The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

5G w sieci dostępowej

ZASILANIE I OCHRONA
STACJI BAZOWYCH 5G

Zapewnienie ultraniskich opóźnień i dużej przepustowości przy częstotliwościach kompatybilnych z 5G wymaga sieci o dużej gęstości i znacznie większej liczbie stacji niż w istniejących obecnie 3G i 4G. Obiekty te wymagają potężnych zasobów obliczeniowych, które potencjalnie mogą podwoić zużycie energii w każdej stacji i zasadniczo zmienić wymagania stawiane infrastrukturze zasilania i chłodzenia.

Niezawodne i wydajne systemy zasilania prądem stałym mają kluczowe znaczenie dla rozbudowy sieci 5G i obniżenia kosztów operacyjnych w obiektach 5G. Ponadto energochłonne nadajniki 5G stwarzają liczne, praktyczne problemy. Bez wymaganego wzmocnienia zasilania, spadek mocy pomiędzy stacją bazową a nadajnikiem często wymusza przełączanie na pracę z akumulatora, co może spowodować, że nie będzie ona gotowa na niespodziewaną przerwę zasilania sieciowego. Oferujemy rozwiązania spełniające wszystkie te potrzeby, a także szafy i obudowy, które chronią sprzęt 5G przed czynnikami pogodowymi, niepowołanym dostępem i kradzieżą.

Skontaktuj się z nami  Zobacz Film

170

- tyle wynosi prognozowany wzrost łącznego zużycia energii w sieci do 2026 r. spowodowany siecią 5G

2-3%

- globalnego zużycia energii to pobór przez branżę telekomunikacyjną


Studium przypadku

Vertiv wspiera głównego dostawcę infrastruktury w opracowaniu strategii energetycznej przez zmniejszenie poboru mocy we wdrożeniach 5G i przyczynia się do osiągania celów w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki rozbudowie stacji dostępowych o zasilanie energią słoneczną. Wdrażanie konwerterów i paneli słonecznych NetSure zapewnia efektywność energetyczną obiektu bez zakłóceń w świadczeniu usług. Rozbudowa obiektu o panele słoneczne i konwertery do obiektu pomaga obniżyć koszty operacyjne zasilania z sieci zasilającej i pomaga chronić środowisko naturalne dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa przez generatory rezerwowe. To scenariusz „wygrany-wygrany”.

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE DLA WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z SIECIĄ DOSTĘPOWĄ 5G

Potrzeba niezawodnego, wydajnego zasilania prądem stałym w istniejących stacjach bazowych
Najważniejsze zagadnienia
 • Dobór mocy systemu stałoprądowego, który będzie spełniać obecne i przyszłe wymagania
 • Zaspokojenie potrzeby szybkiego wdrożenia
 • Rozbudowa mocy i dystrybucji obciążenia bez przerwy w działalności
 • Poprawa efektywności energetycznej dzięki aktualizacji lub modernizacji
Nowe obiekty obsługujące technologię 5G przyczyniają się znacznie do zwiększenia zużycia energii
Najważniejsze zagadnienia
 • Monitorowanie wykorzystania obiektu i poboru mocy
 • Zapewnienie wydajnej pracy systemów zasilania prądem stałym bez uszczerbku dla niezawodności
 • Ocena możliwości zastosowań alternatywnych źródeł energii
 • Skalowanie dla rozwoju w przyszłości
Spadek mocy pomiędzy stacją bazową a zdalnymi nadajnikami wymusza niepożądaną pracę z akumulatora
Najważniejsze zagadnienia
 • Pomiar odległości między systemem zasilania prądem stałym a nadajnikiem
 • Sprawdzenie czy okablowanie spełnia potrzeby obiektu
Fizyczne zabezpieczenie sprzętu przed niepowołanym dostępem
Najważniejsze zagadnienia
 • Zrozumienie wymagań w zakresie środowiska i klimatyzacji precyzyjnej
 • Ocena charakteru zagrożeń dla człowieka i potencjalnych kosztów wynikających z wymogu wyższego poziomu bezpieczeństwa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz albo zadzwoń, aby skontaktować się ze specjalistą.

Imię*
Nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon
Firma *
Kraj *
Kod pocztowy *
Uwagi

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.


Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja