The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Kim są faktyczni użytkownicy brzegu sieci?

Adrian Barker • 18 lutego, 2019

Zastanawiasz się, kto dziś najpełniej korzysta z rosnących możliwości edge computingu centrum danych?

Często przyglądam się moim nastoletnim dzieciom, gdy grają na konsoli X-Box, jednocześnie wyszukują na tablecie wskazówek w serwisie YouTubie i rozmawiają on-line ze swoimi rywalami. W dzisiejszych czasach szybki dostęp do treści i łączność stają się standardem.

Wraz z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych przez takie aplikacje, jak Netflix, YouTube, Google i Amazon i pojawieniem się samochodów autonomicznych, wzrastać będzie popyt na szybkie, lokalne przetwarzanie danych na obrzeżach sieci.

Dużą część zasobów obliczeniowych edge computingu pochłaniają urządzenia mobilne. Szacuje się, że do 2021 roku ruch generowany przez mobilny internet wzrośnie czterokrotnie, a transfer strumieniowego wideo i gier online zwiększy się pięciokrotnie.

Generacja użytkowników YouTube - „Generacja C” będzie siłą napędową rozwoju sieci brzegowej w najbliższej przyszłości.

Generacja C to w 80% milenialsi, główni (ale nie jedyni) użytkownicy serwisu YouTube. Generacja C to osoby, które w wysokim stopniu interesują się tworzeniem, organizowaniem, przesyłaniem treści oraz mediami społecznościowymi. Są one potężną, nową siłą kultury konsumpcyjnej. Michael Tobin OBE autor książki Live, Love, Work, Prosper,tak opisuje to pokolenie C: „Przez pojęcie Generacja C rozumiemy określone zachowania, a nie wiek osoby. Jej członkowie, kiedy nie pracują, nie robią zakupów, lub nie korzystają z bankowości online, udzielają się w mediach społecznościowych. To pokolenie ocenia Wasze przedsiębiorstwa poprzez pryzmat firmowej strony internetowej i obecności na Twitterze, Facebooku oraz Instagramie.

Generacja C wyznacza nowe trendy, które wpływają na media społecznościowe i pozostaje cały czas połączona z internetem. YouTube i Netflix są dla nich źródłem rozrywki, a wideo na żądanie codziennością.

Sieci społecznościowe, zakupy internetowe i ciągła łączność z internetem

Prawie 90% członków Generacji C posiada profil w mediach społecznościowych, a trzy czwarte z nich aktualizuje jego treść codziennie oraz przesyła zdjęcia i filmy. Większość korzysta z mediów społecznościowych podczas robienia zakupów i kieruje się poradami kolegów. Szacuje się, że takie oddziaływanie ma wpływ na wydatki rzędu 50 mld dolarów w USA. A jeśli chodzi o potrzebę łączności, to ponad 90% Generacji C śpi ze smartfonem przy łóżku.

Zmiana kierunku przesyłu i ilości danych w egde computingu

Obecnie od 80 do 90% ruchu danych odbywa się w kierunku od obrzeży sieci do użytkownika. Dane zaspokajają popyt konsumencki. Ta tendencja zmieni się niedługo, gdy do gry dołączą urządzenia podłączone do sieci. Ilość danych pobieranych i wysyłanych przez użytkowników wyrówna się. To samo stanie się z ilością danych wykorzystywanych przez urządzenia (sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, samoloty, pociągi, samochody, rowery, ludzie itp.). Będą one wysyłać ogromne ilości danych, które trzeba będzie zidentyfikować i przefiltrować w centrach danych edge.Zależnie od potrzeb, część danych będzie przekierowywana dalej w celu kompleksowego uwierzytelnienia i analizy w centrach danych edge..

Zmieniające się obrzeża sieci staną się środowiskiem o znaczeniu krytycznym z wielu perspektyw. Należy ją projektować i budować tak, aby mogła, jak to zdefiniował Vertiv, wspierać Cztery archetypy danych edge – aplikacje intensywnie wykorzystujące dane, aplikacje wrażliwe na latencję ludzką, aplikacje wrażliwe na opóźnienia maszyna-maszyna oraz aplikacje o znaczeniu krytycznym dla życia.

Co to jest krawędź sieci?

Nie bez powodu „edge computing” stał się w ostatnich latach najczęściej omawianym trendem w IT. Badania uniwersytetu w Grand Valley przewidują dla edge computingu roczną stopę wzrostu na poziomie 41%. Niemal każda branża mówi o ograniczeniach w obsłudze użytkowników i nowych technologii przez scentralizowane infrastruktury IT (Core) i dąży do zmniejszania dystansu pomiędzy użytkownikami i urządzeniami, a lokalizacją przechowywania i przetwarzania danych. Ta zmiana jest konieczna ze względu na rosnącą liczbę osób i urządzeń połączonych z siecią oraz ogromne ilości generowanych i pobieranych danych.

W miarę jak powstaje sieć brzegowa, konieczne staje się analizowanie, kto jest faktycznym użytkownikiem edge computingu . Będziemy musieli skupić się na indywidualnych użytkownikach, którzy generują dane w sieci brzegowej, a nie tylko na organizacjach, które budują sieć brzegową. Sukces odniosą Ci, którzy osiągną najwyższy poziom zadowolenia klienta.

Infrastruktura IT sieci edge, jak każdy wyrób, będzie wymagać zaangażowania wielu dostawców w dostawę produktu końcowego. W sieci brzegowej produktem końcowym jest wymiana danych i korzyści osobistych, biznesowych i finansowych. Trzeba jednak pamiętać, że sieć edge powstaje z udziałem wielu podmiotów: od dostawców energii elektrycznej po firmy fizycznie budujące centra danych edge,oraz przedsiębiorstwa dostarczające podzespoły niezbędne dla działania edge computingu.

Jak więc zmieniać się będzie infrastruktura IT sieci brzegowej zdolnej zaspokoić przyszłe potrzeby?

W przyszłości infrastruktura IT edge będzie obsługiwać nie tylko konsumpcję danych. Obecnie sieć brzegowa jest jedynie medium umożliwiającym pobieranie i współdzielenie danych. Natomiast w przyszłości, kiedy zrówna się ilość danych wysyłanych i pobieranych, sieć edge będzie musiała również generować dane, podejmować decyzje, przeprowadzać złożone uwierzytelniania oraz analizy.

Konieczne będzie stworzenie infrastruktury IT sieci edge, która będzie w stanie przetwarzać tego typu transakcje na danych. Trzeba będzie również uwzględnić profil geograficzny przesyłu danych. Czy różnić się będą wymagania dla globalnych lub regionalnych wdrożeń od wymagań dla sieci brzegowych obsługujących handel detaliczny, telekomunikację lub ośrodki uniwersyteckie?

Krytyczne znaczenie dla powodzenia będą mieć takie czynniki, jak niska latencja, odporność na awarie i nadmiarowość centrum danych edge które zagwarantują wysoki poziom zadowolenia użytkownika Dlatego istotna stanie się współpraca z wyspecjalizowaną, globalną firmą posiadającą zaplecze inżynierskie i potrafiącą zaspokoić wszystkie wymagania egdge computingu.

Co przyniesie przyszłość?

Obecnie moje dzieci korzystają z dobrodziejstw edge w większym stopniu niż ja: konsumują ogromne ilości danych, a różnica ta zwiększy się, gdy podrosną i zaczną używać mediów społecznościowych. Będę obserwować z zaciekawieniem rozwój sytuacji, ale wątpię, aby mój popyt na dane był wyższy lub zbliżył się do poziomu potrzeb moich pociech.

Powiązane artykuły

Język i lokalizacja