The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Czym są różne typy systemów UPS?

Różne technologie opracowane z myślą o różnych potrzebach

Wszystkie trzy podstawowe technologie zasilaczy bezprzerwowych (UPS) znajdują swoje zastosowanie w ochronie dzisiejszej, rozproszonej infrastruktury IT, a zwłaszcza na obrzeżach sieci. Każda technologia ma swoje zalety i każda może służyć do skonfigurowania opłacalnej ochrony zasilania, szczególnie w złożonych systemach. Wybór prawidłowego zasilacza UPS do konkretnego zastosowania wymaga sprawdzenia wielu czynników. Przy wyborze zasilacza UPS, którego zadaniem jest zapewnienie podtrzymania akumulatorowego, kluczowe znaczenie ma zarówno moc obciążenia, lokalizacja oraz krytyczność chronionego sprzętu, jak i również kwestie budżetowe.

Trzy podstawowe typy konfiguracji pracy zasilaczy UPS to: podwójna konwersja online, line-interactive i offline (zwany również trybem gotowości lub podtrzymania akumulatorowego). Konfiguracje te są definiowane przez ścieżkę przepływu przez jednostkę.

Podwójna konwersja online

Wygenerowany prąd przemienny jest czystym i stabilnym źródłem zasilania. Jednak podczas przesyłu i dystrybucji jest on narażony na spadki napięcia, przepięcia i całkowite zaniki, które mogą powodować przerwę w pracy komputera, utratę danych a nawet uszkodzenie sprzętu. W przypadku potrzeby ochrony krytycznych obciążeń IT, jedynie technologia podwójnej konwersji online w pełni zabezpiecza przed wszelkimi powyższymi problemami z zasilaniem i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci.

Tryb pracy online zasilacza UPS jest również nazywany trybem podwójnej konwersji, ponieważ prąd przemienny zasilania sieciowego jest przekształcany najpierw na prąd stały (DC), a następnie z powrotem na prąd przemienny. Taka konwersja AC-DC/DC-AC zapewnia wyższy stopień izolacji obciążenia od zakłóceń w sieci zasilającej.

Zasilacz UPS online jest zasilany prądem przemiennym i przekształca go na prąd stały za pomocą prostownika, a następnie zasila nim akumulator i podłączone obciążenie za pośrednictwem falownika, co eliminuje konieczność stosowania przełączników źródeł zasilania. W przypadku awarii zasilania sieciowego prądem przemiennym (AC) prostownik zostaje wyłączony z obiegu i akumulatory przejmują zasilanie urządzenia podłączonego do zasilacza UPS. Po przywróceniu zasilania prądem przemiennym prostownik wznawia zasilanie większości obciążeń i rozpoczyna ładowanie akumulatorów.

Ponieważ prąd elektryczny przepływa przez zasilacz UPS online niezmiennie, kształt fali wyjściowej przybiera kształt idealnej sinusoidy. Ten typ zasilacza UPS chroni krytyczne obciążenia zasadniczo przed wszystkimi zakłóceniami zasilania, w tym przed trudnymi do wychwycenia zakłóceniami harmonicznymi prądu i zniekształceniami kształtu fali napięcia.

Oznacza to, że jakość zasilacza UPS online jest znacznie wyższa od innych technologii. Technologie offline i line-interactive redukują wpływ skoków napięcia, przepięć i podnapięć przez niwelację szczytów i spadków, zwiększanie mocy lub przełączanie obciążenia na podtrzymanie akumulatorowe. Jednak problem większości zakłóceń zasilania w obrębie normalnego przebiegu fali wciąż pozostaje nierozwiązany. Zasilacz UPS online nie tylko kondycjonuje zasilanie z sieci zasilającej, ale również regeneruje kształt fali sinusoidalnej.

Zasilacz UPS online zapewnia zasilanie sprzętu prądem przemiennym wysokiej jakości bez przerw podczas przełączania na akumulator i chroni go przed różnymi zakłóceniami zasilania typu zaniki zasilania, awarie, spadki napięcia, przepięcia lub szumy. Jedynie topologia podwójnej konwersji online zapewnia 100% kondycjonowanie zasilania, zerowy czas przełączania na podtrzymanie akumulatorowe, bardzo dobrą stabilność napięcia wyjściowego i częstotliwości oraz lepsze tłumienie przebiegów nieustalonych niż zasilacze UPS typu line-interactive.

Podwójna konwersja online to najczęściej stosowany tryb pracy zasilacza UPS w ochronie dużych centrów danych, gdyż zapewnia zawsze najwyższy poziom jakości zasilania obciążeń. Systemy online oferują również regulację częstotliwości, niezbędną przy współpracy z generatorami rezerwowymi i chronią przed wahaniami powszechnie występującymi przy rozruchu generatora.

Line-interactive

Jednostki zasilaczy UPS typu line-interactive zapewniają zarówno kondycjonowanie zasilania, jak i podtrzymanie akumulatorowe. Technologia ta jest szczególnie efektywna w lokalizacjach, gdzie zaniki zasilania są zjawiskiem rzadkim, natomiast często występują zakłócenia zasilania. Zasilacze UPS typu line-interactive są w stanie obsłużyć szeroki zakres wahań napięcia wejściowego przed przełączeniem się na podtrzymanie akumulatorowe.

Zasilacz UPS line-interactive przed przełączeniem na zasilanie akumulatorowe gwarantuje znacznie lepsze zarządzanie zakłóceniami zasilania niż jednostki typu offline. Najważniejszą zaletą zasilacza UPS line-interactive jest obwód zwiększający napięcie oraz obsługiwany przez zasilacz UPS zakres napięcia wejściowego. Szerszy zakres regulowanego napięcia zapewnia wyższy poziom kompleksowej ochrony.

Technologia line-interactive zasilaczy UPS zapewnia kondycjonowanie, a przerwa wymagana do przełączenia obciążenia na podtrzymanie akumulatorowe wynosi od 4 do 6 milisekund. Chroni również przed najczęściej występującymi problemami zasilania z sieci przesyłowej. W tym przypadku zasilacz UPS monitoruje również poziom napięcia i równoważy nad- i podnapięcia. Technologia ta to dobry wybór, który zapewnia rozsądną ochronę i umiarkowane koszty operacyjne.

W zasilaczu UPS line-interactive falownik staje się elementem ścieżki wyjścia zasilania i jest zawsze włączony. Falownik może pracować w odwróconym trybie i ładować akumulator podczas normalnego zasilania prądem przemiennym oraz przełączać obciążenie na zasilanie akumulatorowe w sytuacji awarii zasilania sieciowego, co gwarantuje filtrowanie i regulację napięcia. Zasilacze UPS line-interactive do kondycjonowania zasilania wykorzystują akumulator, co prowadzi do częstszego rozładowywania się ogniw niż w zasilaczach UPS online, które kondycjonują zasilanie w procesie podwójnej konwersji.

W razie awarii zasilania prądem przemiennym (AC) przełącznik źródeł zasilania zostaje otwarty i umożliwia przepływ prądu z akumulatora do wyjścia zasilania jednostki UPS. Zasilacz UPS line-interactive , z zawsze pracującym i podłączonym do wyjścia falownikiem, zapewnia dodatkowe filtrowanie i generuje niższe przejściowe stany nieustalone podczas przełączania w porównaniu z zasilaczem UPS pracującym w trybie standby. Systemy zasilaczy UPS typu line-interactive są zazwyczaj stosowane w szafach rackowych o mocy poniżej 5000 VA.

Tryb pracy offline/standby/podtrzymanie akumulatorowe

Zasilacz UPS pracujący w trybie offline, zwanym również trybem rezerwowym lub trybem podtrzymania akumulatorowego, to wybór niezwykle ekonomiczny. Bardziej zaawansowane zasilacze UPS offline przełączają się na zasilanie z akumulatora bardzo szybko i zapobiegają anomaliom zasilania oraz eliminują krótkie przerwy w zasilaniu. Zasilacz UPS w trybie offline chroni przed większością skoków napięcia, ale nie zapewnia idealnej jakości zasilania podczas niewielkich spadków napięcia i przepięć.

Kluczem do uzyskania wysokiej jakości pracy zasilacza UPS offline jest moc obciążeń, które jednostka wyłącza przed przełączeniem się na zasilanie akumulatorowe. Im większa jest ta moc, tym mniejszy pobór prądu z akumulatora i dłuższy czas podtrzymania zasilania po wyłączeniu zasilania sieciowego. Im więcej razy zasilacz UPS przełącza się na podtrzymanie akumulatorowe, tym krótsza żywotność akumulatora.

Zasilacze UPS, pracujące w technologii offline, chronią przed większością skoków napięcia, niwelują zbyt wysokie napięcie i pomagają wyeliminować ponad 90% wszystkich przerw działalności. W jednostkach UPS offline prąd przemienny z sieci zasilającej przepływa bezpośrednio przez jednostkę, pomijając przełącznik źródeł zasilania i docierając do gniazda wyjściowego, do którego podłączone jest chronione obciążenie.

W przypadku awarii zasilania załączany jest wbudowany akumulator i falownik (przekształca on prąd stały akumulatora na prąd przemienny), by zasilić gniazdo wyjściowe za pośrednictwem przełącznika źródła zasilania. Podczas przełączania na podtrzymanie akumulatorowe występuje zazwyczaj przerwa w zasilaniu wynosząca około 6-8 milisekund.

Technologia ta najlepiej sprawdza się w aplikacjach o mocy poniżej 1500 VA, takich jak małe biura, osobiste komputery domowe i inne mniej krytyczne rozwiązania. Zasilacze UPS offline to dobry wybór dla osób, które wymagają mniejszej mocy w niższej cenie. Technologia UPS offline zapewnia bezprzerwowe podtrzymanie akumulatorowe sprzętu biurowego, konsol do gier, stacji roboczych, sieci bezprzewodowych i innych urządzeń elektronicznych. W trakcie awarii w dostawie prądu jednostka UPS zapewnia długi czas podtrzymania akumulatorowego, wystarczający do zapisania bieżących prac i prawidłowego wyłączenia sprzętu. Oprócz podtrzymania akumulatorowego, większość jednostek UPS offline oferuje również podstawową ochronę przeciwprzepięciową.

Rozwiązania UPS Vertiv

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja