The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv'in Temel Etik ve Uygunluk İlkeleri

Vertiv'de, en yüksek etik standartlara uygun bir biçimde iş yapmaya bağlılık gösterir ve bunu, temel değerlerimize uyarak yerine getiririz.

Vertiv Etik Kuralları, dünyanın her yerindeki Vertiv çalışanlarına, yetkililerine ve müdürlerine, iş yapma şeklimiz konusunda yol gösterir. Etik Kurallarımızda, Vertiv ile etkileşim içinde olan herkesin, doğruluk ve dürüstlüğümüze her zaman güvenebilmesi için her çalışandan beklediğimiz eylem ve davranışlar açıklanır. Her çalışan, yetkili ve müdürün, Etik Kurallarımızı okuma, anlama ve bu kurallara uyma konusunda kişisel sorumluluğu vardır. Vertiv'in sermaye payına sahip olduğu tüm alt kuruluşların, bağlı kuruluşların ve diğer kişi veya kurumların bunlara uyması zorunludur ve Etik Kurallarımız, Vertiv için veya Vertiv adına hizmetlere yardımcı olmak veya hizmet sağlamak için görevlendirilen üçüncü kişiler için eşit derecede geçerlidir.

Rob Johnson
Vertiv CEO'su
Quote sign

Vertiv’de dünyanın neresinde olursak olalım her zaman en yüksek etik standartlarına uygun şekilde iş yapmaya çalışırız.

İş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara her zaman saygılı olacak biçimde iş yaparız. Bu ilkenin temelinde, kurumsal Etik Kurallarımız yatar. Vertiv Etik Kuralları, hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki hissedarlarımızla ilişkilerimizi yönetir. Bu kurallar, dünyanın her yerindeki tüm Vertiv çalışanlarına, yetkililerine ve müdürlerine, nasıl iş yaptığımız konusunda yol göstermek için tasarlanmış olup, bu Kurallarda, Vertiv ile etkileşim içinde olan herkesin, doğruluk ve dürüstlüğümüze her zaman güvenebilmesi için Vertiv bünyesindeki her çalışandan beklediğimiz eylem ve davranışlar açıklanır.

Quote sign

Yolsuzlukla Mücadele

Vertiv, tüm çalışanların, yetkililerin ve müdürlerin ABD Yurt Dışında Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve Brezilya 2014 Temiz Şirket Yasası (12,846 Sayılı Yasa) ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ilgili yolsuzluk önleme yasalarına uymasını zorunlu kılan şirket içi politikalar ve kontroller uygulamaktadır. Vertiv çalışanlarının, yetkililerinin ve müdürlerinin, devlet daireleri, devlet memurları ve özel şirketler veya bunların çalışanları dahil olmak üzere, hiçbir koşulda herhangi bir kişi ya da kuruma veya kişi veya kurumdan doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet, komisyon veya başka bir yolsuzlukla ödeme ya da değerli herhangi bir şey teklif etmesi, vermesi, talep etmesi veya alması yasaktır. Bu yasak, genel kabul gören uygulamalar, yerel uygulamalar veya rekabet koşullarına bakılmaksızın, tüm dünyada geçerlidir. Bu yasak ayrıca, satış temsilcileri, distribütörler, temsilciler, hizmet sağlayıcılar, yükleniciler, tedarikçiler ve iş ortakları gibi, Vertiv adına hareket eden herkes için geçerlidir.

Adil Rekabet

Vertiv, çalışanlarının, yetkililerinin ve müdürlerinin adil bir biçimde rekabet etmesi ve Vertiv'in temel değerlerine uymasıyla başarılı olacaktır. Vertiv'in temsilcileri:

 • üretim maliyeti, üretim kapasitesi, ürün yol haritaları, teklif verme uygulamaları gibi fiyatlandırma ve ürün bilgilerini veya Vertiv'in halka açık olmayan ticari bilgilerini, Vertiv'in rakipleriyle doğrudan tartışamaz;
 • bir rakibin gizli bilgilerini veya ticari sırlarını elde etmek için uygunsuz yöntemlere başvuramaz;
 • bir rakibin gizli bilgilerini veya ticari sırlarını, söz konusu rakibin açık yazılı izni olmadan kasıtlı olarak kullanamaz;
 • rakiplerin aleyhinde yanlış ifadeler kullanmak gibi negatif satış teknikleri kullanamaz;
 • Vertiv'in lider olduğu pazarlarda rekabeti sona erdirmek için maliyetin altında satış yapmak gibi taktikler kullanamaz.
Stephanie Gill
Baş Hukuk Müşaviri
Quote sign

Vertiv, adil ve sorumlu bir biçimde ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki yasalara uygun bir biçimde iş yapmaya adanmıştır.

Dünya genelindeki çalışanlarımız, yetkililerimiz ve müdürlerimizin yanı sıra, distribütörlerimiz, temsilcilerimiz ve iş ortaklarımızın, dürüst ve etik iş uygulamalarına uymalarını bekleriz.

Quote sign

Tedarikçi Davranış Yönetmeliği

Vertiv, son teknolojiye uyum sağlama, dürüstlükle hareket etme ve insanlar ve çevreye saygılı olma değer ve ilkelerine tedarikçilerinin de uymasını ister. Bu ilkeler, Vertiv'in önceliklerini yansıtır. Böylece, yalnızca sosyal sorumluluk gösteren, adalet ve dürüstlüğe bağlı, en üst düzey tedarikçilerle iş ortaklığı yaparız.

Vertiv, bir Tedarikçi Davranış Yönetmeliği oluşturmuş olup, her tedarikçinin bu Yönetmelikteki ilkelere uymasını bekler. Vertiv, Tedarikçi Davranış Yönetmeliğine uymayan bir tedarikçiyle olan ilişkisini durdurabilir.

Tedarikçi Davranış Yönetmeliği (PDF - İngilizce)

Tedarikçi Davranış Yönetmeliği (PDF - Mandarin)

Kölelik ve İnsan Kaçakçılığını Önleme Çalışmaları

Vertiv, çalıştığımız her yerde geçerli tüm yasalara ve istihdam yönetmeliklerine uyar ve zorla çalıştırma veya insan kaçakçılığı eylemleri yapmaz. Vertiv'in politikaları, her türlü zorla çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma veya ödünç işçiliğe karşıdır ve tedarikçilerimizin de bu işçilik türlerini kullanmasını yasaklarız.

Kölelik ve İnsan Kaçakçılığını Önleme Çabaları Beyanı

İnsan Hakları Politikası (İngilizce)

Çatışma Madenleri

Vertiv, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DRC) ve komşu ülkelerinde madencilik kaynaklı insani acı ve çevresel etkinin sona erdirilmesini destekliyor. Küresel tedarik zinciriyle madenlerin menşeini takip etmek karmaşık bir süreçtir ve ancak çok sayıda sektör ve paydaşın işbirliği ve desteğiyle mümkündür.

Vertiv, tedarik zincirimizdeki madenlerin DRC bölgesinde silahlı grupları finanse eden veya bu gruplara fayda sağlayan maden ocaklarından gelme riskini azaltmaya yönelik politika ve sistemler uygulamak için tedarikçileri ve diğer paydaşlarıyla çalışmayı sürdürmekte olup, tedarik tabanımızın madenleri sorumluluk sahibi kaynaklardan almasını gerekli kılar.

Çatışma Mineralleri Raporu (İngilizce)

Robert Heine
Tedarik Zinciri Çözümleri Direktörü
Quote sign

Tüm Vertiv tedarikçileri, Tedarikçi Davranış Yönetmeliğimize bağlı kalmalı ve yerel yasa ve yönetmeliklere uymalıdır. Vertiv'in müşterilerinin beklentilerini aşması için her tedarikçinin Vertiv'in değerlerini aktif olarak desteklemesi ve kendi tedarik zincirine yayması gerekir. Tedarik zinciri görünürlüğünü ve hesap verebilirliğini teşvik etmek için tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı eğitmeye ve endüstri gruplarına katılmaya devam edeceğiz.

Quote sign

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Vertiv, insanlık onuru ve insan haklarına saygı gösterir ve tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan da bunu talep eder. Vertiv, hem Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Sözleşmesi, hem de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkelerinin tamamını destekler ve bunlara uyar.

 • Zorla çalıştırma, ödünç işçilik ve hapishane işçiliğini kabul etmiyoruz.
 • Asgari yaş kanun ve gerekliliklerine uyuyoruz ve çocuk işçi çalıştırmıyoruz.
 • Çalışanlarımızı tacizin yanı sıra, aşağılayıcı ve düşmanca iş ortamına karşı koruyoruz.
 • Her türlü ayrımcılık, taciz veya işyerinde şiddet ihbarıyla ilgili soruşturmayı derhal gerçekleştirip, düzeltici önlemleri alıyoruz.
 • Ayrımcılık, taciz veya işyerinde şiddet olayı gözlemleyen çalışanları, bu tür davranışları yönetime veya Vertiv küresel etik hattına bildirmeye teşvik ediyoruz.
 • Ayrımcılık, taciz veya işyerinde şiddet olaylarını iyi niyetle ihbar eden çalışanlardan intikam alınmasına izin vermiyoruz.

Çevre

Vertiv, toprak, hava ve su dahil olmak üzere, faaliyet gösterdiği yerleşim yerlerinde olumsuz etkilere yol açmaktan kaçınmaya mümkün olduğunca gayret eder.

Kalite

Vertiv'in birinci sınıf liderliği ve kurumsal sorumluluğa odaklanması, kalite yönetim sistemlerimize yönelik sürekli iyileştirmelerimizle somutlaşmıştır: https://www.vertiv.com/en-us/support/quality-policy-and-certifications/

Çeşitliliğe Olan Bağlılık

Vertiv olarak, kritik teknolojilere yönelik çözümler sunmak için tasarlanmış bir şirketiz. Bu çözümler de, çoğu zaman elimizde farklı bakış açıları ve fikirler olması sayesinde geliştirilir. Dolayısıyla, yaptığımız her şeyde kapsayıcı bir ruh olması şaşırtıcı değildir. Faydalanabileceğimiz büyük bir birikimin olması, bizi çeşitliliğe sahip bir şirket yapmakla kalmaz. Daha iyi bir şirket de yapar.

Vertiv, çeşitliliği destekleyen ve teşvik eden, katılımcılığı kucaklayan ve bireylere karşı saygılı olmayı amaçlayan küresel bir iş yeri oluşturmak için büyük bir çaba gösterir. Çeşitli sosyal çevrelerden parlak, hevesli ve yetenekli insanları bir araya getirmenin yeni fikirler ve heyecan verici bir enerji doğuracağına inanıyoruz.

Bu nedenle, yönetim pozisyonlarımıza kadınları ve azınlıkları almak için aktif bir program yürütüyoruz. Çalışanlarımız için terfi, transferler, maaşlar, yan haklar, kariyer koçluğu, şirketin sponsor olduğu eğitimler, eğitim desteği ve sosyal ve eğlence programları bakımından tercih edilen bir işveren olmaya çalışıyoruz.

Vertiv'in Eşit İstihdam Fırsatları politikası, ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, ulusal köken, gazilik durumu veya geçerli yasa veya yönetmeliklere göre yasa dışı olarak değerlendirilen herhangi başka bir etken temelinde hiçbir çalışana karşı ayrımcılık veya taciz yapılmamasını sağlar.

Sağlık ve Güvenlik

Vertiv, çalışanları için tüm dünyada güvenli ve sağlıklı iş koşulları sağlar ve bunu tedarik zinciri yoluyla teşvik eder.

Dan Rapp
Director Manufacturing & Environmental Safety
Quote sign

The mission of Vertiv’s EHS Team is to protect Vertiv and Vertiv’s employees from environmental, health, and safety risks so they can be prosperous and achieve their goals.

A robust ESG (Environmental, Social, and Governance) system is critical to that mission while allowing Vertiv to be both commercially successful and socially responsible.

Quote sign
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon