych wdrażają sieci 5G na całym świecie. Te nowe sieci telekomunikacyjne zapewniają znacznie większą przepustowość i szybsze przetwarzanie niż obecnie działające sieci 4G. Umożliwiają one również wielodostępowe przetwarzanie na krawędzi sieci (MEC), czasami nazywane mobilnym przetwarzaniem na krawędzi sieci, które sprawia, że aplikacje i inne zadania procesowania są wykonywane bliżej użytkownika, co podnosi wydajność.

Te innowacje umożliwią organizacjom wykorzystanie potencjału danych mobilnych i stworzenie pełniejszego obrazu zachowań i potrzeb użytkowników. Będą także wspomagać aplikacje intensywnie wykorzystujące dane i analitykę, takie jak zaawansowana robotyka, inteligentne aplikacje (miasta, fabryki, zabezpieczenia, transport, mobile urządzenia do noszenia), VR/AR i inne zastosowania.

„Sieci 5G będą 10-krotnie szybsze od sieci 4G”.

Prognozuje się, że do 2024 roku ponad 40% światowej populacji będzie miało dostęp do sieci 5G. Dlatego już dzisiaj firmy przygotowują się na nadchodzącą „gorączkę złota” nowych możliwości biznesowych. Firmy, które jako pierwsze będą w stanie wykorzystać przypadki zastosowań 5G, prawdopodobnie zdobędą duży udział w rynku.

Możliwości i cele brzegu

Firmy podejmują energiczne działania, aby wykorzystać bogactwo nowych danych. Przetwarzanie na krawędzi sieci może być motorem rozwoju działalności, pomóc ograniczyć opóźnienia, wspierać rozbudowywać infrastrukturę chmury hybrydowej i sprzyjać wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji (SI) oraz uczenia maszynowego (ML).

Zapewne masz również swoje własne cele związane z obiektami brzegowymi, takie jak wdrażanie, aktualizacja, rozbudowa oraz monitoring i zarządzanie zasobami przetwarzania danych. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych technologii, warto poznać pełen zakres opcji i tam, gdzie to możliwe, przyjmować standardowe rozwiązania oraz oceniać inwestycje i zarządzanie w perspektywie cyklu życia.

800x600-202516-GettyImages-600095258_202522_0.jpg

Możliwości rozwoju brzegu

W trakcie pandemii firmy intensywniej inwestowały w produkty oraz usługi cyfrowe i zwiększyły tempo wydatków na przetwarzanie na krawędzi sieci. Obecnie nadeszła pora wyścigu. A więc, gdzie zobaczymy największy wzrost brzegu?

Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi: IDC prognozuje, że wydatki na przetwarzanie na krawędzi sieci i pamięć wzrosną do 33,3 mld USD do 2024 r.. Będzie to okres rozbudowywania infrastruktury przez organizacje. Firmy będą również inwestować w zdalne monitorowanie i usługi partnerów w celu zarządzania obiektami brzegowymi.

Wdrożenia regionalne: Region Azji-Pacyfiku to obszar, który wiedzie prym we wdrażaniu brzegu. Kraje tego regionu inwestują znaczne środki w automatyzację, robotykę i inteligentne aplikacje. Do 2028 r. udział tego obszaru w światowej infrastrukturze brzegowej wyniesie 37,7%. Tuż za tym regionem plasuje się Europa z 29% udziałem. Według raportu The Linux Foundation udział Stanów Zjednoczonych wyniesie 20,5%, Ameryki Łacińskiej 7%, a Afryki i Bliskiego Wschodu 5,8%.

Aplikacje B2C a aplikacje B2B: Około 36,5% globalnej infrastruktury brzegowej skoncentruje się na obsłudze użytkowników mobilnych i indywidualnych, a 11,9% na zastosowaniach IT przedsiębiorstw. Udział dostawców usług komunikacyjnych (CSP), znanych również jako operatorzy telekomunikacyjni, będzie stanowić kolejne 10,4%.

Chmura: W czasie pandemii nastąpił gwałtowny rozwój chmury. Według badania Nutanix około 86% decydentów IT uważa, że infrastruktura chmury hybrydowej jest idealnym modelem, a 46% firm przyspieszyło inwestycje w 2020 r. Jednak rozwój sieci brzegowej jest tak silny, że sami dostawcy chmury oferują możliwości brzegowe, słusznie zauważając, że konkurencyjny brzeg może zmniejszyć ich udział w rynku.

IoT: Dzięki technologii 5G i rozwojowi brzegu IoT wykona ogromny skok naprzód. Wiele organizacji posiada urządzenia, które umożliwiają pozyskiwanie nowych informacji, ale nie dysponuje odpowiednimi możliwościami integracji danych, mocy obliczeniowej i budżetu. Brzeg rozwiązuje te problemy. W sferze B2C, konsumenci czują się coraz bardziej komfortowo z połączonymi doświadczeniami i są skłonni udostępniać swoje dane, by korzystać ze spersonalizowanych usług. W rezultacie rozkwitną zarówno aplikacje B2B, jak i B2C IoT.

800x600-edge-growth-opportunities.png

Źródło: The Linux Foundation

Opóźnienia: Konsumenci są coraz bardziej niecierpliwi. Badania branży e-commerce dowodzą, że skrócenie czasu reakcji nawet o 0,1 sekundy zwiększa zaangażowanie na stronie internetowej i sprzedaż. Podobnie dzieje się w przypadku aplikacji o krytycznym znaczeniu dla życia lub biznesu, takich jak handel giełdowy — tutaj duże opóźnienia oznaczają koniec gry. Kolejne lata charakteryzować będzie bitwa o jedną milisekundę i to ona zdecyduje o zwycięzcach i przegranych. W końcu standardem w branży staną się opóźnienia bliskie zeru.

Analityka i automatyzacja: Analityka, automatyzacja i optymalizacja procesów wspierane przez SI i ML polegają na zdolności przetwarzania dużych zbiorów danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jest to możliwe dzięki przetwarzaniu na krawędzi sieci, które eliminuje konieczność przesyłania obciążeń roboczych do chmury i umożliwia niemal natychmiastowe podejmowanie decyzji. Ponadto przetwarzanie na krawędzi sieci daje organizacjom możliwość analizowania danych wrażliwych związanych z transakcjami konsumenckimi, zdrowiem lub podatkami, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności danych.

Jak opóźnienia wpływają na wrażenia użytkownika?

Czas ładowania (milisekundy)

Wpływ na użytkownika

0 do 16

Użytkownicy zwracają szczególną uwagę na śledzenie ruchu i zniechęcają się, gdy animacje nie są płynne. Postrzegają animacje jako płynne przy prędkości renderowania 60 nowych klatek na sekundę. Oznacza to 16 milisekund na klatkę, wliczając w to czas potrzebny przeglądarce na wyświetlenie nowej klatki na ekranie, co powoduje, że aplikacja ma ok. 10 milisekund na wygenerowanie klatki.

0 do 100

Reakcja przeglądarki na działania użytkownika, mieszcząca się w tym przedziale czasowym, sprawia, że użytkownicy postrzegają wynik jako natychmiastowy. Dłuższy czas powoduje, że znika związek między działaniem a reakcją.

100 do 300

Użytkownicy zauważają niewielkie opóźnienie.

300 do 1000

W tym zakresie opóźnień czują się częścią naturalnego i ciągłego postępu zadań. Dla większości użytkowników strony internetowej załadowanie strony lub zmiana widoków stanowi zadanie.

1000 lub więcej

Powyżej 1000 milisekund (1 sekunda) użytkownicy tracą koncentrację na wykonywanym zadaniu.

10 000 lub więcej

Powyżej 10 000 milisekund (10 sekund) użytkownicy są sfrustrowani i prawdopodobnie porzucą zadania. Mogą, ale nie muszą, wrócić później.

Źródło: Deloitte


Możliwości brzegu wydają się być nieograniczone, co spowoduje znaczne inwestycje w tej sferze. Organizacje nie chcą odpaść z wyścigu o większe przychody generowane z posiadanych już danych.

Jak brzeg umożliwia funkcjonowanie IoT?

5G i przetwarzanie na krawędzi sieci, które zapewniają przepustowość, niskie opóźnienia i możliwości lokalnego przetwarzania wymagane do dostarczania aplikacji B2B i B2C, uwolnią potencjał Internetu rzeczy.

Jest to ważne, ponieważ firmy, aby uzyskać lepszy wgląd, umożliwić automatyzację i stworzyć połączone systemy inteligencji, podłączają coraz więcej urządzeń.

43 miliardy — liczba urządzeń IoT w 2023 r.”

Konsumenci poznali już wpływ, jaki IoT ma na systemy inteligentnego domu, a także na takie zastosowania końcowe, jak urządzenia mobilne dbające o bezpieczeństwo, zdrowie i kondycję fizyczną, marketing mobilny w sklepach i kasy samoobsługowe w handlu detalicznym.

800x600-edge-data-process.png

Źródło: Ez En Route

IoT wywrze największy wpływ na świat biznesu i administracji rządowej. Firmy produkcyjne wdrożyły już IoT, który umożliwił automatyzację procesów, robotykę oraz prewencyjną i predykcyjną konserwację. IoT i miliony dolarów zainwestowanych w sprzęt mogą pomóc organizacjom w unikaniu kosztownych awarii lub nieoczekiwanych przestojów.

Czujniki IoT gromadzą wiele informacji o podłączonych urządzeniach, w tym o przepływie powietrza, temperaturze, wilgotności, składzie chemicznym, stanie, wilgotności, ruchu, prędkości, odległości do innych urządzeń, jakości wody, a lista ta nie końca. W ten sposób czujniki IoT mogą uzyskać dokładny obraz wydajności urządzenia i warunków otoczenia.

Czujniki, wszechobecna łączność i błyskawiczne przetwarzanie umożliwią inteligentny transport z zsynchronizowanym oświetleniem, zarządzaniem ruchem i opłatami drogowymi. Inteligentne budynki poprawią komfort użytkownika i pomogą pracownikom w zarządzaniu i optymalizacji przestrzeni. W inteligentnych miastach systemy nadzoru usprawnią metody pracy, rozrywki i podróżowania mieszkańców. Samochody autonomiczne sprawią, że dojazdy do pracy będą bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Aplikacje IoT stają coraz bardziej zaawansowane i połączone. Nie ulega wątpliwości, że za kilka kilku dziesięcioleci świat będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Zespoły produktowe mogą wykorzystywać VR/AR do opracowywania i testowania nowych produktów, przy współpracy i uwzględnianiu opinii konsumentów. Pracownicy pierwszej linii służby zdrowia, produkcji i innych branż mogą wykorzystywać VR/AR do dostępu do zdalnej wiedzy specjalistycznej potrzebnej do wykonywania pracy.

Urządzenia IoT są wyposażone w czujniki, które w sposób ciągły przesyłają informacje na temat ich kondycji, wydajności i statusu. Dane te są agregowane i przetwarzane za pośrednictwem chmury lub przetwarzania na krawędzi sieci. Dzięki przetwarzaniu na brzegu, połączone systemy mogą wykorzystywać inteligencję w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Mogą również wykorzystać wartościowe informacje zwrotne i ulepszać z czasem procesy.

Potencjalny wpływ gospodarczy IoT wzrośnie z 4 bilionów USD do 11 bilionów USD w 2025 r.”

W jaki sposób organizacje wykorzystują sieci brzegowe do obsługi aplikacji IoT?

Zastosowania IoT

 • Wykorzystuje inteligentne urządzenia: Czujniki gromadzą wiele punktów danych o warunkach urządzenia, które są wykorzystywane w aplikacjach IoT.
 • Implementuje bramę IoT: Brama pomaga odpowiednio kierować obciążeniami roboczymi, przetwarzając dane na brzegu lub wysyłając je do procesowania w chmurze lub w korporacyjnym centrum danych.
 • Polega na niezawodnej łączności: Szybka łączność zapewnia płynny transfer danych z minimalnymi opóźnieniami.

Przetwarzanie na krawędzi sieci

 • Wykorzystuje złożone przetwarzanie zdarzeń (CEP): Systemy CEP integrują dane, szukają wzorców, a następnie podejmują zautomatyzowane działania. Te systemy typu open source działają zarówno w chmurze, jak i na urządzeniach brzegowych.
 • Wykorzystuje ML i SI: Twój zespół IT może korzystać z istniejących algorytmów lub tworzyć własne, a wszystko to w celu poprawy swojej zdolności do identyfikowania określonych warunków, a następnie do automatyzacji kluczowych działań. Możliwości te są coraz częściej realizowane w urządzeniach brzegowych, a nie tylko w chmurze.
 • Obsługuje aplikacje brzegowe IoT: Dostawcy łączą podstawowe możliwości, takie jak CEP, SI i inne narzędzia w urządzeniach i przyspieszają wdrażanie, aktualizacje oraz zmiany.
 • Oferuje magazyn danych w trybie offline: Urządzenia, dzięki lokalnej pamięci, mogą kontynuować działanie w przypadku zakłóceń w działaniu sieci.
 • Zapewnia potężne możliwości zarządzania danymi: Inteligentne możliwości decydują o tym, które dane i w jakich odstępach czasowych należy gromadzić i procesować.

Cele IT brzegowego

Szybkie tempo cyfryzacji przyspieszyło rozwój przetwarzania na krawędzi sieci. Dlatego zespoły IT udoskonalają strategie technologiczne i dostosowują modele przetwarzania danych do celów biznesowych i technicznych. Oto kilka typowych celów stawianych przed wdrożeniami brzegowymi.

Wdrażanie infrastruktury brzegu
Chcesz rozwinąć swoją infrastrukturę hybrydową/chmurową i umożliwić nowe zastosowania brzegowe. Cele te obejmują:

1. Racjonalizację obciążeń roboczych: Decyzja, gdzie procesować kluczowe obciążenia na podstawie opóźnień, kosztów, zabezpieczeń, prywatności danych lub innych zagadnień.

Podejście: Wsparcia może udzielić partner IT. Zidentyfikuje on unikalne potrzeby w oparciu o zastosowanie i opracuje ogólną strategię brzegową.

2. Tworzenie profili aplikacji: Opracowanie standardowej infrastruktury brzegu dla różnych typów aplikacji zapewnia spójność wdrażani i gwarantuje ich działanie zgodnie z oczekiwaniami.

Podejście: Opracowanie standaryzowanej dokumentacji, w tym specyfikacji, będzie kluczem do możliwości skalowania Twojej obecności na brzegu sieci.

Modernizacja infrastruktury brzegu
Chcesz obsługiwać nowe aplikacje i większe ilości danych, co wymaga modernizacji istniejącej technologii brzegowej. Twoje cele obejmują:

3. Zapewnienie wysokiej niezawodności infrastruktury: Rozwój Twojej firmy mogą wspomóc rozproszone sieci. Utrzymanie wysokiego dostępności i wydajności wszystkich obiektów brzegowych jest priorytetem.

Podejście: Porównaj zasilacze UPS o topologii line-interactive i podwójnej konwersji, zapewnij łączność dla zdalnego monitorowania i upewnij się, że dostępne są odpowiednie zasoby do obsługi zasilacza UPS.

4. Uproszczenie infrastruktury brzegu: Wzrost jest łatwiejszy dzięki standaryzowanym procesom i technologii. Pomagają one usprawnić proces zamawiania, wdrażania i zarządzania.

Podejście: Warto rozważyć, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, standaryzację infrastruktury i zamawiać sprzęt, który oferuje wbudowaną elastyczność i możliwość dostosowania, sprzyjające rozwojowi firmy.

5. Szybkie wdrażanie nowej infrastruktury w celu wsparcia modernizacji technologii brzegowej: Zaawansowana technologia do zastosowań intensywnie przetwarzających dane wymaga odpowiednich możliwości brzegowych. Oznacza to modernizację zarówno sprzętu IT, jak i wspierającej go infrastruktury.

Podejście: Oceń możliwości wykorzystania fabrycznych usług integracyjnych w celu uzyskania infrastruktury dostosowanej do IT. Na koniec należy określić dostępność i poziom umiejętności personelu lub partnerów w zakresie instalacji technologii brzegowej.

Rozbudowa infrastruktury brzegowej
Możesz wdrażać IT w nowych lokalizacjach, w których wcześniej nigdy nie było instalowane. Oznacza to konieczność zaprojektowania odpowiedniej przestrzeni przetwarzania danych, pamięci i sieci, a także wybór obsługujących je szaf, sprzętu zasilania i chłodzenia. Twoje cele obejmują:

6. Zwiększanie wydajności: Zwiększanie wydajności w istniejących obiektach w celu wsparcia rozwoju działalności.

Podejście: Dobierz jednostki UPS pod kątem zmieniających się wymagań, oceń obciążenia cieplne, aby określić zapotrzebowanie na dedykowane chłodzenie i zapewnij łączność do zdalnego monitorowania.

Monitoring i zarządzanie obiektami brzegowymi
Chciałbyś scentralizować wgląd i kontrolę nad obiektami brzegowymi. Chcesz zapewnić bezawaryjną pracę i dostępność sprzętu, a także zabezpieczyć go przed nieautoryzowanym dostępem.

7. Zarządzanie rozwijającą się siecią brzegową: Skalowalne podejście do zarządzania sprzętem IT zminimalizuje problemy związane z rozwojem, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności.

Podejście: Zidentyfikuj elementy, wymagające monitoringu. Upewnij się, że infrastruktura zarządzania zasilaniem i klimatyzacją precyzyjną jest wyposażona w łączność i ustal, dostępność pracowników monitorujących i reagujących na alarmy.

8. Wdrażanie zdalnego zarządzania: Ścisły monitoring warunków sprzętu IT zwiększy jego dostępność, wykorzystanie i wydajność.

Podejście: Oprogramowanie i narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania pozwalają wdrożyć autoryzowanych użytkowników, ograniczać lub blokować wykonywane operacje oraz monitorować warunki środowiskowe i osiągi urządzeń.

9. Zarządzanie temperaturą w obiektach brzegowych: Sprzęt IT powoduje podwyższenie temperatury, szczególnie w małych przestrzeniach, takich jak szafy IT. Brak zarządzania nadmiarem ciepła może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń.

Podejście: Oceń obciążenie cieplne technologii, co pozwoli Ci podjąć decyzję o zastosowaniu dedykowanego chłodzenia. Zdalny monitoring środowiskowy może pomóc działowi IT w identyfikacji punktów gorąca i proaktywnym zarządzaniu nimi.

10. Skalowanie możliwości zespołu IT: Osobisty nadzór nad obiektami brzegowymi przez pracowników nie zawsze jest praktyczny lub pożądany.

Podejście: Wykorzystaj oprogramowanie do zdalnego monitorowania i oprogramowanie zarządzające do rutynowej konfiguracji, aktualizacji i rozwiązywania problemów. Rozważ współpracę z lokalnym partnerem, który w razie potrzeby zainstaluje nową technologię i będzie serwisować krytyczną infrastrukturę, taką jak akumulatory.

edge--it-goals-infographic.png

Rozwiązania brzegowe

Zespoły IT zazwyczaj chcą pozyskiwać i wdrażać rozwiązania brzegowe w ciągu dni lub tygodni. Rozwiązania kontenerowe, takie jak zintegrowana infrastruktura, mikro centra danych i prefabrykowane modularne centra danych, zapewniają potężne możliwości obliczeniowe, a jednocześnie oferują szybkość wprowadzenia na rynek i zabezpieczenia fizyczne.

Rozwiązania brzegowe IT integrują sterowanie chłodzeniem i klimatyzacją, rozdział zasilania i łączność sieciową. Mogą one również zawierać urządzenia zapewniające zabezpieczenia fizyczne, ochronę przeciwpożarową, pochłanianie wstrząsów, ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, kondycjonowanie zasilania, a także zasilacze UPS lub akumulatory. Zespoły IT zazwyczaj decydują się również na oprogramowanie i urządzenia do zdalnego monitorowania i zarządzania, aby zapewnić działanie rozwiązań brzegowych zgodnie z oczekiwaniami.

800x600-ege-solutions.png

800x600-integrated-infra.png

Zintegrowana infrastruktura

Ten sprzęt umożliwia użytkownikom zbudowanie centrum danych w każdym dostępnym miejscu. Na przykład szkoły mogą wdrożyć jednostki modularne w obiektach brzegowych lub na terenie kampusu. A nawet na korytarzu.

Zintegrowana infrastruktura jest wstępnie przetestowana i gotowa do wdrożenia w ciągu kilku dni, co eliminuje potrzebę projektowania rozwiązań i integrowania elementów. Są to bezpieczne, uniwersalne jednostki o kompaktowej konstrukcji ze zintegrowanymi systemami przeciwpożarowymi, przez co są odpowiednie i bezpieczne w stosowaniu w szerokim zakresie obiektów.

800x600-micro-data-center.png

Mikro centra danych

Mikro centra danych oferują dużą wydajność przetwarzania danych w niewielkiej przestrzeni fizycznej. Na przykład przychodnia lekarska lub szpital mogą wdrożyć mikro centrum danych w celu obsługi aplikacji telemedycznych.

Te kompleksowe rozwiązania łączą zasilanie, chłodzenie, monitoring i szafy rackowe i mogą być wdrażane wewnątrz lub na zewnątrz budynku, a nawet funkcjonować jako autonomiczny obiekt.

800x600-prefab-modular-data-center.png

Prefabrykowane modularne centra danych

W sytuacji, gdy wymagana jest większa moc przetwarzania danych lub elastyczność, dział IT może wdrożyć prefabrykowane modularne centrum danych, które można łatwo zmontować w miejscu instalacji. Takie centra danych, posiadające dużą moc obliczeniową, mogą być wykorzystywane do realizacji dowolnych procesów o znaczeniu krytycznym dla działalności. Przykładem takiego rozwiązania są centra danych dla krytycznej infrastruktury administracji publicznej wykorzystywane do zarządzania bezpieczeństwem państwa, energią i wodą.

Są to prefabrykowane, zmontowane, zintegrowane i przetestowane rozwiązania, przez co charakteryzują się niskim poziomem ryzyka i szybkością wdrożenia.

Inne kwestie związane z przetwarzaniem na krawędzi sieci

Jesteś w trakcie projektowania i rozwijania infrastruktury brzegowej. Rozumiesz potrzeby zastosowania i rodzaje obiektów oraz technologię, którą będziesz wdrażać.

Do usprawnienia wdrażania technologii możesz użyć projektów referencyjnych. Zanim wybierzesz swoją infrastrukturę, warto rozważyć kilka innych kluczowych kwestii, w tym wydajność przetwarzania obiektu brzegowego, zrównoważony rozwój, zużycie energii i ukryte koszty eksploatacji. Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom.

Projektowanie infrastruktury brzegowej

Projektowanie infrastruktury do zastosowań brzegowych może wydawać się trudnym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę potrzeby przetwarzania danych, środowisko fizyczne, wymagania dotyczące zasilania i klimatyzacji precyzyjnej, zabezpieczenia fizyczne oraz możliwości zdalnego monitorowania i zarządzania. Wtedy pojawia się problem zastosowania technologii, która będzie przystosowana do przyszłych wymagań. Standardy brzegu i urządzeń zmieniają się szybko. Jeśli podejmiesz niewłaściwą decyzje i nie zaprojektujesz rozwiązania pod kątem rozwoju i skalowalności, to będziesz musiał ponownie zainwestować w IT wcześniej niż zakładałeś.

Dodatkowo, jeśli nie możesz liczyć na wsparcie zespołu IT, to będziesz musiał samodzielne podejmować decyzje dotyczące wyboru i zakupu.

Na szczęście w procesie zakupu i jego standaryzacji mogą pomóc Ci dostawcy. Mogą oni oferować projekty referencyjne, obejmujące zalecane rozwiązania, które zapewniają osiągnięcie określonych celów. Dostawcy zazwyczaj dostarczają szafy rackowe ze zintegrowanym chłodzeniem, inteligentnym rozdziałem zasilania i zasilaniem rezerwowym. Pozostałe elementy będą się różnić w zależności od wymagań zastosowania. Można je również dostosować za pomocą dodatkowych urządzeń i usług.

Projekty referencyjne stanowią uniwersalne, opracowane przez ekspertów rozwiązanie, które pozwala sprostać typowym wyzwaniom w różnych środowiskach. Każdy projekt można dostosować do indywidualnych potrzeb, aby sprostać unikalnym potrzebom biznesowym. Dostępne są również usługi instalacji i konserwacji, które usprawniają wdrażanie i zapewniają spokój przez cały okres eksploatacji produktów.

Projekty referencyjne zapewniają szybki dostęp do przetwarzania na krawędzi sieci. Dzięki nim partner IT może skrócić czas wdrażania, chronić infrastrukturę krytyczną i połączyć ją ze zdalnym monitoringiem IT.

Wydajność i zrównoważony rozwój brzegu

Świat zmaga się z wpływem zmian klimatycznych. Natomiast przetwarzanie na krawędzi sieci może doprowadzić do powstania bardziej wydajnych, zrównoważonych środowiskowo procesów. Przetwarzanie na krawędzi sieci przyniesie wymierne korzyści w zakresie procesowania danych, jednak największą zaletą brzegu będzie dostarczanie informacji, które pomogą branży optymalizować procesy na dużą skalę.

Dzięki postępowi technologicznemu, w tym przetwarzaniu danych hyperscale oraz zoptymalizowanym systemom zarządzania zasilaniem i klimatyzacją precyzyjną, chmura obliczeniowa jest obecnie o wiele bardziej wydajna niż się powszechnie uważa.

W latach 2010-2018 popyt na przetwarzanie danych przez centra danych (chmurowe i lokalne) pięciokrotnie przewyższył prognozowany wzrost. A w 2018 r. 89% wszystkich instancji przetwarzania danych było hostowanych przez chmurowe centra danych. Pomimo tego gwałtownego wzrostu, według Data Center Knowledge w 2018 roku światowe centra danych zużywały tylko 205 terawatogodzin energii elektrycznej, czyli zaledwie 1% światowej energii elektrycznej.

800x600-datacenter-ecosystem.png

Źródło: BusinessWire/Vertiv

Ale brzeg może przynieść o wiele większe i szybsze korzyści. Przyjrzyjmy się poniższym zaletom:

Przetwarzanie na krawędzi sieci podnosi wydajność

 • Dane są przetwarzane i przechowywane u źródła: Eliminuje to konieczność przesyłania danych do chmury, co sprawia, że przetwarzanie jest bardziej wydajne i zmniejsza się zużycie energii.
 • Brzeg można wykorzystać do rozszerzenia infrastruktury IT lub ją zastąpić: Organizacje mają teraz możliwość wyboru. Mogą zlecać przetwarzanie danych zewnętrznym dostawcom chmury lub wdrażać infrastrukturę IT we własnych obiektach brzegowych. W rezultacie zyskują elastyczność i mogą dostosować obciążenie robocze do kluczowych celów i wymagań.
 • Obiekty brzegowe mogą być zarządzane zdalnie: Zaawansowane możliwości zdalnego monitorowania i zarządzania pozwalają zespołom IT konfigurować, aktualizować i rozwiązywać problemy z urządzeniami. Dzięki możliwościom zarządzania pozapasmowego mogą realizować te funkcje nawet wtedy, gdy nie działają korporacyjne sieci.
 • Chłodzenie cieczą oferuje operatorom brzegu więcej opcji: Przetwarzanie na krawędzi sieci często umożliwia procesowanie wysokowydajnych obciążeń, takie jak analityka danych i ML. Powoduje to zwiększenie liczby wymaganych szaf rackowych, a przez to podniesienie temperatur, które wykraczają poza możliwości chłodzenia tradycyjnych rozwiązań chłodzenia powietrzem. Chłodzenie cieczą może skutecznie utrzymywać temperatury, nawet w obiektach brzegowych pozbawionych zasilania wodą.

Przetwarzanie na krawędzi sieci przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

 • Obiekty brzegowe wykorzystują dostępny już sprzęt komputerowy: Centra przetwarzania danych hyperscale rozwijają się dzięki wysoce zaawansowanej technologii. Przetwarzanie na krawędzi sieci często wykorzystuje powszechnie stosowane technologie, w tym serwery, smartfony, technologie operacyjne, takie jak sprzęt produkcyjny, komputery stacjonarne i bramy internetowe. Prawdopodobnie jesteś już w posiadaniu niektórych elementów potrzebnych do wdrożenia brzegu.
 • Zastosowania brzegowe zapewniają głęboki wgląd w sytuację: informują o wyciekach wody w obiektach IoT/brzegowych, niezoptymalizowanych procesach i innych problemach, które mogą zaoszczędzić miliardy dolarów i ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Na przykład, według danych amerykańskiego Departamentu Energii, budynki komercyjne w USA marnują 30% zużywanej energii. Dlatego ograniczenie tego marnotrawstwa dzięki IoT i przetwarzaniu na krawędzi sieci może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
 • Przetwarzanie na krawędzi sieci umożliwia wdrażanie inteligentnych systemów: Przetwarzanie na krawędzi sieci umożliwia zastosowania na dużą skalę, takie jak optymalizacja sieci energetycznej lub zarządzanie zapotrzebowaniem na energię, co może dać organizacjom narzędzia do usprawniania procesów i minimalizacji zużycia energii, również pochodzącej z odnawialnych źródeł. To ważne, ponieważ wiele organizacji zobowiązało się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w nadchodzących latach.
 • Specjalnie zbudowana infrastruktura może optymalizować zasilanie i chłodzenie: Dla ograniczenia poboru mocy i podniesienia wydajności chłodzenia firmy z branży infrastruktury opracowały systemy typu „wszystko w jednym”, takie jak zintegrowane szafy rackowe i modularne centra danych. Oznacza to, że Twoja technologia marnuje mniej energii, a jednocześnie jest chroniona przed ciepłem, wilgocią i innymi warunkami środowiskowymi.

Zarządzanie kosztami energii

W miarę rozwoju sieci 5G firmy telekomunikacyjne będą wdrażać miliony serwerów w mniejszych brzegowych centrach danych. W związku z tym muszą one zająć się kwestią efektywności energetycznej na dużą skalę. Według STL Partners, koszty energii w branży telekomunikacyjnej stanowią już 5–7% kosztów operacyjnych. 5G spowoduje dalszy wzrost tych kosztów.

Według STL operatorzy telekomunikacyjni mogą zwiększać efektywność energetyczną, wdrażając następujące najlepsze praktyki:

 • Wdrożenie zaawansowanej technologii sieciowej: Wdrażanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zaprojektowanego i obsługiwanego pod kątem wydajności.
 • Rozbudowa brzegu: Wdrożenie nowych brzegowych centrów danych, wspierających IT w chmurze.
 • Optymalizacja zarządzania infrastrukturą: Pomiar, monitoring, zarządzanie, usprawnianie i automatyzacja kluczowych procesów.
 • Usprawnienie procesów inwestycyjnych: Holistyczne podejście do kosztów i inwestycji w całym cyklu życia.
 • Współpraca z innymi: Wdrażanie innowacyjnych modeli i standardów komercyjnych na zasadzie współpracy.
 • Mobilizowanie klientów: Swoim przykładem operatorzy mogą pokazać, w jaki sposób klienci mogą rozwijać usługi 5G i ograniczać emisję dwutlenku węgla.