The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Edge Archetypes 2.0: Gotowe do wdrożenia modele infrastruktury brzegowej

Edge Archetypes 2.0: Gotowe do wdrożenia modele infrastruktury brzegowej

Architektura optymalnej infrastruktury przetwarzania na krawędzi sieci dla Twojej firmy

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU

Infrastruktura fizyczna to kluczowy element każdej strategii przetwarzania na krawędzi sieci. Sprzęt zasilania, chłodzenia i obudowy, a także obsługiwana przez nie moc obliczeniowa, stanowią fundament działania aplikacji i umożliwiają niezliczone przypadki użycia brzegu.

Wybór odpowiedniej infrastruktury fizycznej na brzegu sieci jest o tyle istotny, że wiele wdrożeń realizowanych jest w lokalizacjach, które wymagają dodatkowego wsparcia i ochrony. Również poruszanie się po infrastrukturze brzegowej jest procesem dość złożonym z powodu szerokiej i zróżnicowanej definicji samego brzegu. Te czynniki sprawiają, że 49% przedsiębiorstw przyznaje, że rozwijanie wdrożeń przetwarzania na krawędzi sieci jest dla nich prawdziwym wyzwaniem. Muszą one podejmować decyzje dotyczące optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i obszarów inwestycji, które zaspokoją potrzeby w przyszłości.

W niniejszym raporcie, który jest rezultatem prac Vertiv nad Archetypami krawędzi, stanowiącym próbę skategoryzowania przypadków użycia brzegu, przybliżamy te archetypy i definiujemy cztery odrębne modele infrastruktury brzegowej. Podstawą raportu stały się wywiady z wieloma praktykami branżowymi, ekspertami w dziedzinie centrów danych, dostawcami rozwiązań i organami branżowymi posiadającymi doświadczenie w dziedzinie inteligentnych miast służby zdrowia, produkcji i handlu detalicznego.

Pobierz
raport Edge Archetypes 2.0

W miarę dojrzewania infrastruktury brzegowej i zwiększania się stopnia jej zaawansowania, budowanie modeli staje się niezbędnym krokiem w kierunku zrozumienia sprzętu specyficznego dla danego miejsca oraz standaryzacji projektu, co może zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty i usprawnić wdrażanie.

W ciągu ostatniej dekady, gdy zaczął kształtować się brzeg jako krytyczny element sieci i większego ekosystemu centrów danych, branża miała trudności ze spójnym definiowaniem lub kategoryzacją wdrożeń brzegowych.

Pierwszym krokiem w kierunku kategoryzacji było wprowadzenie archetypów brzegu w 2018 r.

Grupowanie według przypadków użycia było pierwszym ważny krokiem. Jednak pełne zrozumienie brzegu wymaga jego szczegółowej analizy. Przy ocenie potencjalnego wdrożenia brzegowego należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Zidentyfikowaliśmy najważniejsze z nich i zastosowaliśmy je wraz z oryginalnymi archetypami, co pomaga nam lepiej rozumieć, jakie formy fizyczne przyjmuje infrastruktura brzegowa.

W niniejszym dokumencie wychodzimy od szerokiej kategoryzacji archetypów, aby przybliżyć bardziej szczegółową i praktyczną ocenę przypadków użycia brzegu, branż i środowisk zewnętrznych.

Vertiv-Edge-Archetypes-WP-EN-NA-8-10-21-1-thumb-draft.png

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Firma

Branża

Kraj

Kod pocztowy


Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

     Processing request ...

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja