The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

NTT Europe Online

NTT Europe Online optymalizuje zarządzanie centrum danych za pomocą rozwiązania Avocent ACS

września 25, 2019

Informacje:

NTT Europe Online zagwarantowała bezpiecznie i niezawodne środowisko IT dla swoich klientów dzięki wdrożeniu zaawansowanego serwera konsol szeregowych Avocent® ACS i modułu zarządzania dystrybucją zasilania Vertiv. Firma zyskała możliwość centralnego i zdalnego zarządzania operacjami centrów danych, ograniczenia liczby inżynierów w obiektach, uproszczenia czynności administracyjnych oraz szybszego reagowania na potrzeby klientów.

Rezultaty:

  • Scentralizowane operacje centrów danych za pomocą bezpośredniego szeregowego połączenia zarządczego z zasobami IT rozproszonymi w całej Europie
  • Minimalizacja liczby personelu w obiektach dzięki możliwości realizacji zdalnego, niezawodnego i bezpiecznego zarządzania operacjami centrum danych z londyńskiego centrum wsparcia.
  • Usprawnienie zarządzania zasilaniem poprzez uzyskanie kompleksowego wglądu w pobór mocy w wielu obiektach centrum danych.
Podsumowanie
Lokalizacja:​ Londyn, Paryż, Genewa, Frankfurt i Madryt
Rozwiązania Vertiv:
  • Zaawansowane serwery konsol szeregowych Avocent ACS
  • Moduł do zarządzania dystrybucją zasilania (PM PDU) Avocent
Najważniejsze potrzeby: Dostawca rozwiązań w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) potrzebował wdrożenia scentralizowanego, zdalnego zarządzania ośmioma rozproszonymi obiektami centrum danych w celu optymalizacji operacji i sprawniejszej obsługi klientów.
Pobierz studium przypadku

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja