The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Kullanım Şartları

Son güncelleme: 21 Kasım 2016

Bu web sitesini kullanmadan önce, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkileyen kullanım şartlarının (“Şartlar”) tümünü dikkatle okuyun.

Bu Sözleşme ve Onayınız

www.Vertiv.com web sitesi Columbus, Ohio, ABD adresinde bulunan Vertiv Co. (“Vertiv”) şirketine aittir ve bu şirket tarafından işletilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Vertiv şirketinin yan ve bağlı kuruluşlarının web siteleri, söz konusu yan ve bağlı kuruluşlara aittir ve bunlar tarafından yürütülür ve hizmete sunulur. Yine de bu Şartlar Vertiv’e bağlı herhangi bir kuruluşun web sitesinin kullanımı için de geçerlidir.

Bu web sitesinde ve mobil uygulamalarımızda sunulan herhangi bir içeriğe, araca, ürün veya hizmete, web sitesine ve mobil uygulamaya ve web siteleri ve mobil uygulamalardan ulaşılan herhangi bir bilgiye, araca ve hizmete erişim sağlamakla ve bunları kullanmakla (müşterek olarak “Hizmetler”) bu şartları kabul etmiş sayılırsınız. Burada referans olarak yer alan Gizlilik İlkemiz dahil tüm bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiyorsanız Hizmetlere erişmeyin veya bu Hizmetleri kullanmayın. Bu sözleşme, kişisel temeldeki anlaşmazlıkları çözmede, jürili yargılama veya grup davası yerine bağlayıcı hakeme başvurulmasını gerektirir ve ayrıca anlaşmazlık halinde başvurabileceğiniz yasal yolları kısıtlar.

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz kişisel bilgilerinize sunulmakta olup ticari kullanım kapsamında değildir. Hizmetlerimiz planlanmış bakım veya yükseltme, acil durumda onarım, haberleşme hatları ve/veya donanımındaki arızalar veya bunlara benzer olaylar nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

Hizmetlerimiz metin, yazılım, resim, fotoğraf, grafik, ses, video, uygulama, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, logo, tasarım, ürün adı ve teknik özellikleri (“İçerik”) kapsamaktadır. Bu içerikler, tamamen veya kısmen, tarafımızca veya başka kaynaklarca tedarik edilen bilgi ve içeriklerden elde edilmiş olup telif hakkı, ticari marka, patent yasaları ve diğer ilgili yasalarla korunmaktadır. Sitenin bütün içeriği Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları Yasası kapsamında kolektif çalışma olarak telif hakkıyla korunmaktadır. Web sitesinde görülen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları Vertiv Co. şirketinin, yan ve bağlı kuruluşlarının, lisans veya içerik sağlayıcılarının ya da üçüncü şahısların tescilli veya tescilli olmayan ticari markalarıdır. Tüm bu ticari marka, logo ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu sitede görünen hiçbir ticari marka, logo veya hizmet markası, sahibinden önceden yazılı izin alınmadan lisans veya kullanım hakkı vermek amacıyla kullanılamaz.

Açık yazılı onayımız olmaksızın, başka bir web sitesi veya ağ bağlantılı bilgisayar veya ortam üzerinde bulunan bu gibi İçeriklerden herhangi birinin kullanılması yasaktır. İçerikler hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, değiştirilemez, karşıya yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz, tersine derlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, parçalarına ayrılamaz; ancak telif hakkı, ticari marka ve sahibine ait diğer bildirimlerin bütünlüğünü korumak ve eser sahibini değiştirmemek ve silmemek koşuluya ve ticari amaçlar dışında yalnızca kişisel olarak kullanılmak üzere, bir kopyasını herhangi bir bilgisayara yükleyebilirsiniz. Bu sınırlı izin, İçeriklerin mülkiyet hakkının devri değildir ve Hizmetlerimizi kullanmakla İçeriklere ilişkin herhangi bir lisans, mülkiyet veya başka bir hak almadığınızı kabul etmiş olursunuz.

Hizmetlerimizin Kullanımı

Hizmetlerimizin bazı özelliklerine erişebilmek için hesap oluşturmanız gerekebilir. Aşağıdaki eylemlerde bulunamazsınız:

 • Başka birisi için hesap oluşturamazsınız.
 • Başka bir Kullanıcının hesabını izinsiz kullanamazsınız veya başka Kullanıcıların giriş bilgilerini isteyemez, toplayamaz veya kullanamazsınız.
 • Hesabınızı, kullanıcı adınızı veya herhangi bir hesap hakkınızı satamaz, devredemez, lisanslayamaz veya atayamazsınız.

Hesap oluştururken doğru, güncel, kesin ve tam bilgi vermek, bu bilgileri doğru ve kesin tutmak için gerektiğinde güncelleme yapmak zorunludur. Parolanızı güvende tutmaktan ve hesabınız üzerindeki faaliyetlerden siz sorumlusunuz. İzinsiz kullanım sonucu oluşan kayıplarımızdan veya başkalarının kayıplarından siz sorumlu olabilirsiniz. Parolanız veya hesabınız için herhangi bir güvenlik boşluğu veya izinsiz kullanım söz konusu olduğunu fark ederseniz hemen bize bildirmelisiniz.

Bu Şartlar altında anlaşmaya varmayı ve Hizmetlerimizi kullanmanızla veya Kullanıcı Görüşlerinizle ilgili yasal hak ve cezai ehliyete sahip olduğunuzu ve telif hakkı ve ihracat yasaları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere (federal, yerel, eyalet ve il düzeyinde) uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Aşağıdaki eylemlerde bulunamazsınız:

 • Hizmetlerimizin güvenlik özelliklerini veya herhangi bir İçeriğe ve Kullanıcı Görüşlerine ilişkin kullanımı veya kopyalamayı önleyen veya kısıtlayan özellikleri bozamaz, devreden çıkartamaz veya bu özelliklere başka yoldan müdahale edemezsiniz veya Hizmetlerimizin ve İçeriklerimizin veya Kullanıcı Görüşlerinin kullanımı için sınırlama getiremezsiniz.
 • Solucan, virüs, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya bozucu veya kesintiye uğratıcı başka herhangi bir kod kullanarak Hizmetlerimizi (veya Hizmetlerimize bağlı sunucu ve ağları) engelleyemez veya aksatamazsınız.
 • Hizmetlerimizin, Kullanıcı tarayıcısında veya aygıtında işlenen veya görüntülenen hiçbir parçasına içerik veya kod ekleyemez ya da bunlar üzerinde başka türlü değişiklik veya müdahalede bulunamazsınız.
 • Hizmetlerimizin hiçbir parçasını hiçbir gerekçeyle değiştiremezsiniz.
 • Hizmetlerimize erişen ve sunucularımıza, bir insanın normal çevrim içi web tarayıcısı kullanarak makul bir süre zarfında gönderebileceğinden daha fazla istek iletisi gönderen “robot”, “örümcek” veya “çevrim dışı okuyucu” gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir otomatik sistemi kullanamaz veya devreye sokamazsınız.
 • İçerik ve Kullanıcı Gönderileri dahil, Hizmetlerimizden herhangi birine, tarafımızdan sunulan arabirimler dışında hiçbir yolla erişemezsiniz (veya erişme girişiminde bulunamazsınız).
 • Hizmetlerimizi yasa dışı veya izinsiz herhangi bir amaçla kullanamazsınız.
Kullanıcı Gönderileri

Gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz her türlü içerikten (resim, fotoğraf, grafik, ses, video, metin, bilgi, telifli iş, uygulama, link ve diğer türde iletişim, içerik ve materyal gibi) (müşterek olarak “Kullanıcı Gönderileri”), herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, mülkiyet hakkı ihlalinden kaynaklanan her türlü zarardan veya bu gibi gönderimlerden kaynaklanan ama bu sebeplerle sınırlı olmayan başka her türlü hasardan sorumlusunuz.

Kullanıcı Gönderileriniz aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

 • Hizmetlerimiz üzerinden küfürlü, müstehcen, tehditkâr, taciz edici, karalayıcı, hakaret edici, saldırgan, şiddet içeren, çıplaklık veya kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasa dışı, ihlal edici, nefret içeren, pornografik veya cinsellik ima eden Kullanıcı Gönderileri veya ceza gerektiren suç, hukuki sorumluluğa neden olan durum, herhangi bir yasayı ihlal veya başka türlü uygunsuz davranış sayılabilecek Kullanıcı Görüşleri gönderemezsiniz.
 • Tarafımızdan yazılı izin almaksızın başka web sitelerine veya kişilere reklam, talep veya istenmeyen e-posta gönderemezsiniz.
 • Özel ve tüzel kişileri karalayamaz, gizlice takip edemez, korkutamaz, suistimal edemez, taciz edemez, tehdit edemez, sindiremezsiniz veya onların kimliğine bürünemezsiniz.
 • Sahte ve yanıltıcı beyanlarda bulunamazsınız.
 • Tarafımızdan talep edilmedikçe özel, gizli veya hassas bilgileri (örn. Hizmetlerimiz üzerinden yapılan satın alma işlemleri için gereken kredi kartı bilgileri) gönderemezsiniz.

Politikamız gereği, sizden özel olarak talep ettiklerimiz dışında kalan fikir, öneri veya içerikler kabul edilmez veya dikkate alınmaz. Bize gönderdiğiniz herhangi bir bilgi veya içerik gizli veya özel mülk addedilmez. Hizmetlerimiz şu anda veya ileride Kullanıcı Görüşlerine ve bu Kullanıcı Görüşlerinin barındırılmasına, paylaşılmasına ve/veya yayınlanmasına izin verebilir. Hiçbir Kullanıcı Gönderisi, yayınlansın veya yayınlanmasın, gizli değildir. Ayrıca internette güvenlik açığı olabileceğini ve Kullanıcı Gönderilerinin veya diğer bilgilerin gönderilmesinde güvenlik garantisinin olmadığını da onaylamış oluyorsunuz.

Kullanıcı Gönderilerinizdeki tüm mülkiyet hakları size aittir. Hizmetlerimiz üzerinden bilgi ve içerik göndermekle bize bu bilgi ve içerikleri telifsiz, daimi, geri alınamaz ve kısıtlanmamış olarak dünya genelinde (tamamen veya kısmen ve herhangi bir amaçla) çoğaltma, görüntüleme, uygulama, değiştirme, uyarlama, yayınlama, çevirisini yapma, aktarma ve dağıtma veya diğer yollardan başkalarının erişmesini sağlama ve/veya bu bilgi ve içerikleri, bugün bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir form, ortam veya teknoloji altında başka çalışmaların içine dahil etme hak ve lisansını da otomatik olarak vermiş (veya söz konusu bilgi ve içerik sahibinin bunları bize açıkça verdiğini garanti etmiş) oluyorsunuz. Ayrıca bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz her türlü fikir, düşünce, uzmanlık bilgisi veya tekniği kullanmakta özgür olduğumuzu da kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı Gönderilerinin, aşırı uzun olması gibi nedenlerden dolayı ancak bununla sınırlı kalmaksızın, bu Şartlara uygun ve uyumlu olup olmadığını belirleme hakkını saklı tutarız. Yükümlü olmamakla birlikte, Kullanıcı Gönderilerini her zaman, önceden bildirmeksizin ve yegâne takdir yetkimizi kullanarak kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebiliriz ya da söz konusu içerikte bu Şartların ihlal edilmesi halinde Kullanıcının erişimini sonlandırabiliriz.

Bu Site “canlı sohbet” özelliğine izin verebilir. Bu durumda, kurduğunuz her iletişim veya canlı sohbet özelliği üzerinden gönderdiğiniz her içerik “Kullanıcı Gönderisi” sayılacaktır. Özellikle herhangi bir canlı sohbetle ilgili olarak gizlilik garantisi vermiyoruz.

Talep Edilmeyen Gönderiler İlkesi

Vertiv ürünlerimize, hizmetlerimize ve çözümlerimize yönelik yorum ve girdileri takdir eder ve bunlara değer verir. Durumlara açıklık kazandırmak ve ürünlerimize, hizmetlerimize veya çözümlerimize yönelik teknolojiler ya da teknik iyileştirmeler hakkında sahip olabileceğiniz herhangi bir fikir üzerinde tartışmak adına fikirlerinizi ve bilgilerinizi sunmadan önce Vertiv’in söz konusu fikir ve bilgilerin kendisi tarafından veya kendisiyle yapılacak herhangi bir değerlendirme veya tartışma öncesinde değerlendirilmesine yönelik koşullarını anlamanız ve kabul etmeniz önemlidir. Daha fazla bilgi için lütfen Vertiv’in Talep Edilmeyen Gönderiler Politikasını indirin.

Üçüncü Taraf İçeriği ve Bağlantılı Siteler

Hizmetlerimizi kullanırken, çeşitli kaynaklardan kullanıcılar tarafından gönderilen, ilan edilen veya görüntülenen Kullanıcı Gönderilerine açık olabilirsiniz. Bu gibi kullanıcı gönderilerinin içeriklerine ilişkin doğruluk, yararlılık, güvenlik veya fikri mülkiyet hakkı konuları sorumluluğumuz dışındadır. Hukukun izin verdiği ölçüde, bize karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal ve adil hakkınızdan veya yasal yollardan feragat ettiğinizi kabul ediyorsunuz.

Size bir kolaylık sağlamak üzere diğer bağımsız üçüncü taraf web siteleri (“Bağlantılı Siteler”) sunabiliriz. Bu linkleri kullandığınızda sorumluluğu size aittir. Üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, hizmetleri, gizlilik politikaları, kullanım şartları veya uygulamaları ile ilgili hiçbir kontrolümüz ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu gibi içerik ve linklerin yer alması; bunlara (görünen bilgi ve içerikler veya Bağlantılı Sitelerde anlatılan herhangi bir ürün veya hizmet dahil) sponsor olduğumuz veya onay verdiğimiz, bu içeriklerin ve linklerin, bağlı kuruluşumuz veya ortağımız oldukları veya herhangi Bağlantılı bir Sitenin Vertiv’in, iştiraklerinin veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir ticari markasını, ticari adını, logosunu veya telif hakkını kullanma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez. Siz ve üçüncü taraf ürün ve hizmet tedarikçileri arasındaki ticari işlemlerin izlenmesinde hiçbir şekilde sorumluluk alan taraf olmayacağız. Üçüncü taraflarla Hizmetlerimiz üzerinden yaptığınız yazışma ve iş anlaşmaları sadece sizinle üçüncü taraf arasındadır.

Vertiv Belgelerinin Kullanımına Yönelik İzin

Vertiv’in web sitelerinde yer alan Vertiv mülkiyetindeki tanıtım yazıları, basın bültenleri, veri sayfaları, şartname belgeleri ve sıkça sorulan soruların (“Belgeler”) kullanım izni; (1) aşağıdaki telif hakkı bildiriminin tüm nüshalarda bulunması ve belgelerin hem telif hakkı bildirimini hem de bu izin bildirimini içermesi, (2) Hizmetlerde bulunan ilgili Belgelerin kullanımının yalnızca uluslararası ve ticari olmayan veya kişisel kullanım amaçlı olması ve hiçbir ağ bilgisayarında çoğaltılmaması ya da paylaşılmaması veya herhangi bir ortamda yayınlanmaması ve (3) Belgelerin hiçbirinde herhangi bir değişiklik yapılmaması koşuluyla verilmektedir. Belgelerin başka herhangi bir amaçla kullanımı yasalar tarafından yasaklanmıştır, kullanılması halinde medeni ve ceza hukuku kapsamında ciddi yaptırımlar ile sonuçlanabilir. Bu hükmü ihlal eden kişiler mümkün olan en ağır şekilde yargılanacaktır.

Yukarıda belirtilen belgeler web sitelerinin ya da Vertiv’in sahip olduğu veya Vertiv tarafından işletilen, lisansı alınan veya kontrol edilen diğer herhangi bir web sitesinin tasarımını veya düzenini kapsamaz. Bu tür web sitelerine ait unsurlar ticari sunum, ticari marka, haksız rekabet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunabilir ve bunların tamamı veya bir kısmı çoğaltılamaz veya taklit edilemez. Vertiv tarafından açıkça izin verilmediği sürece hiçbir web sitesinde yer alan hiçbir logo, grafik, ses veya görüntü kopyalanamaz veya yeniden aktarılamaz.

VERTIV HİÇBİR DURUMDA WEB SİTESİNDE YAYINLANAN BELGELERDE VE İLGİLİ GRAFİKLERDE YER ALAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞU HAKKINDA HERHANGİ BİR AMAÇLA HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ. SÖZ KONUSU BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLER, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUKLARI GİBİ” SUNULMAKTADIR. BU BELGEYLE VERTIV AÇIKÇA BELİRTİLEN, İMA EDİLEN VEYA KANUNA DAYALI TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VE İHLAL ETMEMEYE YÖNELİK TÜM GARANTİ VE KOŞULLAR DAHİL OLMAK ÜZERE SÖZ KONUSU BİLGİLERE İLİŞKİN TÜM GARANTİ VE KOŞULLARDAN FERAGAT EDER. VERTIV VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI YA DA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARDAN VEYA HİZMETLER KAPSAMINDA SUNULAN BİLGİLERİN KULLANIMI VEYA İFASI NEDENİYLE VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞMENİN BOZULMASI, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ FİİLLERE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI DİKKATE ALINMAKSIZIN KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Feragat

İçinde sitelerin, İçeriklerin, Kullanıcı Gönderilerinin, ürün ve hizmetlerin yer aldığı ancak bunlarla sınırlı olmayan Hizmetlerimiz ve buralarda bulunan tüm bilgi, yazılım, olanak, hizmet, ilgili haberleşme ve diğer içerikler; “garanti vermeksizin”, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu sürece” esaslarına dayalı olarak temin edilir. Geçerli yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, burada belirtilen ama bunlarla sınırlı olmayan açık veya zımni ticari garantiler; ihlal etmeme; özel amaca uygunluk; hususların açıklığa kavuşturulmasından veya uygulamadan kaynaklanan garantiler; Hizmetlerimizin içerdiği herhangi bir bilgideki doğruluk, güvenilirlik, yararlılık veya bütünlük; Hizmetlerimize erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı ve Hizmetlerimizin güvenli olacağına dair her türlü beyan ve taahhütten feragat ediyoruz. Virüs, solucan, truva atı veya başka bilgisayar yazılımı veya bilgisayarınızın donanımına, yazılımına, belleğine veya Hizmetlerimize erişim sağlanması veya Hizmetlerimizin kullanılması sonucu, size veya başkalarına ait herhangi bir mülkiyete bulaşan, etki eden veya zarar veren anormallikler dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi kullanmanın neden olduğu herhangi bir türde, herhangi bir zarara ilişkin hiçbir sorumluluk tarafımıza ait değildir ve bu konuda hiçbir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.

Herhangi bir kayıp, zarar (doğrudan, dolaylı, ceza niteliğinde veya başka türlü), yaralanma, hak talebi, borç veya başka türden bir nedenle veya hizmetlerimiz üzerinden üçüncü bir tarafça ya da herhangi bir afiş veya başka türde reklam şeklinde sunulan, kişiye dayalı herhangi bir materyal, içerik, Kullanıcı Gönderisi veya ürün ya da hizmetten dolayı hiç kimseye veya hiçbir kuruluşa karşı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hizmetlerimizi kullanmakla, tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul ediyorsunuz. Hiçbir suretle biz, tedarikçilerimiz veya Hizmetlerimizin oluşturulması, üretilmesi veya temin edilmesinde adı geçen veya bu süreçlere müdahil olan üçüncü taraflar; ne şekilde olursa olsun, (ortaya çıkan herhangi türden maliyet ve giderler, kâr mahrumiyetleri, veri veya program kayıpları, iş kesintileri dahil, ama bunlarla sınırlı olmaksızın) Hizmetlerimize yönelik erişim, kullanım, bilgisizce kullanım veya Hizmetlerimizin kullanımı sonucu veya bu Hizmetlerin tümünde veya herhangi birinde yer alan herhangi bir içeriğin kullanımı sonucu meydana gelen (ifa etmemeden kaynaklanan hata, ihmal, Bağlantılı Sitelere link verilmesi, kesinti, silme, bozukluk, çalıştırma veya aktarmada gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattında arıza veya herhangi bir bilgisayarın veya sistemin tahrip olması, yetkisiz erişim, değiştirme veya kullanma dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) doğrudan, rastlantısal, bir eylemin sonucu olarak, dolaylı, özel veya ceza gerektiren hiçbir zarardan dolayı; garanti, sözleşme, tazminat yükümlülüğü, ihmal, kusursuz sorumluluk veya başka herhangi bir hukuk teorisine dayalı olsun ya da olmasın ve söz konusu zararların olasılığına ilişkin tavsiyede bulunmuş olalım ya da olmayalım, sorumluluk tarafımıza ait değildir. Kullanıcı Gönderileri ve Bağlantılı Siteler dahil, hiçbir kullanıcının veya üçüncü tarafın herhangi bir eylemi, ihmali veya davranışına ilişkin hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğümüz olmayacaktır. Vertiv’in ve iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının ve yetkililerimiz, yöneticilerimiz, hissedarlarımız, seleflerimiz, haleflerimiz, çalışanlarımız ve temsilcilerimizin bu Şartlar altında sözleşmeden, haksız fiilden veya başka durum nedeniyle yapılan herhangi bir hak talebinde size karşı azami toplam yükümlülüğü 100 dolardır. Hizmetlerimizde bulunan İçeriklerin veya bu Şartların herhangi birinden memnun değilseniz tek ve yegâne çözümünüz bu Hizmetleri kullanmamak olacaktır.

Hizmetlerimize erişerek şu sırada bilinmeyen veya beklenmeyen tazminat talepleriyle ilgili haklarınızdan feragat edeceğinizi anlamış ve bu feragate uygun olarak California Eyaleti medeni kanunu paragraf 1542’de ve Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi bir eyalet veya bölgesinde geçerli benzer yasada yer alan ve “alacaklının affın yerine getirildiği sırada haberdar olmadığı veya kendi lehine olarak mevcut olduğundan şüphelenmediği ve haberdar olması halinde borçlu ile arasındaki uzlaşmayı ciddi ölçüde etkileyecek olan tazminat talepleri için geçerli değildir” hükmünü öngören menfaatler bölümünden bu belgeyle açıkça feragat ettiğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Tazminat

Şirketimizi, görevlilerimizi, yöneticilerimizi, hissedarlarımızı, seleflerimizi, haleflerimizi, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, yan ve bağlı kuruluşlarımızı (i) Kullanıcı Gönderileriniz veya Hizmetlerimize erişiminiz ve Hizmetlerimizi kullanmanız; (ii) bu Şartları ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinize yönelik iddialar; (iii) fikri mülkiyet hakları, reklam, gizlilik, mülkiyet veya mahremiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinize yönelik iddialar; (iv) herhangi bir yasayı, yönetmeliği, kuralı, kanunu, talimatnameyi veya emri ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinize yönelik iddialar; (v) Gönderilerinizin üçüncü bir tarafa zarar verdiğine dair herhangi bir iddia veya (vi) herhangi bir yanlış beyanınız nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi üçüncü bir tarafça Vertiv’e yöneltilen tüm taleplere, kayıplara, yükümlülüklere, tazminat taleplerine ve masraflara (avukatlık ücretleri dahil) karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan beri kılmayı kabul ediyorsunuz. Tarafınızdan yapılacak herhangi bir tazminat ve savunma konusuna ilişkin münhasıran savunma ve denetim yapma hakkımızı saklı tutuyoruz; her durumda, önceden verdiğimiz yazılı onay olmaksızın herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız. Herhangi bir hak talebine karşı yapılan savunmada tam olarak bizim gerekli gördüğümüz şekilde işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu savunma ve tazmin etme yükümlülüğü, bu Şartları ve Hizmetlerimizi kullanım hakkınızı saklı tutacaktır.

İleriye Yönelik İfadeler

Hizmetlerimizdeki İçeriklerde Vertiv’in operasyonları, geleceğe yönelik sonuçları ve beklentileriyle ilgili varsayımlara dayalı veya bunları içeren ileriye yönelik birtakım ifadeler bulunabilir. Bu ileriye yönelik ifadeler mevcut beklentilere dayalı olup risk ve belirsizlik taşır.

Amerika Birleşik Devletlerinin 1995 tarihli Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nın “güvenli limanlar” hükümleriyle bağlantılı olarak diğer faktörlerin yanı sıra, gerçek sonuç ve olayların, öngörülenlerden veya ileriye yönelik ifadelerde ve ilgili varsayımlarda ima edilmiş olanlardan bariz şekilde farklı olmasına yol açabilecek önemli ekonomik, politik ve teknolojik faktörleri tanımlayan ihtiyati tedbiri aşağıda beyan ediyoruz. Söz konusu faktörler (1) faiz oranları ile sermaye ve tüketici harcamaları dahil olmak üzere bugünün ve geleceğin iş çevresindeki değişimleri, (2) rekabete ilişkin faktörleri ve rakiplerin girişimlerimize verdiği tepkileri, (3) öngörülen ürünlerin başarıyla geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini, (4) vergiler dahil olmak üzere yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri, (5) gelişen ekonomilerdeki istikrarsız devlet yönetimlerini ve iş koşulların ve (6) düzenleyici gereklilikler ve adayların piyasa değeri dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında şirket alımı yapmaya uygun ortamın sürdürülmesini kapsar.

Şartların Değiştirilmesi ve Sonlandırılması

Yegâne takdir yetkimizle, bu Şartları her zaman revize etme ve Hizmetlerimiz ve İçeriklerimizdeki hata veya kusurları düzeltme hakkımızı saklı tutuyoruz ve güncellemeleri yürürlüğe girme tarihleriyle birlikte bu web sayfasında ilan edeceğiz. Ayrıca İçerikleri, bildiride bulunmaksızın her zaman değiştirebilir, düzenleyebilir, içerik ekleyebilir kaldırabilir, veya güncelleyebiliriz, ancak İçerikleri güncellemek gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca Hizmetlerimizde belirtilen ürün, hizmet, program veya fiyatlarda (varsa) bildiride bulunmaksızın istediğimiz zaman değişiklikler yapabiliriz. Hizmetlerimizde yaptığımız herhangi bir değişiklik sonrası Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişikleri kabul etmeniz anlamına gelecektir. Bu Şartlar sizin için bağlayıcı olduğundan bunları ara sıra gözden geçirmeli ve o tarihte güncel olan biçimiyle değerlendirmelisiniz.

Bu Şartlar Hizmetlerimize eriştiğiniz ve onları kullandığınız müddetçe veya bu Şartların hükümleri uyarınca sonlandırılana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Her zaman (i) Hizmetlerimize yönelik erişim veya kullanım haklarınızı geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir ya da (ii) başka herhangi bir kullanıcının Hizmetlerimizi kullanmasını ve bundan keyif almasını kısıtladığınız veya engellediğiniz ya da Hizmetlerimizi bu Şartları ihlal edecek şekilde kullandığınız kanısına varırsak sizinle ilgili olarak bu Şartları sonlandırabiliriz. Bu Şartların sona ermesini müteakip Hizmetlerimizi kullanma izniniz otomatik olarak sona erer ve indirilmiş veya basılmış her türlü İçeriği yok etmeniz gerekir.

Geçerli Kanunlar ve Tahkim

Bu Şartlar ABD Missouri Eyaleti yasaları tarafından, hiçbir yasa veya Uluslararası Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ile uyuşmazlığa yol açmaksızın yürütülür. Siz ve Vertiv arasında Hizmetlerimizin tamamından veya bir kısmından kaynaklı oluşabilecek her türlü hak talebi veya anlaşmazlık, yalnızca ABD Missouri Eyaletinde bağlayıcı kişisel tahkimle karara bağlanacaktır. Siz ve Vertiv arasında doğabilecek anlaşmazlıkların bağlayıcı tahkimle çözüleceğini ve toplu davalara veya toplu tahkime katılma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Bağlayıcı tahkimin uygulanamadığı durumlarda, her türlü anlaşmazlığın çözümünde yargı yetkisinin yalnızca ABD Missouri Eyalet mahkemesinde olmasını kabul ediyorsunuz. Hizmetlerimizi kullanma ile ilgili hukuki bir sebebinizin olması durumunda dava, hak talebinin veya dava sebebinin ortaya çıkmasından sonraki altı (6) ay içinde başlatılmak zorundadır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Hükümsüzlük

Bu Şartlar Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili olarak Vertiv ile aranızdaki sözleşmenin bütününü oluşturmaktadır. Bu Şartlardaki herhangi bir hükmün yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde söz konusu hükmün geçersizliği, Şartların geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bu hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili yükümlülük ve sorumluluklarımız, yalnızca bu ürün ve hizmetlerin satıldığı veya lisansının alındığı satış hüküm ve şartlarımız veya lisans tarafından belirlenir.

Hizmetlerimizdeki İçerikleri başka yerlerde kullanmanın uygun ve elverişli olduğuna dair hiçbir beyanımız yoktur ve bu İçeriklere yasa dışı sayılan bölgelerden erişim sağlamak yasaktır. Hizmetlerimize Missouri Eyaleti dışında bir yerden erişim sağlıyorsanız geçerli yerel yasalara uygun hareket etmek konusunda sorumluluk size aittir. Hizmetlerimizi veya ihracat bilgi ve içeriklerimizi, Birleşik Devletler veya bir başka ülke ihracat yasalarını ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

www.Vertiv.com Vertiv tarafından Amerika Birleşik Devletlerindeki ofislerimizden yönetilmekte ve web sunucularımız Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır; diğer Vertiv siteleri Amerika Birleşik Devletleri dışında çeşitli yerlerden yönetilebilir ve işletilebilir. Bir sitede yayınlanan veya Hizmetlerimizde yer alan içerikler, ülkenizde kullanılamayan ürün, program veya hizmetler olabilir.
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon