The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź resellera

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv publikuje raport dotyczący środowiska, spraw społecznych i zarządzania za 2022 rok

czerwca 06, 2023

Warszawa [6 czerwca 2023 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, opublikował drugą edycję corocznego raportu na temat działań firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance, ESG). W dokumencie zostały podkreślone inicjatywy producenta w kilku kluczowych obszarach. 

W 2022 r. wysiłki firmy Vertiv koncentrowały się na sześciu obszarach kluczowych dla jej wizji i wartości: wydajnych produktach i systemach, odpowiedzialnej działalności, ludziach, sąsiadach, integralności łańcucha dostaw i zarządzaniu. W raporcie zostały opisane niektóre z inicjatyw i ich wyniki:

  • Rozszerzenie zarówno portfolio produktów, jak też planów tworzenia nowych rozwiązań i modernizowania obecnych, z uwzględnieniem efektywności energetycznej i wodnej.
  • Wydanie przewodnika Vertiv Guide to Data Center Sustainability, który stanowi internetowy zbiór praktyk i nowych technologii pomocnych dla podmiotów z branży centrów danych do uzyskania środowiskowej neutralności operacyjnej.
  • Rozpoczęcie sesji szkoleniowych z zakresu różnorodności, równości i integracji dla kierownictwa wyższego szczebla oraz innych globalnych i regionalnych liderów, a także kontynuowanie szkoleń na temat nieuświadomionych uprzedzeń.
  • Centralizacja i rozszerzenie programów odnowy biologicznej dla pracowników na całym świecie.
  • Wprowadzanie pozytywnych zmian w społecznościach na całym świecie poprzez wolontariat pracowniczy wspierany przez Vertiv, koncentrujący się na edukacji w zakresie nauk ścisłych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka – STEM), zaspokajaniu potrzeb ludzi, opiece zdrowotnej i zapewnianiu różnego typu usprawnień dla społeczności.
  • W 2022 r. Vertiv podjął szereg kroków w celu zmniejszenia wpływu własnej działalności na środowisko. W regionie EMEA kilka fabryk zakupiło energię odnawialną do celów operacyjnych, zaś należący do Vertiv podmiot E+I Engineering Burnfoot w Irlandii zainstalował system, który poddaje recyklingowi i ponownie wykorzystuje całą wodę procesową w produkcji, zmniejszając ogólne zużycie wody w zakładzie. W USA oddział w Delaware (Ohio) rozpoczął instalację parku baterii słonecznych, aby zademonstrować działanie mikrosieci.
  • Trwające zaangażowanie w integralność łańcucha dostaw, analiza 100% wydatków w ramach umów z dostawcami z poprzedniego roku i przeprowadzenie dodatkowej analizy należytej staranności wobec ponad 500 bezpośrednich i pośrednich dostawców w celu zapewnienia zgodności z wiodącymi standardami branżowymi w zakresie praw człowieka i warunków pracy.

Poczyniliśmy stałe postępy w naszym zobowiązaniu do bycia odpowiedzialnym globalnym i korporacyjnym podmiotem – powiedział Giordano Albertazzi, dyrektor generalny Vertiv. – Tworzymy niezawodne, wodo- i energooszczędne produkty oraz systemy, które wspierają cele środowiskowe naszych klientów. Jednocześnie wpływają na poprawę naszej własnej polityki i jej wpływu na naszą działalność, ludzi, społeczności i łańcuchy dostaw. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się ze światem efektami naszej pracy w tych obszarach. 

W tegorocznym raporcie ESG wprowadzono również sprawozdawczość finansową dostosowaną do zaleceń grupy roboczej Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), które są wiodącymi wytycznymi dotyczącymi komunikowania w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz możliwościami biznesowymi, a także ich wpływem na strategię biznesową Vertiv. 

Dodatkowe informacje są dostępne w raporcie, który można pobrać ze strony Vertiv.com.  

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations 
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja