The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv członkiem konsorcjum technicznego, które stworzy niskoemisyjne ogniwa paliwowe dla centrów danych

grudnia 14, 2021

Konsorcjum siedmiu firm, wybranych w ramach Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru, opracuje technologię produkcji ogniw paliwowych nowej generacji w celu zapewnienia bardziej ekologicznej działalności centrów danych z całego świata

[Warszawa, 14 grudnia 2021 r.]Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, został członkiem projektu EcoEdge PrimePower (E2P2). Jest to nowatorska inicjatywa typu proof-of-concept, której celem jest opracowanie i zademonstrowanie zalet ogniw paliwowych o małym negatywnym wpływie na środowisko, zapewniających ekonomiczny i trwały system podstawowego zasilania w centrach danych. Oczekuje się, że ta nowa technologia może wpłynąć na zmniejszenie nawet o 100% emisji dwutlenku węgla związanej z działalnością tego typu placówek. Środki na sfinansowanie projektu E2P2 – 2,5 mln euro – zostały przeznaczone w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego wodoru (Clean Hydrogen Partnership).

Za realizację projektu E2P2 odpowiada konsorcjum siedmiu firm: Equinix, InfraPrime, RI.SE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS oraz Vertiv. Będą one badać możliwość zintegrowania stałotlenkowych ogniw paliwowych (Solid-Oxide Fuel Cells, SOFC) z zasilaczami awaryjnymi UPS i akumulatorami litowo-jonowymi, w celu zapewnienia trwałego podstawowego źródła czystej energii dla centrów danych i innej krytycznej infrastruktury. Wdrożenie bazujących na gazie ziemnym stałotlenkowych ogniw paliwowych będzie miało zasadnicze znaczenie dla utorowania drogi do wykorzystania wytworzonego w ekologiczny sposób wodoru w ogniwach paliwowych, zarówno w systemach zasilania rezerwowego, jak i podstawowego.

Cyfryzacja rozwija się w coraz szybszym tempie, a w konsekwencji tego trendu także branża centrów danych. Dlatego bardzo ważne staje się zadbanie o zapewnienie zrównoważonej ekologicznie przyszłości – powiedział Giordano Albertazzi, prezes Vertiv na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. – Osiągnięcie tego celu jest możliwe jedynie poprzez rozwój czystych, innowacyjnych technik, takich jak zapewniające zrównoważone zasilanie dla cyfrowego świata rozwiązania bazujące na ogniwach paliwowych. Firma Vertiv jest dumna z aktywnego udziału w projekcie E2P2 i z niecierpliwością oczekuje na możliwość dostarczania swoim klientom z całego świata rozwiązań energetycznych nowej generacji.

Projekt E2P2 jest najnowszą z serii inicjatyw prowadzonych przez Vertiv w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz szeroko zakrojonej dziedziny dotyczącej ochrony środowiskowej, odpowiedzialności społecznej i zarządzania. Vertiv jest również członkiem Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) oraz European Data Centre Association (EUDCA) i uczestniczy w Climate Neutral Data Centre Pact, którego misją jest osiągnięcie postawionego przez Komisję Europejską celu, jakim jest stworzenie neutralnych klimatycznie centrów danych do 2030 roku. Projekt E2P2 jest częścią działań mających na celu priorytetowe traktowanie i wspieranie rozwoju czystych, zrównoważonych i odnawialnych rozwiązań energetycznych do zastosowania w całej branży centrów danych.

Bardziej ekologiczna przyszłość dla przemysłu

Ogniwa paliwowe są uznawane za czyste i ciche rozwiązanie energetyczne, które może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w miejskich sieciach energetycznych. Można je zainstalować na terenie kampusu centrum danych, a jako źródło energii wykorzystywać możliwe do transportowania i przesyłania za pośrednictwem istniejących sieci gaz ziemny, biogaz, LPG lub ekologiczny wodór.

Projekt E2P2 to ważny krok w kierunku znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie spełnienia wymagań dotyczących wysoce odpornego na awarie zasilania centrów danych. U podstaw tej wizji leży rynkowe podejście, które łączy innowacyjność i zaangażowanie zainteresowanych stron w celu maksymalizacji stopnia akceptacji i możliwości wykorzystania stacjonarnych ogniw paliwowych jako niezawodnych, wydajnych i zdecentralizowanych źródeł energii dla innych zastosowań przemysłowych.

Mamy nadzieję, że projekt E2P2 stanie się przełomem, który uczyni centra danych na całym świecie bardziej zrównoważonymi środowiskowo – powiedział Eugene Bergen Henegouwen, prezydent firmy Equinix na region EMEA. – Equinix zobowiązał się do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, a ten projekt stanowi wyjątkową okazję do zademonstrowania wykorzystania innowacyjnego, czystego, naturalnego źródła energii. Wierzymy, że w znaczącym stopniu przyczyni się to do wypełnienia naszego globalnego zobowiązania, zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku, będącej skutkiem między innymi wykorzystania w 100% energii odnawialnej. Mamy też nadzieję na postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w całej naszej branży. Ważne jest, abyśmy wspierali wykorzystanie czystej i niezawodnej energii na całym europejskim rynku.

Przedstawiciele konsorcjum planują opracować otwarty standard produkcji i zastosowania ogniw paliwowych, który utoruje drogę do komercjalizacji energii płynącej z tej technologii. W ten sposób zaprezentowania też zostanie istotna rola branży europejskich centrów danych w realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Najważniejsze informacje i kluczowe fakty
  • E2P2 to wspólna inicjatywa firm Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS i Vertiv, częściowo finansowana w ramach grantu przyznanego przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (część prowadzonego przez Komisję Europejską programu Horizon 2020).
  • Konsorcjum będzie współpracować z organizacjami, które pracują nad rozwojem najlepszych europejskich praktyk i standardów, aby wesprzeć je w tworzeniu koncepcji wysokiego poziomu i definiowaniu interfejsów.
  • Cele projektu E2P2 są zbieżne z celami Komisji Europejskiej, która dąży do przyspieszenia wykorzystywania ogniw paliwowych w celu zaspokojenia potrzeb podmiotów z energochłonnych branż, przy jednoczesnym osiągnięciu bardziej ekologicznej sieci energetycznej. Projekt E2P2 ma pomóc w osiągnięciu wielu celów środowiskowych, w tym zaprezentowanie praktycznego dowodu słuszności koncepcji całodobowego zasilania niskoemisyjnego, które wspiera rozwijającą się gospodarkę wodorową i energię odnawialną w całej Europie, a jednocześnie nie bazuje na zastosowaniu generatorów dieslowskich. Zamierzeniem jest, aby nowo powstałe jednostki zastąpiły tradycyjne źródła zasilania i generatory, wyposażone w dodatkowe nadmiarowe mechanizmy, wbudowane w celu zagwarantowania określonego czasu pracy.
  • Do zaprojektowania i opracowania zintegrowanego modułu zasilania, bazującego na ogniwach paliwowych, firma Vertiv wykorzysta swoje bogate doświadczenie w zakresie projektowania prefabrykowanych rozwiązań modułowych dla centrów danych oraz systemów zasilania prądem przemiennym, takich jak zasilacz awaryjny Vertiv Liebert EXL S1 czy baterie litowo-jonowe Vertiv HPL. Dla opracowania do 2023 roku prototypu uniwersalnego modułu o mocy 100 kW oraz stworzenia finalnego produktu, który będzie mógł obsługiwać wiele megawatów krytycznego obciążenia, a także zapewniać bardziej ekologiczną przyszłość centrów danych na całym świecie, kluczowa będzie ścisła współpraca pomiędzy włoskim oddziałem Vertiv, odpowiedzialnym za linię biznesową rozwiązań zasilania prądem przemiennym, a znajdującym się w Chorwacji oddziałem odpowiedzialnym za modularne rozwiązania zintegrowane. Równolegle firma Vertiv współpracuje z kluczowymi klientami z całego świata nad opracowaniem nowych, bazujących na wodorze generatorów, które pomogą zastąpić generatory dieslowskie.

Więcej informacji o projekcie E2P2 dostępnych jest na stronie E2P2.eu oraz na profilu E2P2 w LinkedIn.


e2p2
Vertiv uczestniczy w projekcie EcoEdge PrimePower (E2P2), w którym zostanie zbadadana możliwość zintegrowania stałotlenkowych ogniw paliwowych (Solid-Oxide Fuel Cells, SOFC) z zasilaczami awaryjnymi UPS i akumulatorami litowo-jonowymi, w celu zapewnienia czystego i trwałego podstawowego źródła czystej energii dla centrów danych i innej krytycznej infrastruktury. Będzie to miało zasadnicze znaczenie dla utorowania drogi do wykorzystania wytworzonego w ekologiczny sposób wodoru w ogniwach paliwowych, zarówno w systemach zasilania rezerwowego, jak i podstawowego. © Vertiv
Dodatkowa wypowiedź

Bart Biebuyck, Executive Director, Clean Hydrogen Partnership

Dzięki nieustannemu wspieraniu badań nad ogniwami paliwowymi do zastosowań stacjonarnych, Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (wcześniej Wspólne przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych) zdołało stworzyć solidne podstawy dla europejskiego przemysłu, aby stał się on liderem we wdrażaniu nowych technologii. Jesteśmy dumni z tego, że projekt E2P2 dostarczy czyste, bazujące na ogniwach paliwowych, aplikacje do obniżenia emisyjności centrów danych w ramach trwałego konsorcjum, skupiającego dostawców ogniw paliwowych, integratorów systemów, a także operatorów centrów danych i przedsiębiorstwa energetyczne. Projekty takie jak E2P2 są absolutnie niezbędne w oferowaniu rozwiązań umożliwiających uwolnienie rynków o ogromnym potencjale i przyczyniają się do realizacji ambitnych celów klimatycznych UE.

Dodatkowe zasoby
O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

O Partnerstwie na rzecz Czystego Wodoru

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru – następca Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU) – ma na celu przyspieszenie rozwoju i udoskonalania zaawansowanych technologii wykorzystania czystego wodoru. Bazuje ono na 13-letniej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, aby pomóc wyprowadzić innowacyjne technologie z fazy eksperymentalnej oraz ułatwić wykorzystywanie ich przez przemysł, przedsiębiorstwa i konsumentów, z korzyścią dla Europy. Trzema członkami partnerstwa są: Komisja Europejska, przemysł ogniw paliwowych i technologii wodorowych, reprezentowany przez Hydrogen Europe, oraz środowisko naukowe, reprezentowane przez Hydrogen Europe Research.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
www.sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja