Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź resellera

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Analizy ekologiczne: Istotne działania na rzecz klimatu w 2022 r. będą wymagać od liderów branży nowych sposobów myślenia

Skutki zużycia energii przez centra danych znajdują się od lat w centrum uwagi osób podejmujących decyzje, i chociaż ostatnie publiczne naciski dały pewne powody do obaw, to operatorzy centrów danych są bardziej niż kiedykolwiek gotowi do wdrożenia strategii, które rozwiążą problemy związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem.

Pandemia spowodowała zmianę modelu pracy oraz niemal wszystkich aspektów codziennego życia, a branża centrów danych w ciągu ostatnich dwóch lat dołożyła wszelkich wysiłków i wspierała systemy IT oraz firmy zmagające się z niespotykanym zapotrzebowaniem na pracę zdalną, e-commerce i inne technologie. Co zaskakujące, w tym czasie pandemia zwróciła również uwagę na dodatkowe kwestie związane z ciągłością działalności, a zwłaszcza dotyczące środowiska i kryzysu klimatycznego. Kwestie te nabierają coraz większego znaczenia i eksperci Vertiv przewidują, że w wielu organizacjach zrównoważony rozwój centrów danych stanie się głównym priorytetem w 2022 roku. Jednak, aby pogodzić szybki wzrost wymagań cyfrowych z łagodzeniem ich wpływu na środowisko, liderzy branży będą musieli przyjąć nowe punkty widzenia i idee.

Dotychczas branża, a zwłaszcza najwięksi dostawcy hyperscale i usług w chmurze, odpowiadali na obawy związane ze zrównoważonym środowiskiem centrów danych, podejmując ambitne inicjatywy w zakresie oszczędzania wody i zerowej emisji dwutlenku węgla. Google zapowiedział, że dąży do tego, aby do 2030 roku stosować wyłącznie bezemisyjne źródła energii, podczas gdy Microsoft postawił sobie ambitny cel ujemnej emisji dwutlenku węgla i „neutralności wodnej” w tym samym okresie. Firma Vertiv oczekuje, że znacznie więcej organizacji będzie korzystać z rozwiązań cyfrowych, wykorzystujących w 100% energię odnawialną i ostatecznie będą one działać wyłącznie w oparciu o zrównoważoną energię. Hybrydowe rozproszone systemy energetyczne mogą zapewnić zarówno zasilanie prądem przemiennym, jak i stałym, co dodaje możliwość poprawy wydajności i ostatecznie pozwala osiągnąć bezemisyjne operacje centrów danych.

Te inicjatywy zrównoważonego rozwoju niewątpliwie przyczynią się do zmniejszenia długoterminowego śladu węglowego tych organizacji, ale operatorzy centrów danych i telekomunikacyjni będą również musieli poradzić sobie z siejącymi spustoszenie zagrożeniami klimatycznymi. Na przykład Stany Zjednoczone doświadczyły w 2021 r. najgorętszego lata w historii, a tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku były miejscem 18 katastrof pogodowych i klimatycznych, które spowodowały straty o wartości miliardów dolarów. Zgodnie z opublikowanym w marcu 2021 r. raportem Uptime Institute trzech na pięciu respondentów uważa, że zmiany klimatu wpłyną bezpośrednio na coraz większą liczbą przerw w świadczeniu usług IT, a prawie 90% uważa, że spowodują wzrost kosztów infrastruktury i operacji centrów danych w ciągu najbliższych 10 lat. Dlatego ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi będą prawdopodobnie determinować decyzje dotyczące lokalizacji i sposobu budowy nowych centrów danych i sieci telekomunikacyjnych przez najbliższe lata.

Obecne przeszkody w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie monitorowania działania podejmowanych przez organizacje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Według 11 edycji corocznego badania Global Data Center Survey Uptime Institute, tylko około połowa menedżerów centrów danych kontroluje wykorzystanie wody, a jedynie jedna trzecia monitoruje wpływ emisji dwutlenku węgla lub e-odpadów.

Jedno jest pewne: nie chodzi tylko o efektywność energetyczną. W 2021 r. średni roczny współczynnik efektywności zużycia energii (PUE), który jest główną miarą wydajności centrum danych, wynosił 1,57 w porównaniu z 1,59 w 2020 r., co wskazuje na ustabilizowanie się ogólnego poziomu efektywności. Prawie na pewno dotyczy to tradycyjnych centrów danych. Raport Uptime Institute przedstawia ten sam wniosek i stwierdza: „Mimo że coraz większa liczba nowych obiektów osiąga projektowy współczynnik PUE na poziomie 1,3 lub lepszym, to wielu operatorom nie opłaca się lub nie mają oni możliwości technicznych, aby przeprowadzić gruntowne modernizacje starszych obiektów. Dalsza poprawa wskaźnika będzie wymagała znaczących zmian.”

Badanie stwierdza również, że organizacje będą musiały poszerzyć zakres monitorowanych wskaźników, jeśli chcą dokładniej analizować swój postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju. Należą do nich wskaźniki pomiaru i monitorowania wykorzystania serwerów, zużycia wody, emisji dwutlenku węgla przez IT lub centrum danych, a także e-odpadów lub cyklu życia sprzętu.

Technologie będące motorem zmian w 2022 r.

Eksperci prognozują, że w centrum uwagi organizacji pragnących uzyskać bardziej zrównoważone, elastyczne i niezawodne wyniki, znajdą się następujące technologie: ogniwa paliwowe, źródła energii odnawialnej i systemy długoterminowego magazynowania energii, w tym systemy akumulatorowe przechowywania energii (BESS) oraz akumulatory litowo-jonowe.

W Ameryce Północnej wiele firm pozyskało znaczące fundusze publiczne i prywatne, co zaowocuje rozbudową infrastruktury recyklingu akumulatorów litowo-jonowych na rynku. Ten przełom w branży wyeliminuje jedną z ostatnich barier stojących na drodze ku powszechnemu stosowaniu akumulatorów litowo-jonowych. Po uruchomieniu infrastruktury recyklingowej firmy zajmujące się utylizacją przyczynią się do realizacji celów organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyeliminują składowanie akumulatorów litowo-jonowych z wysypisk.

Ogniwa paliwowe i źródła energii odnawialnej mogą potencjalnie uwolnić operatorów centrum danych od wąskich gardeł wydajności i ograniczeń sieci przesyłowej. W dążeniu do zerowej emisji dwutlenku węgla źródła te można połączyć z odpowiednimi magazynami energii i zapewnić długotrwałe, tanie, czyste i zrównoważone zasilanie.

I nie będzie to dotyczyć tylko węgla. Organizacje starające się poprawić efektywność wykorzystania wody (WUE) mogą stosować bezwodne systemy chłodzenia, zwłaszcza na obszarach dotkniętych suszą. Ponadto eksperci spodziewają się, że do 2030 roku czynniki chłodnicze o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) zostaną wycofane i zastąpione czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku GWP.

Jedna z ostatnich przeszkód w zrównoważonej środowiskowo działalności centrum danych wykracza poza technologię i wymaga współpracy operatorów centrów danych, dostawców infrastruktury i urbanistów w celu zintegrowania centrum danych z infrastrukturą lokalnych społeczności. Odnawialne źródła energii i magazyny energii dla centrum danych można włączyć do szerszej lokalnej sieci energetycznej i w ten sposób stabilizować ją oraz dostarczać czystą energię miejscowej społeczności. Ciepło odpadowe z centrum danych, które jest w dużej mierze emitowane do atmosfery, może być wykorzystane do ogrzewania pobliskich instalacji, zmniejszając ich zapotrzebowanie na energię. W tym celu wymagana jest współpraca wielu podmiotów z różnych branż.

Czynniki związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem wpłyną na projekt centrum danych, ale także na pozostałą infrastrukturę cyfrową, jak wszechobecne sieci telekomunikacyjne. Decydenci z branży telekomunikacyjnej podczas projektowania i budowania infrastruktury sieciowej muszą uwzględnić kryzys klimatyczny. Eksperci oczekują również, że osoby podejmujące decyzje będą brały pod uwagę szereg czynników związanych z wyborem lokalizacji podczas planowania nowej infrastruktury, w tym niezawodność i przystępność cenową sieci energetycznej, temperatury panujące w regionie, dostępność wody oraz odnawialnej i lokalnie wytwarzanej energii, a także przepisy, które regulują dostawy energii i ograniczają ilość mocy przydzielanej centrom danych. Chociaż nie ma łatwych odpowiedzi na kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem, firma Vertiv nadal koncentruje się na technologiach, które wspierają zrównoważoną infrastrukturę centrów danych i telekomunikacji, a także ściśle współpracuje z liderami branży i klientami, aby trafniej rozwiązywać problemy związane z kryzysem klimatycznym.

Dowiedz się więcej o tych trendach i poznaj inne tendencje wymienione na corocznej liście Vertiv.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja