The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zarejestruj Program produktów i usług

Prosimy przeczytać przed wypełnieniem formularza: w przypadku rejestracji produktów i/lub programów usług dla kilku obiektów, należy złożyć oddzielny wniosek rejestracyjny dla każdego obiektu. W przypadku nabycia więcej niż jednego Programu usług na obiekt wystarczy złożenie jednego wniosku rejestracyjnego Programu usług, ponieważ Kod programu usług obejmuje wszystkie nabyte usługi.

PROSIMY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE WYMAGANE POLA (*). USPRAWNI TO PROCES REJESTRACJI. 
 
 

DANE KONTAKTOWE
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail
DANE FIRMY
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

ADRES OBIEKTU
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

UWAGA: Każdy wniosek o rejestrację może obejmować maksymalnie pięć produktów.

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

✚ DODAJ NOWY PRODUKT

✚ DODAJ NOWY PRODUKT ⨯ USUŃ

✚ DODAJ NOWY PRODUKT ⨯ USUŃ

✚ DODAJ NOWY PRODUKT ⨯ USUŃ

⨯ USUŃ


PROGRAM SERWISOWY

Czy korzystasz z programu serwisowego?Pole wymagane
Pole wymagane


ZGODA NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI


Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:❮ WSTECZ ZOBACZ PODSUMOWANIE Aby założyć wniosek o rejestrację, należy potwierdzić zgodę na Politykę prywatności. Przetwarzanie wniosku...
PODSUMOWANIE REJESTRACJI
×

Dane kontaktowe
Dane firmy


, , ,

Dane obiektu


, , ,

KOD PROGRAMU SERWISOWEGO

TERMIN DOSTAWY PROGRAMU SERWISOWEGO

Szczegóły produktu

NAZWA DYSTRYBUTORA/RESELLERA

RODZAJ PRODUKTU NUMER MODELU NUMER SERYJNY DATA ZAKUPU

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy związanej z rejestracją produktu, skontaktuj się z nami. UZYSKAJ WSPARCIE
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja