The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Przewodnik Vertiv po usługach dla
obiektów o znaczeniu krytycznym

Czym są usługi dla centrum danych?

Menedżerowie centrów danych i obiektów – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni przez przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, dostawców usług kolokacji lub zarządzanych, czy firmy telekomunikacyjne – nadzorują coraz większe obiekty przetwarzania danych. Ci liderzy IT dążą do rozwoju, utrzymania ciągłej dostępności zasobów obliczeniowych i pamięci oraz optymalizacji kluczowych operacji – cele, które mogą im pomóc osiągnąć zewnętrzni dostawców usług.

ceros-placeholder2.png

Źródło: Artykuł oraz wykres Statista dotyczący wydatków w centrum danych; Raport JLL Data Center.

W zakresie kontraktowania usług zewnętrznych liderzy centrów danych i obiektów mają do wyboru wiele opcji. Mogą zlecić całość działań na zewnątrz i skorzystać z usług zarządzanych oraz kolokacji, co pozwoli im skupić się na rozwoju firmy, a nie na zarządzaniu IT. Mogą również wykonywać wszystko we własnym zakresie i samodzielnie obsługiwać centra danych. Jest to domena operatorów centrów danych typu hyperscale, którzy doskonalą każdy aspekt operacji centrum danych, aby zarządzać rozległymi obiektami i globalnymi sieciami na dużą skalę. Wreszcie, liderzy IT mogą wykorzystać swoje wewnętrzne zespoły oraz grupę zaufanych zewnętrznych partnerów i dostawców do planowania, budowania, uruchamiania, optymalizacji i rozwoju swojej infrastruktury IT. Dzięki temu zespoły centrów danych mogą przekazać kluczowe obowiązki operacyjne swoim partnerom i skupić się na zarządzaniu strategicznym.

Większość przedsiębiorstw oraz małych i średnich organizacji kolokacji prawdopodobnie wybierze ostatnie podejście do obsługi swoich potrzeb w zakresie sieci IT. W tym scenariuszu zespół IT zarządza częścią lub całością sieci korporacyjnej i jednocześnie korzysta z zasobów zewnętrznych w celu zapewnienia specjalistycznej wiedzy i usług, które rozszerzają ich zasięg oraz zapewniają wysoką dostępność i wydajność centrów danych. Na przykład, zespół IT może współpracować z partnerami w celu zaplanowania i oddania do użytku nowego obiektu, zapewnienia bieżących usług konserwacji prewencyjnej, modernizacji i wymiany starzejącego się sprzętu oraz pozyskania usług w zakresie codziennego monitoringu, napraw i rozwiązywania problemów.

ceros-placeholder2.png

Dlaczego warto planować usługi?

Odpowiedź jest prosta: Twoja organizacja szybko staje się firmą cyfrową, a technologia stanowi obecnie podstawę niemal wszystkich działań. Dążysz do osiągnięcia jednego lub więcej z następujących celów:

plan-for-services-infographic.png

Źródło: AI Multiple i ZDNet

Postaw na cyfryzację: Polegasz na wysokowydajnych możliwościach obliczeniowych, aby umożliwić pracę pracowników zdalnych i lokalnych, interakcję z klientami, rozwój cyfrowych produktów i usług oraz automatyzację rutynowych działań. Aby przyspieszyć działania w zakresie cyfryzacji, wprowadzasz więcej usług w chmurze niż kiedykolwiek wcześniej. W miarę rozwoju rozproszonej sieci możesz ustandaryzować swoje procedury zamawiania, instalowania sprzętu lub planowania rozbudowy obiektów.

Wykorzystaj dane: Twoja organizacja posiada mnóstwo nieustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych danych, które chciałbyś wykorzystać do automatyzacji, analizy i innych celów. W rezultacie zwiększasz gęstość sprzętu w centrach danych i umieszczasz sprzęt przetwarzania danych tam, gdzie nigdy nie był instalowany. To oznacza, że skonfigurowanie na samym początku odpowiedniego zasilania i chłodzenia jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W miarę dodawania kolejnych urządzeń ponownie nawiążesz współpracę z partnerami, aby upewnić się, że Twoja strategia zarządzania zasilaniem i klimatyzacją precyzyjną jest skalowalna i spełni nowe wymagania.

Chroń dostępność: Dla zapewnienia wysokiej ciągłości działalności potrzebujesz ciągłej łączności i dostępności zasobów zarówno centrów danych, jak i obiektów brzegowych. Problemy z siecią korporacyjną mogą negatywnie wpłynąć na produktywność zespołów, doświadczenie użytkownika i skutkować utratą przychodów. Dlatego dla zapewnienia prawidłowego działania sieci potrzebujesz ciągłego monitoringu warunków sprzętu oraz konserwacji zapobiegawczej i prewencyjnej.

Popraw wydajność zasilania i chłodzenia: Obiekty hyperscale doprowadziły optymalizację zasilania i chłodzenia do perfekcji. Menedżerowie przedsiębiorstw i obiektów brzegowych mogą nadal potrzebować pomocy przy optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów i zapobiegania niedostatecznemu lub nadmiernemu chłodzeniu. Jednak wykorzystanie możliwości 5G spowoduje wzrost gęstości sieci dla wszystkich i zwiększy 3,5-krotnie zapotrzebowanie na energię. Oznacza to, że wielu z nich będzie poszukiwać dostawców bardziej wydajnych, zrównoważonych produktów. Na przykład firmy telekomunikacyjne wykorzystują energię odnawialną do świadczenia usług w odległych lokalizacjach i zaczynają stosować przyszłościowe podejście do zarządzania energią.

800x600-Power-Cooling-Issues-Graph.png

Źródło: Raport Uptime Institute 2021

Zarządzanie coraz większymi obiektami: W wyniku tych trendów rośnie powierzchnia zajmowana przez Twoje centrum danych. Mogą one obejmować sieci lokalne, kolokacyjne centra danych i obiekty brzegowe zlokalizowane w jednym lub wielu regionach. Być może wynajmujesz, budujesz i wyposażasz nową przestrzeń, aby dostosować się do szybkiego wzrostu i potrzebujesz wsparcia w ramach projektu. Lub korzystasz z obiektów brzegowych i nie masz możliwości ich obsługi. Będziesz chciał współpracować z zaufanym partnerem, który może zapewnić całodobowe wsparcie w dowolnym miejscu i czasie oraz proaktywnie aktualizować i wymieniać systemy dla zapewnienia ciągłości działalności.

Kluczowe cechy, które powinien posiadać Twój partner serwisowy

Rosnąca liczba obciążeń roboczych o znaczeniu krytycznym powoduje, że musisz współpracować z partnerem serwisowym, który zapewnia odpowiednią wiedzę specjalistyczną i kombinację usług. Partner serwisowy będzie Twoją prawą ręką w zapewnianiu bezpiecznego funkcjonowania obiektów. Taka firma powinna być wysoce responsywna oraz dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i obsługiwać Twoje obiekty w jednym lub kilku regionach, a nawet na całym świecie. Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom, których poszukują zespoły centrów danych.

800x600-key-qualities.png

Źródło: Blog Vertiv

800x600-broad-ranging.png

Szeroka wiedza specjalistyczna: Centra danych to obiekty niezwykle zróżnicowane. Obejmują one centra danych przedsiębiorstw, usługi zarządzane, obiekty kolokacyjne i chmurowe centra danych. Nawet obiekty brzegowe, takie jak pomieszczenia sieciowe lub serwerowe, czy modularne lub miniaturowe centra danych, są uważane za krytyczne zasoby przetwarzania danych. Większość z nich znajduje się na lądzie w pobliżu łatwo dostępnych źródeł energii, ale cześć jest usytuowana na terenach nadmorskich lub nawet na wodzie, jak na przykład sprzęt przetwarzania danych zainstalowany na platformie wiertniczej.

Prawdopodobnie będziesz chciał współpracować z partnerem, który będzie w stanie obsłużyć wszystkie Twoje centra danych i wniesie odpowiednią wiedzę oraz usługi, które pomogą Ci wykorzystać kluczowe możliwości oraz przewidywać i rozwiązywać wyzwania. Dostawca usług powinien być w stanie pomóc Ci wyposażyć serwerownię, regularnie testować i konserwować sprzęt oraz optymalizować wydajność. W ten sposób zmniejszysz ryzyko i obniżysz koszty operacyjne.

7-reasons-infographic.png

Zaangażowanie na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa: Pandemia zwróciła uwagę na niezawodność zespołu centrum danych i ciągłość usług. Wiele zespołów przedsiębiorstw przestawiło się na model zdalnego zarządzania centrami danych, jednocześnie korzystając z pomocy partnerów w zakresie innych usług. Dostawcy podstawowych usług, tacy jak producenci oryginalnego sprzętu (OEM), byli w stanie uzyskać dostęp do obiektów, instalować i serwisować sprzęt oraz świadczyć inne podstawowe usługi, podczas gdy zespoły przedsiębiorstw nie miały dostępu do tych przestrzeni.

Jednocześnie producenci OEM projektują sprzęt zapewniający lepsze wrażenia użytkownika (UX) dla personelu centrum danych. Oznacza to projektowanie sprzętu, który można szybko i łatwo serwisować, zapewnienie sprawnego dostępu do elementów, które mogą wymagać serwisowania, a w efekcie skrócenie średniego czasu naprawy (MTTR). Ponadto producenci OEM i zespoły centrów danych muszą brać pod uwagę bezpieczeństwo pracowników, ponieważ zarówno personel, jak i partnerzy pracują na urządzeniach pod wysokim napięciem lub w ich pobliżu.

Niektóre z największych na świecie centrów danych wymagają ponad 100 megawatów (MW) energii i są zasilane oraz dystrybuują prąd trójfazowy o wysokim napięciu. Urządzenia OEM, które oddzielają niskonapięciowe obwody sterowania od obwodów wysokiego napięcia, ograniczają ryzyko obrażeń pracowników. Jest to szczególnie ważne, jeśli członkowie zespołu niechętnie noszą odpowiednio dobrany sprzęt ochrony osobistej (PPE) i odzież ognioodporną.

800x600-show-finger-face.png

Dostawcy usług powinni zapewniać terminową dostawę części na poziomie 90% lub wyższym, co pozwoli uzyskać wyjątkowy średni czas naprawy (MTTR) dla każdego incydentu.

Szybki czas reakcji: Czasami, pomimo najlepszych starań, aby zapobiec nieplanowanym przestojom, zdarza się najgorsze. Wtedy czas ma kluczowe znaczenie. Awaria centrum danych może kosztować operatora dziesiątki tysięcy euro, a nawet €100 milionów lub więcej. Potrzebujesz szybkiego, eksperckiego wsparcia, aby przywrócić działanie centrum danych. W takiej sytuacji nie będziesz myśleć o stawce godzinowej swojego dostawcy usług!

Najlepszy czas na przygotowanie się na takie zdarzenie, to czas przed jego wystąpieniem. Podczas weryfikacji i wyboru partnera serwisowego należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych zmiennych. Czynniki te to odległość dostawcy do obiektów i jego szybkość reakcji. Twój dostawca powinien również posiadać duże, lokalne zapasy oryginalnych, a nie regenerowanych części, oraz możliwość wykonywania rutynowych aktualizacji firmware. Ponadto powinieneś upewnić się czy personel dostawcy usług odbywa regularne szkolenia i dokształca się, a firma posiada wyjątkowe zasady i dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa.

Zasięg lokalny i globalny: Standaryzacja podejścia do usług, sprzętu i partnerów w centrum danych i innych obiektach o znaczeniu krytycznym przyniesie długoterminowe korzyści. W ten sposób zagwarantujesz spójność wdrażania oraz konserwacji i zapewnisz ochronę kluczowego sprzętu i operacji. Będziesz także w stanie ograniczyć ryzyko, poprawić niezawodność, zoptymalizować efektywność kosztową i czasową oraz prognozować przyszłe potrzeby serwisowe i sprzętowe.

Na przykład jedna z firm z branży zdrowia i dobrego samopoczucia opracowała standaryzowany program konserwacji prewencyjnej sprzętu klimatyzacji precyzyjnej do obsługi 39 obiektów z operacjami pomieszczeń czystych. Te sterylne pomieszczenia są wykorzystywane do sporządzania preparatów farmaceutycznych i dla integralności operacji wymagają ścisłej kontroli powietrza i temperatury. Dzięki standaryzacji podejścia firma uniknęła awarii systemów klimatyzacyjnych i wahań temperatury, które mogłyby zaszkodzić środowisku oraz produktom i jednocześnie podniosła efektywność procesów zakupu, instalacji, modernizacji i konserwacji sprzętu.

Rodzaje usług, których potrzebują zespoły centrów danych

Usługi projektowe

Przy uruchamianiu nowych obiektów lub rozruchu nowego sprzętu doświadczenie branżowe i wiedza na temat najlepszych praktyk pomoże Ci prawidłowo realizować projekt — od samego początku.

Przekazanie do eksploatacji: Usługa ta polega na przeprowadzeniu kontroli jakości w celu ustalenia, czy nowe procesy, systemy i wyposażenie centrów danych działają zgodnie z oczekiwaniami. Sprzętem najczęściej przekazywanym do eksploatacji są urządzenia i systemy dystrybucji energii elektrycznej, systemy mechaniczne i HVAC, systemy monitoringu i sterowania, systemy specjalistyczne (EPO, zabezpieczenia, VESDA, instalacje przeciwpożarowe/bezpieczeństwa życia), sterowanie oświetleniem i systemy strukturalne.

Instalacja sprzętu: Chcesz skonfigurować swoje centrum danych, aby działało prawidłowo. Warto, oprócz zakupu sprzętu IT, takiego jak serwery, routery, przełączniki i pamięć masowa, wybrać do jego ochrony odpowiednie rozwiązania zasilania i chłodzenia. Dostawca usług może świadczyć usługi w zakresie inżynierii projektowej i pomóc Ci wyposażyć nowe lub rozbudowywać istniejące obiekty. Zyskasz spokój ducha, wiedząc, że zaprojektowałeś odpowiedni system zasilania prądem stałym i wybrałeś odpowiedni zasilacz awaryjny (UPS). Systemy UPS, stanowiące ostatnią linię obrony w przypadku awarii zasilania sieciowego, należy wybierać starannie.

Zanim zasilisz swoje systemy zasilania, zabezpiecz inwestycję i zleć niezależne testy zewnętrzne. Testowanie systemu zasilania elektrycznego pozwoli zweryfikować sprzęt lub wykryć wszelkie problemy, które należy rozwiązać przed przekazaniem do eksploatacji.

Zarządzanie projektem: Projektowanie, wdrażanie i uruchamianie projektów centrów danych to długi proces pełen wzajemnych zależności. Partner serwisowy zajmie się nadzorem różnych projektów i zapewni terminowe uruchomienie, co pozwoli Ci osiągnąć docelowy zwrot z inwestycji (ROI).

Reagowanie na sytuacje awaryjne: Sytuacja awaryjna wymaga szybkiego przywrócenia działalności. Doświadczony partner serwisowy zapewni sprzęt, całodobowe wsparcie techniczne oraz dedykowanych menedżerów projektu potrzebnych do przywrócenia funkcjonowania Twoich systemów lub obiektów. Taki partner, działając zgodnie z planem odzyskiwania po awarii, ograniczy również narażenie na ryzyko i pomoże zapewnić bezpieczne wznowienie operacji.

what-commision-ig.png

Źródło: Karta danych technicznych Vertiv

800x600-preventive-ups.png

Źródło: Broszura Vertiv

Usługi konserwacji prewencyjnej

Awarie zasilania w dowolnym punkcie sieci mogą wpłynąć na działanie centrum danych i mieć poważne konsekwencje dla działalności. Konserwacja prewencyjna opłaca się, ponieważ pomaga zapobiegać kosztownym przestojom centrum danych. Usługi konserwacji prewencyjnej obejmują:

Konserwację akumulatora: Akumulatory są główną przyczyną przestojów centrum danych. Proaktywne zarządzanie dostępnością akumulatorów w ramach programu konserwacji może pomóc ograniczyć to źródło ryzyka. Dzięki proaktywnemu zarządzaniu zyskasz wgląd w anomalia systemowe i trendy związane z końcem życia akumulatorów. Jednocześnie będziesz mógł wymienić akumulatory, zanim ulegną awarii, która mogłaby narazić na ryzyko cały system zasilania awaryjnego.

Usługi zasilania prądem przemiennym: Planowana konserwacja prewencyjna i proaktywna wymiana kluczowych elementów zasilacza UPS oraz akumulatorów może znacznie zmniejszyć ryzyko ich awarii podczas przerw w dostawie prądu. Usługi konserwacji prewencyjnej zasilania wykonywane przez doświadczonych i przeszkolonych przez producenta inżynierów obejmują kontrole operacyjne, wymianę elementów oraz kompleksowe raporty. Usługi te sprzyjają optymalizacji dostępności systemu zasilania, nawet w przypadku przerw w dostawie prądu, skoków napięcia sieciowego, stanów przejściowych przełączania, szumów i innych problemów związanych z zasilaniem.

Usługi zasilania prądem stałym: Ciągła dostępność i maksymalna efektywność energetyczna przestaje być ideałem, do którego dążą operatorzy telekomunikacyjni i właściciele sieci komunikacyjnych. Staje się warunkiem koniecznym. Firmy te wykorzystują systemy zarządzania i sterowania do skalowania usług zasilania i klimatyzacji precyzyjnej. Wykorzystują również najnowsze innowacje technologiczne w celu zmniejszenia niepotrzebnego poboru mocy. Tylko inteligentne, zaprojektowane systemy zasilania, dystrybucji, sterowania i monitoringu prądu stałego mogą zaspokoić potrzeby takich wymagających użytkowników.

Usługi monitoringu: Twoje zasoby o znaczeniu krytycznym gwarantują funkcjonowanie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ciągły monitoring i analiza danych przez zdalnych inżynierów zapewniają wiodącą w branży wiedzę fachową i rozwiązywanie problemów bez konieczności angażowania dodatkowych pracowników. Inżynierowie zdalnie identyfikują, diagnozują i rozwiązują problemy dotyczące sprzętu o znaczeniu krytycznym, zanim dojdzie do ich eskalacji. Usługi monitoringu gwarantują proaktywne reagowanie i spokój ducha.

Klimatyzacja precyzyjna: Centra danych wymagają specjalistycznego sprzętu klimatyzacji precyzyjnej. Dostawca usług może świadczyć usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych w celu optymalizacji wydajności, dostępności i wydajności urządzeń klimatyzacji precyzyjnej. Przeszkoleni inżynierowie mogą również wykonywać konserwację prewencyjną, obejmującą wymagany zakres, części, robociznę i usługi w sytuacji awaryjnej. Usługi optymalizacji, w tym odpowiednie kontrole, nastawy i konfiguracje, pomogą Ci sprostać wyższym wymaganiom w zakresie wydajności i sprawności. Strategiczne aktualizacje będą sprzyjać dłuższej eksploatacji sprzętu i obniżą koszty operacyjne. Natomiast zdalne monitorowanie zapewni całodobową ochronę sieci o znaczeniu krytycznym dla działalności.

Usługi awaryjne: Pojawiające się incydenty należy szybko rozwiązywać. Odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie serwisowi przeprowadzą diagnostykę problemu, ocenę uszkodzeń, kontrole i testy, naprawę i regenerację sprzętu oraz instalację części zamiennych. Zapewnią również szczegółowe raporty dotyczące przyczyny i sposobu rozwiązania problemów, co pozwoli zapobiec ponownemu ich wystąpieniu w przyszłości. Usługi usuwania usterek i naprawy gwarantują szybkie przywrócenie sprzętu do operacji, mniejsze ryzyko i odpowiedzialność, mniej przeróbek i zleceń zmian.

Modernizacje i wymiany systemu

Proaktywna modernizacja i wymiana sprzętu zasilania o znaczeniu krytycznym zapewni niezawodność systemu i zapobiegnie kosztownym przestojom. Usługi konserwacji prewencyjnej obejmują:

Wymiana wentylatorów na wentylatory EC: Obciążenie centrum danych nieustannie się zmienia. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że po modernizacji obiektu prędkość wentylatora i przepływ powietrza dotychczasowego systemu klimatyzacji pomieszczenia komputerowego (CRAC) pozostaną niezmienione i ustawione na rzadko występujące obciążenia szczytowe. Wymiana wentylatora na wentylator EC pozwala dopasować prędkość silnika do zmieniającego się zapotrzebowania. Będziesz w stanie zwiększyć efektywność energetyczną nawet o 50% bez szkody dla wydajności systemu. Zmniejszysz zużycie sprzętu klimatyzacji precyzyjnej, przy jednoczesnym potencjalnym ograniczeniu kosztów energii elektrycznej o tysiące dolarów rocznie na jednostkę CRAC.

Wymiana całego banku kondensatora: Twoje systemy UPS wykorzystują duże banki kondensatorów składające się zarówno z kondensatorów elektrolitycznych DC, jak i polimerowych AC, które z czasem ulegają degradacji. Dostawca usług może proaktywnie wymienić cały bank kondensatorów i zapewnić długą żywotność oraz uniknąć nieplanowanych przestojów.

Modernizacja wentylatora typu plug EC: Wentylatory z komutacją elektryczną (EC) to innowacyjna technologia oferująca wyjątkową wartość. Wentylatory EC, zintegrowane z systemem ciągłego sterowania prędkością w całym zakresie działania urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, stanowią prosty i ekonomiczny sposób na wprowadzenie energooszczędnej technologii. Umożliwiają one regulację przepływu powietrza i zmniejszenie mocy wejściowej wentylatora. Dostawca usług może przeprowadzić modernizację wentylatora EC i zaoszczędzić Ci tysiące dolarów na kosztach operacyjnych dzięki redukcji poboru mocy przez wentylatory nawet o 50%.

Zwiększenie wydajności zasilacza UPS: Proaktywne serwisowanie akumulatorów zasilacza UPS jest jednym z najbardziej efektywnych działań, które można podjąć, aby zapewnić niezawodność systemu i zapobiec kosztownym przestojom. Na czas konserwacji systemu dostawca usług może zapewnić mobilne zasilanie prądem stałym, a także przeprowadzić instalację, modernizację oraz wymianę sprzętu i konserwację prewencyjną akumulatorów, zasilaczy UPS i generatorów. Ponadto, Twój partner może zdalnie monitorować napięcie, prąd i temperaturę akumulatora, jak również przeprowadzać okresowe testy rezystancji wewnętrznej akumulatorów.

Połączone i zdalne usługi

Zespoły centrów danych zarządzające wieloma lokalizacjami chcą osiągnąć korzyści skali — w tym celu automatyzują procesy, usprawniają codzienne operacje i podnoszą efektywność kosztową. Dostawca usług może zaoferować usługi zdalne, w tym diagnostykę, monitoring i zdalne przywracanie systemu. Usługi te zapewniają ciągłość działania krytycznych systemów, a jednocześnie umożliwiają zespołowi centrum danych wykonywanie pracy na wyższym poziomie i dostarczanie większej wartości klientom.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie: Dostawca usług może zaoferować ciągły monitoring i analizę danych świadczone przez zdalnych inżynierów, w celu szybkiego, precyzyjnego i bezpiecznego przywrócenia sprzętu do właściwych warunków operacyjnych. Usługi te dostarczają szczegółowych informacji na temat przyczyn poszczególnych warunków alarmowych, identyfikują potencjalne przyszłe problemy i oferują wgląd w trendy wydajności w celu poprawy zarządzania infrastrukturą.

Na przykład dostawcy usług telekomunikacyjnych są zobowiązani do wyjątkowo wysokiego standardu świadczenia usług. W związku z tym poszukują oni możliwości wglądu w warunki operacyjne całej sieci. Europejski operator telekomunikacyjny, który wdrożył platformę do monitoringu i zarządzania infrastrukturą w czasie rzeczywistym, zmniejszył liczbę alarmów o 19%, jednocześnie poprawiając współczynnik naprawy przy pierwszej wizycie o 92%. Inna firma, operator sieci komórkowej, uzyskała jeszcze bardziej radykalne zmniejszenie liczby alarmów o 70%. Dzięki temu ograniczyła niepotrzebne wizyty serwisowe przy jednoczesnej optymalizacji obciążenia pracą personelu centrum danych.

 

Zasoby

Usługi projektowe
Usługi konserwacji prewencyjnej
Modernizacje i wymiany systemów
Połączone/zdalne usługi

Dlaczego powinieneś przygotować się na najgorsze?

Współpraca z partnerem serwisowym w całym cyklu życia centrum danych pomoże ochronić Cię przed tymi typowymi problemami, które mogą spowodować niepożądane przestoje:

Odtwarzanie po awarii: Ryzyka, na jakie narażony jest Twój obiekt, obejmują klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, pożary i trzęsienia ziemi; a także szkody dla Twojego obiektu, personelu, sprzętu i danych.

Warto opracować solidną strategię i plan ciągłości działalności oraz odtwarzania po awarii (BC/DR). Plan ten powinien obejmować automatyczne przenoszenie krytycznych obciążeń do innych urządzeń i obiektów (przełączanie awaryjne), a także zawierać przewodnik krok po kroku ciągłego monitoringu centrum danych pod kątem nowych zagrożeń. Ponadto, powinieneś opracować standardowe zasady i procedury wdrażane w przypadku wystąpienia określonych rodzajów incydentów. Czy dysponujesz odpowiednim personelem na wypadek sytuacji awaryjnej? Czy będzie on miał bezpieczny zdalny dostęp do sprzętu i czy możesz liczyć na wsparcie dostawców? Twój partner serwisowy może dostarczyć Ci listę kontrolną ciągłości działania i odtwarzania po awarii (BC/DR), dokonać przeglądu Twojej obecnej strategii i planu pod kątem luk, regularnie testować sprzęt i przeprowadzać zaplanowane audyty.

Na przykład wiele zespołów centrów danych było przygotowanych na awarie sprzętu i problemy pogodowe, ale nie na pandemię. W pierwszych dniach pandemii zespoły starały się zorganizować bezpieczny zdalny dostęp, opracować plany awaryjne dla personelu i wzmocnić łańcuchy dostaw. W rezultacie, pandemie są obecnie częścią wszystkich planów BC/DR centrów danych.

Przerwy w dostawie prądu: Ponad 56% zespołów centrów danych zgłosiło awarię kosztującą więcej niż 100 000 USD w 2020 r., a 16% z nich określiło koszty przestoju na poziomie ponad 1 miliona USD. Źródło: Uptime Institute, 2021. Jednak w przypadku obiektów hyperscale i przedłużających się przerw w dostawie prądu koszty te mogą oczywiście wynosić wiele milionów dolarów. Poza kosztami, przestoje centrum danych powodują znaczne zakłócenia w działalności, skutkują utratą przychodów klientów i generują koszty związane z odzyskiwaniem po awarii. Ochrona sprzętu centrum danych poprzez proaktywne serwisowanie zasilania i chłodzenia może być zatem jedną z najlepszych inwestycji, jakie możesz poczynić.

800x600-prepWorks.png

Kwestie chłodzenia: Operatorzy centrów danych, w miarę rozwoju aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania danych i ograniczeń związanych z chłodzeniem powietrzem, badają opcje chłodzenia cieczą. Prognozuje się, że do 2027 r. rynek chłodzenia cieczą osiągnie wartość 6,5 miliardów USD. Jest to powodowane wdrażaniem coraz większej ilości usług w chmurze, wykorzystywaniem sztucznej inteligencji (SI) do zaawansowanych analiz i zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz wdrażaniem aplikacji blockchain i kryptowalut. Źródło: Global Market Insights, lipiec 2021.

Dostawca usług może pomóc w analizie opcji chłodzenia cieczą oraz sposobu ich zastosowania i skalowania w centrum danych. Działania te mogą objąć modernizację istniejących przestrzeni lub zaprojektowanie nowych centrów danych w celu dostosowania się do nowych technologii chłodzenia.

Chłodzenie cieczą obejmuje dwa główne typy: chłodzenie zanurzeniowe, gdzie serwery i inne urządzenia IT są zanurzane w zbiornikach z chłodziwem; oraz chłodzenie direct-to-chip, gdzie płynne chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do komputerowych układów scalonych w urządzeniach centrum danych w celu ich chłodzenia.

Podsumowanie

Każda firma musi stworzyć unikalny plan ciągłości działania, aby zapewnić, że jej infrastruktura krytyczna jest dostępna, zrównoważona i gotowa na rozwój.

Vertiv zapewnia ciągłość działania Twoich obiektów i infrastruktury na całym świecie, pomagając realizować cele biznesowe i zapewniać klientom oraz użytkownikom wyjątkowe doświadczenia.

Świadczymy usługi projektowania, budowy, wdrażania, zarządzania, monitoringu i utrzymania Twojej infrastruktury przez cały jej cykl życia. Nasze doświadczenie i globalny zasięg pozwalają świadczyć usługi na bezkompromisowym i spójnym poziomie, niezależnie od lokalizacji i modelu centrum danych oraz stosowanej technologii.

Inżynierowie serwisu Vertiv i personel wsparcia technicznego posiadają wysokie kwalifikacje zdobyte w trakcie ponad 100 000 wdrożeń i działają w ramach największej obecnie na rynku organizacji serwisowej. Korzystają z obszernej bazy wiedzy, znormalizowanych procesów i procedur oraz wiodącego na rynku sprzętu Vertiv i zapewniają wyjątkowe wyniki. Możesz liczyć na pomoc firmy Vertiv w skutecznym zarządzaniu projektem od etapu planowania po zatwierdzenie, w podnoszeniu dostępności i wydajności sprzętu, w monitoringu i zarządzaniu infrastrukturą oraz w szybkim reagowaniu w przypadku wystąpienia incydentu.

Skorzystasz ze współpracy z globalnym partnerem o udokumentowanych osiągnięciach w zakresie zapewniania niezawodności i dostępności sprzętu, obniżania całkowitego kosztu posiadania oraz opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań ograniczających zmniejszających zużycie energii.

Kontynuuj rozmowę.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja