The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu

Nowe badanie i analizy dotyczące przyszłości centrum danych.

Ponad połowa firm, które już korzystają z technologii edge computingu albo planują to do 2025 r., spodziewa się, że liczba ich serwerowni wzrośnie o co najmniej 100%, a 20% spodziewa się wzrostu czterokrotnego lub większego.

  
  
To tylko jeden z wniosków zawartych w nowym raporcie „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”.
  

Raport ten, będący kolejną edycją „Data Center 2025” z 2014 r., zawiera zaktualizowane prognozy i koncentruje się na skutkach fundamentalnych zmian, jakie zaszły od momentu publikacji pierwszego wydania, takich jak powstanie infrastruktury typu edge i rosnąca segmentacja branży.
  

Aktualne wydanie, obejmujące takie tematy jak przyszła rola przetwarzania w chmurze czy rola odnawialnej energii, prezentuje bieżącą wizję ewolucji branży —i jej spodziewany kształt w przyszłości.

POBIERZ DOKUMENT WHITE PAPER

Nowe badanie branżowe

Niniejszy raport, zawierający opracowanie informacji uzyskanych od ponad 800 specjalistów z całego świata oraz analizy ekspertów Vertiv, bada kluczowe zagadnienia, którym branża będzie stawiać czoło w najbliższych pięciu latach: rosnąca ilość danych i segmentacja branży.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja