The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zaangażowanie Vertiv w zrównoważony rozwój

Nasze zasady przewodnie

 • Doskonalimy wydajność produktów, aby pomagać klientom w osiąganiu celów związanych z oszczędzaniem energii i wody oraz ograniczaniem śladu węglowego.
 • W naszych obiektach wdrażamy procesy i innowacje oszczędzające energię, wodę i inne zasoby oraz ograniczające emisję gazów cieplarnianych.
 • Stosujemy się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz regulacji prawnych i staramy się ograniczać oraz w miarę możliwości eliminować odpady niebezpieczne poprzez redukcję stosowania szkodliwych dla środowiska materiałów i ich recykling.
 • Prowadzimy regularne szkolenia w celu przekazywania naszym pracownikom wiedzy na temat aktualnych przepisów i regulacji prawnych, praktyk w zakresie zapobiegania skażeniom i minimalizacji odpadów oraz na temat postępów technologicznych.
 • Przeprowadzamy audyt naszej działalności w celu potwierdzenia zgodności z tymi zasadami.

Pomoc dla klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania Vertiv przeznaczone do zasilania, chłodzenia i zarządzania infrastrukturą krytyczną mają pomóc naszym klientom w ograniczaniu zużycia energii, wody i przestrzeni. Współpracujemy również z klientami nad projektami centrów danych i architekturami systemów, które wspierają ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, od „zielonych” obiektów po wdrożenia hybrydowe. Uczestniczymy również w licznych inicjatywach branżowych i rządowych mających na celu ograniczenie zużycia energii oraz testowanie i certyfikowanie produktów.

Najważniejsze osiągnięcia to:


Energy Logic

Zainicjowaliśmy rozwój projektu Energy Logic w branży IT, 10-etapowego planu podnoszenia wydajności IT i wspierających ją systemów. Projekt Energy Logic dowiódł, że oszczędności rzędu 1 W na poziomie procesora przekłada się kaskadowo na inne systemy, czego owocem jest niemal trzykrotnie wyższy poziom oszczędności na poziomie obiektu. Vertiv otwarcie dzieli się tą szczegółową strategią ze światem od ponad dziesięciu lat i pomaga obiektom zmniejszyć zużycie energii nawet o połowę.


Oceny centrum danych

Vertiv jest zaufanym doradcą firm poszukujących oszczędności energii w centrach danych. Oferujemy usługę optymalizacji poboru mocy dla centrów danych i serwerowni, która zaleca modernizację i wymianę produktów gwarantujących potwierdzoną redukcję zużycia energii do 60% i wzrost wydajności obciążeń IT.

W Australii firma Vertiv uzyskała certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 i zatrudnia inżyniera akredytowanego przez NABERS do przeprowadzania ocen centrum danych.Ochrona wody i energii

Rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej Vertiv są liderem w zakresie wydajności i redukcji zużycia wody. Vertiv szacuje, że od czasu wprowadzenia na rynek w 2013 r. nasze bezwodne systemy chłodzenia zaoszczędziły miliardy galonów wody rocznie, przy czym każde wdrożenie pozwoliło zaoszczędzić 6,75 mln galonów wody rocznie w porównaniu z systemami opartymi na otwartej pętli wodnej. Jesteśmy również pionierami w zakresie systemów sterowania klimatyzacją precyzyjną, które umożliwiają inteligentną współpracę tych systemów w całym centrum danych w celu zmniejszenia zużycia energii.

Dzięki tym sterownikom i nowoczesnej budowie wymiennika ciepła, rozwiąznia klimatyzacji precyzyjnej umożliwiają klientom osiągnięcie niskiej wartości PUE na poziomie 1,05.

Setki rozwiązań chłodzenia Vertiv uzyskały certyfikat AHRI Certified® 1 i gwarantują efektywność i wydajność.

Rozwiązania firmy Vertiv do ochrony zasilania zapewniają najwyższy poziom sprawności dostępny w branży na poziomie powyżej 98,5% dla zasilaczy UPS klasy 1 (zgodnie z normą IEC 62040-3). Eksperci Vertiv pracują z klientami, aby znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie dla konkretnych potrzeb każdego obiektu. Jesteśmy również liderem w branży zasilaczy UPS w dziedzinie projektowania systemów akumulatorów litowo-jonowych dla centrów danych. Systemy te okazały się bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne akumulatory i charakteryzują się trzykrotnie dłuższą żywotność, co pozwala ograniczyć ilość odpadów. Oferujemy systemy UPS z certyfikatem ENERGY STAR w ośmiu liniach produktów, obejmujących 78 modeli.

Wysoce sprawne prostowniki Vertiv pomagają operatorom telekomunikacyjnym oszczędzić znaczną kwotę na rachunkach za energię elektryczną i eliminować emisję milionów ton gazów cieplarnianych. W najbliższej przyszłości Vertiv wprowadzi na rynek prostownik o wysokiej sprawności do 98%, co jeszcze bardziej przyczyni się ograniczenia poboru energii i emisji dwutlenku węgla.

1AHRI Certified® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (Instytutu Klimatyzacji, Ogrzewania i Chłodzenia).

Obiekty Vertiv

Na całym świecie Vertiv podejmuje liczne inicjatywy mające na celu poprawę zrównoważonego rozwoju operacyjnego i nieustannie wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów. Wdrażamy zmiany, które optymalizują bezpieczeństwo naszych pracowników, poprawiają profil środowiskowy naszych zakładów i sprzyjają bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych. W miarę pojawiania się możliwości zmniejszania wpływu na nasze środowisko naturalne, Vertiv będzie rozwijał nowe innowacje i sposoby prowadzenia działalności, które będą wspierać cele zrównoważonego rozwoju naszych klientów i umożliwią ich realizację w ramach własnej działalności.

 • W Stanach Zjednoczonych firma Vertiv zaprojektowała i zbudowała wiele nowych obiektów zgodnie ze standardami LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) z uwzględnieniem zasad zrównoważonego projektowania, technologii i najlepszych praktyk.
 • W zakładach produkcyjnych i obiektach biurowych Vertiv stosuje programy odzysku zużytego oleju, odpadów elektronicznych, akumulatorów, metali, w tym miedzi, aluminium i stali, oraz opakowań tekturowych i żarówek.
 • W większości lokalizacji zostało również usprawnione oświetlenie w celu poprawy efektywności energetycznej.
 • Polityka ograniczania zużycia wody jest stosowana w większości zakładów produkcyjnych, zwłaszcza w Reynosa i Mexicali w Meksyku. Fabryka Vertiv w Reynosa pracuje nad bardzo dużym projektem ograniczania zużycia wody, który ma na celu recykling i ponowne wykorzystanie skroplin wody z klimatyzacji, Oszczędności pozwolą zasilić co najmniej dwa budynki.
 • Nasze zakłady produkcyjne i główne centra serwisowe w obu Amerykach są poddawane zaplanowanym audytom środowiskowym. Proces ten obejmuje dogłębną analizę zgodności każdego obiektu ze wszystkimi działaniami w zakresie ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszystkie pozostałe lokalizacje przeprowadzą samoocenę wybranych środowisk.

 • Nasza działalność w Europie uzyskała status Silver Level w systemie EcoVadis, który służy do śledzenia i poprawy wyników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 • Pracując zgodnie ze zdefiniowanym zestawem celów środowiskowych i kwartalnymi Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności (KPI).
 • Wszystkie główne lokalizacje są poddawane co pięć lat audytom Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS). Efektem każdego takiego audytu jest inicjalizacja projektów mających na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisji. 
 • Unowocześniliśmy flotę samochodów i zwiększyliśmy udział pojazdów hybrydowych w celu zmniejszenia zużycia paliwa.
 • Wszystkie zakłady produkcyjne posiadają akredytację ISO 14001, co oznacza, że zostały zaprojektowane w celu lepszego zarządzania wpływem działalności na środowisko i potwierdzania prawidłowego zarządzania środowiskowego.
 • Co roku przeprowadzane są audyty środowiskowe w 33% zakładów.
 • Zakłady produkcyjne w Chinach uzyskały certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, który pomógł zmniejszyć zanieczyszczenia i emisje, a także promował recykling odpadów, oszczędzanie energii i redukcję surowców.
 • Obiekty te uzyskały również certyfikat ISO 50001, który zapewnia organizacjom uznany system efektywnego zarządzania energią w celu wdrożenia odpowiednich przepisów i regulacji państwowych, kontroli ryzyka biznesowego i ustanowienia mechanizmu ciągłego doskonalenia wydajności zarządzania energią.
 • Zakłady produkcyjne w Chinach uzyskały certyfikat OHSAS 18001, który ma na celu ograniczenie i zapobieganie utracie życia, mienia oraz czasu w wyniku wypadków i szkód dla środowiska.
 • Zakłady te wdrażają działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i jej zużycia, w tym:
  • Wymianę obciążenia rezystancyjnego na obciążenie ze sprzężeniem zwrotnym w celu zmniejszenia strat mocy. Obciążenie ze sprzężeniem zwrotnym może zaoszczędzić ponad 80% energii w porównaniu z obciążeniem rezystancyjnym.
  • Kompensację współczynnika mocy dla urządzeń średniego napięcia w celu poprawy współczynnika mocy i zmniejszenia utraty mocy biernej.
  • Modernizacja przegród oświetleniowych w każdym pomieszczeniu produkcyjnym. Oświetlenie może być sterowane indywidualnie dla każdej hali, co ogranicza straty.
  • Usprawnienie oświetlenia w warsztatach fabrycznych. Wymiana żarówek fluorescencyjnych na energooszczędne diody LED.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja