The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

RODO — Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące strony internetowej

Data wejścia w życie: 25 listopada 2020 r.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące strony internetowej (zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia UE 679/2016)

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi wyjaśnienie sposobu, w jaki Vertiv Group Corporation („Vertiv”) przetwarza dane osobowe przekazane przez Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej albo dane przekazane przez strony trzecie.

Vertiv to korporacja z siedzibą stanie Delaware, założona w Stanach Zjednoczonych i jako właściciel strony jest współadministratorem danych razem z różnymi spółkami grupy Vertiv, do których mogą być przekazywane Twoje dane osobowe w celu zarządzania relacjami z Tobą oraz spełniania Twoich żądań.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, gdyż dzięki temu łatwiej zrozumiesz, jakie dane zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy, a także jakie opcje możesz wybrać w tym względzie.

Przetwarzane dane osobowe

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy gromadzić przekazane przez Ciebie dane osobowe, a zwłaszcza:

(a) informacje kontaktowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, numer telefonu oraz adres miejsca zamieszkania;
(b) nazwę firmy, stanowisko pracy oraz status zatrudnienia;
(c) publicznie dostępne informacje o Tobie pozyskane od stron trzecich, takich jak poczta w celu weryfikacji adresu wysyłki;
(d) informacje analityczne, takie jak wyświetlane strony oraz oglądane produkty, kliknięcia w reklamy, otwierane przez Ciebie wiadomości e-mail od nas, typ przeglądarki, system operacyjny ("SO"), adres protokołu internetowego ("IP") oraz informacje o urządzeniu (więcej informacji szczegółowych znajduje się w naszej polityce plików cookie). Możemy również zbierać nieprecyzyjne informacje geolokalizacyjne oparte na adresie IP o przybliżonej fizycznej lokalizacji Twojego komputera lub urządzenia, pochodzące z adresu IP takiego komputera lub urządzenia który w Unii Europejskiej identyfikuje tylko ten kraj.

Warunki przedstawione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mają również zastosowanie do danych osobowych otrzymywanych od stron trzecich, chyba że przekażemy Ci inną informację. Vertiv nie odpowiada za rozpowszechnianie Twoich danych osobowych przez strony trzecie.

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

(a) Zgodności z przepisami: wypełnienie zobowiązań przewidzianych przez prawo i przepisy.
(b) Rejestracji konta: w celu utworzenia konta online jako Użytkownik ogólny, Partner Vertiv albo Konsultant Vertiv – Twoje możliwości będą zależeć od rodzaju wybranego konta (np. w przypadku konta Użytkownika ogólnego możesz edytować swój profil, odwiedzać fora oraz dodawać imię i nazwisko/nazwę pracodawcy, a także swoje stanowisko pracy; w przypadku konta Partnera oraz Konsultanta, oprócz dokonywania wyżej wymienionych działań, możesz uzyskiwać dostęp do większej ilości informacji niedostępnych bez zalogowania się, a także posiadasz więcej uprawnień dotyczących uczestnictwa w forach).
(c) Obsługi klienta: udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania (np. dotyczące produktów, usług lub gwarancji) oraz informowanie o konkursach, ankietach oraz loteriach; organizowanie spotkań ze specjalistą Vertiv;dostarczanie e-książek, raportów White Papers, sprawozdań oraz innych dokumentów dotyczących naszej firmy, produktów i usług; oraz umożliwianie uczestnictwa w wydarzeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz webinariach.
(d) Marketingu:

 • w celu wysyłania wiadomości marketingowych (np. newsletterów na temat najnowszych trendów i technologii, a także wiadomości dotyczących naszej działalności, wydarzeń, nowych produktów i usług oraz aktualizacji/nowości dotyczących istniejących produktów i usług);
 • w celu prowadzenia badań rynku; oraz
 • w celu porównywania określonego potencjalnego klienta z innymi na podstawie oceny potencjalnych klientów opartej na kryteriach takich jak stanowisko, branża oraz stopień interakcji z działaniami marketingowymi i stroną internetową Vertiv. Ocena potencjalnych klientów Vertiv wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby podejmowania decyzji o nawiązaniu z Tobą sprzedażowej rozmowy telefonicznej przez dział sprzedaży lub podejmowania w stosunku do Ciebie działań dotyczących sprzedaży. Żadne podejmowane decyzje nie wywołują wobec Ciebie skutków prawnych ani nie wpływają na Ciebie w istotny sposób. Ocena potencjalnych klientów Vertiv nie polega na analizie ani na przewidywaniu aspektów dotyczących Twojej wydajności w pracy, sytuacji gospodarczej, zdrowia, preferencji osobistych ani interesów (z wyłączeniem zainteresowania produktami Vertiv), niezawodności ani zachowania bądź przemieszczania się. Informacje dotyczące lokalizacji wykorzystywane są do celów wewnętrznych Vertiv polegających na przydzielaniu do danego terytorium. Vertiv nie wykorzystuje informacji dotyczących płci, rasy, wyznania ani orientacji seksualnej w ramach procesu oceny potencjalnych klientów.

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • w celu (a): wypełnienie zobowiązań prawnych;
 • w celu (b): oraz (c): zawarcie z Tobą, jako użytkownikiem, umowy o świadczenie usług obsługi klienta lub, na Twoje żądanie, podjęcie działań przed zawarciem umowy;
 • w celu (d): uzyskanie Twojej zgody.
Charakter przekazywania wymaganych danych

Przekazanie danych osobowych jest wymagane do celów wymienionych w punktach (a), (b) i (c); w konsekwencji, odmowa przekazania wymaganych danych lub przekazanie niedokładnych danych może uniemożliwić firmie Vertiv rejestrację Twojego konta oraz świadczenie usług obsługi klienta.

Przekazanie danych osobowych dla celów marketingowych, przedstawionych w punkt (d) jest opcjonalne; jednakże odmowa przekazania danych dla tych celów może uniemożliwić Vertiv zapewnienie dodatkowych lub dostosowanych do Twoich potrzeb informacji na temat produktów/usług. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie.

Metody i miejsce przetwarzania, a także miejsce przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami poprawności, zgodności z prawem oraz uczciwości.

Bądź pewien, że zapewnimy odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, które zagwarantują poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka nieupoważnionego dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, a także ich przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany oraz bezprawnego ujawnienia. Zapewniamy, że nasze spółki stowarzyszone i zewnętrzni usługodawcy, którzy mają dostęp do danych osobowych lub przetwarzają je w naszym imieniu, zastosują te same środki bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób fizyczny lub elektroniczny z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych.

Twoje przetworzone dane są przechowywane w naszej siedzibie lub w siedzibie dostawców zewnętrznych, którym powierzamy przechowywanie danych osobowych. Jeśli chcesz poznać listę naszych dostawców zewnętrznych, prosimy o kontakt.

Będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do wyżej wymienionych celów. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych niezwłocznie usuną dane osobowe niepotrzebne do celów wymienionych powyżej lub sprawią, że staną się one anonimowe.

Jeśli otrzymałeś/aś od nas hasło do uzyskania dostępu do określonych obszarów naszej witryny lub sam je wybrałeś/aś, odpowiadasz za zachowanie go w poufności: nie należy nikomu udostępniać tego hasła.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • dla celów wynikających z umowy: przez cały okres trwania subskrypcji na tej stronie oraz, po wycofaniu rejestracji, przez okres następujący po tym wydarzeniu, niezbędny dla celów (i) wystąpienia z roszczeniami, ich realizacji i obrony, a także prowadzenia księgowości Vertiv i spółek należących do grupy Vertiv; oraz (ii) wypełnienia zobowiązań prawnych Vertiv oraz spółek należących do grupy Vertiv. Należy wziąć pod uwagę, że przedawnienia oraz inne obowiązujące przepisy mogą się różnić w zależności od jurysdykcji: aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z Vertiv drogą mailową pod adresem: dataprotection@vertiv.com lub z Inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: dpo.vertiv@amicadpo.eu.
 • w celu wysyłki newsletterów, materiałów reklamowych oraz innych komunikatów na temat nowych produktów/usług oraz aktualizacji/wiadomości dotyczących obecnych produktów/usług oraz prowadzenia ankiet, w tym dotyczących zadowolenia klientów: przez okres 24 miesięcy od dnia ich zebrania, chyba że dłuższe przechowywanie jest niezbędne lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa

Dane zostaną usunięte lub staną się anonimowe po upływie wyżej wymienionych okresów.

Rozpowszechnianie, udostępnianie i przekazywanie danych

Dane osobowe będą rozpowszechniane tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji przez Vertiv obowiązków wynikających z prawa lub przepisów.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w celach określonych powyżej. Vertiv może wyznaczyć zewnętrzny podmiot przetwarzający dane w celu zarządzania bazami danych dotyczącymi relacji z klientem; wysyłania newsletterów; świadczenia usługi infolinii, odzyskiwania długów, usług logistycznych i telematyczne w zakresie płatności; oraz przeprowadzania sondaży.

Twoje dane mogą być udostępniane profesjonalistom, firmom prawniczym oraz notariuszom w celu przeprowadzania czynności związanych z audytem oraz badaniem due diligence. Wyżej wymienione podmioty / osoby fizyczne będą pełnić funkcję autonomicznych administratorów danych lub podmiotów przetwarzających dane.

Lista wyżej wymienionych podmiotów / osób fizycznych jest na bieżąco aktualizowana i można się z nią zapoznać w naszym biurze na żądanie.

Jeśli Twoja siedziba znajduje się na terenie UE, należy wziąć pod uwagę, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy Vertiv spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takich przypadkach Vertiv podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia zabezpieczeń poprzez sprawdzenie, czy (i) istnieją wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez organ nadzorczy, (ii) czy ze stroną trzecią zostały zawarte standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz, w razie potrzeby, czy istnieją dodatkowe środki w celu zapewnienia, że prawo tych państw, do których przekazywane są dane, nie narusza odpowiedniego poziomu ochrony, który gwarantuje Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (iii) czy istnieje inny zgodny z prawem mechanizm przekazywania danych. Egzemplarz informacji dotyczących odpowiednich zabezpieczeń jest dostępny w siedzibie Vertiv oraz na żądanie pod adresem dataprotection@vertiv.com.

Prawo do uzyskiwania dostępu, korekty oraz uzupełniania danych, a także wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania oraz składanie skarg

Masz również prawo uzyskać potwierdzenie co do istnienia lub braku istnienia danych osobowych dotyczących Twojej osoby.

Masz prawo do informacji w następujących kwestiach:

 • pochodzenia danych osobowych;
 • celu oraz metod przetwarzania danych;
 • procedur stosowanych do danych przetwarzanych elektronicznie;
 • tożsamości administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane;
 • tożsamości podmiotów lub kategorii podmiotów, do których mogą być przesyłane Twoje dane lub które mogą pozyskać Twoje dane działając w charakterze wyznaczonych przedstawicieli naszej firmy w Twoim kraju zamieszkania lub w charakterze podmiotów uprawnionych do przetwarzania Twoich danych

Masz również prawo do:

(a) aktualizacji, korekty oraz uzupełnienia swoich danych;
(b) ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, przekształcenia ich w dane anonimowe lub zablokowanie;
(c) wymagania oświadczenia o tym, że osoby fizyczne lub firmy, którym przekazujemy Twoje dane, otrzymały informację oraz dokładne informacje szczegółowe o przeprowadzeniu wszelkich działań wynikających z punktów (a) oraz (b) powyżej, chyba że okazuje się to niemożliwe lub pociąga za sobą działania, które są wyraźnie niewspółmierne do prawa ochrony
(d) uzyskania, w uporządkowanym powszechnie wykorzystywanym i możliwym do odczytania przez urządzenia elektryczne formacie, przekazanych nam danych osobowych oraz przekazania tych danych – bezpośrednio lub za pośrednictwem Vertiv innemu administratorowi danych (przenaszalność danych)

Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu, całkowitego lub częściowego, wobec:

 • przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia profilowania, wysyłania materiałów reklamowych oraz komunikatów związanych ze sprzedażą bezpośrednią, a także badania rynku lub prowadzenia ankiet dotyczących komunikatów handlowych

Przepisy obowiązujące w Twoim kraju mogą dawać Ci dodatkowe prawa, na przykład w Portugalii masz również prawo wyznaczyć osobę, która po Twojej śmierci będzie mogła wykonywać Twoje prawa (w przeciwnym razie będą to Twoi spadkobiercy) i / lub zdecydować, że nie należy ich wykonywać i/lub udzielić instrukcji dotyczących losu Twoich danych osobowych w odniesieniu do określonych kategorii danych osobowych (szczególne kategorie danych osobowych, życie prywatne, wizerunek i dane związane z komunikacją).

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną z naszym inspektorem ds. ochrony danych na adres: dpo.vertiv@amicadpo.eu.

Jeśli uważasz, że nasza firma lub osoba, lub podmiot, którym przekazaliśmy Twoje dane, naruszyły Twoje prawa, możesz wnieść skargę do Organu ds. ochrony danych w swoim kraju oraz innych właściwych organów nadzoru. Lista organów ochrony danych każdego kraju EOG znajduje się tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Dane kontaktowe administratora danych oraz inspektora ds. ochrony danych

Firma Vertiv, której globalna siedziba znajduje się pod adresem 1050 Deaborn Drive, Columbus, Ohio 43085 (Stany Zjednoczone), działa jako Współadministrator Twoich danych osobowych wraz z innymi firmami grupy Vertiv, którym mogą być udostępniane Twoje dane osobowe. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, napisz do nas wiadomość e-mail na adres dataprotection@vertiv.com.

Inspektorem ochrony danych w Vertiv jest Dott. Donato Eugenio Caccavella, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem dpo.vertiv@amicadpo.eu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat sposobu wyegzekwowania swoich praw przedstawionych powyżej, skontaktuj się z inspektorem ds. ochrony danych – dr Donato Eugenio Caccavella pod adresem dpo.vertiv@amicadpo.eu.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja