The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Mis dit niet: Pandemiebestendige datacenters bieden hoop voor de toekomst

De eerste in een nieuwe blogserie over het nieuwste marktonderzoek die u moet lezen, duikt in een Uptime Institute-rapport over hoe de datacenterindustrie zich voorbereidt op toekomstige pandemieën.

Het gezegde 'hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste' is vooral van toepassing op de huidige datacenterindustrie.

Investeringen in nieuwe datacenterinfrastructuur zijn vaak gebaseerd op een optimistische benadering van de toekomstige technologische vraag, maar operators zijn ook zeer pragmatisch als het gaat om het voorkomen van downtime.

Wat de oorzaak ook is – defecte apparatuur, cybercriminelen of stroomuitval op netniveau – investeringen in veerkrachtige infrastructuur in combinatie met strenge operationele praktijken moeten ervoor zorgen dat de lampen blijven branden of, in het ergste geval, slechts voor de minimale tijd uitgaan.

Helaas, zoals blijkt uit het recentelijk gepubliceerde onderzoek Post Pandemic Data Centers van Uptime Institute Intelligence, waren veel operators grotendeels verblind door COVID-19.

Hoewel er de afgelopen maanden relatief weinig (openbare) voorbeelden van COVID-19-gerelateerde downtime zijn geweest, heeft de pandemie extra druk gezet op alles, van het ontwerp en de bouw van datacenters tot toeleveringsketens en personeel.

Uw datacenterinfrastructuur voorbereiden op toekomstige pandemieën

Cruciaal is dat perceptieve operators zich ook realiseren dat COVID-19 niet als een geïsoleerd incident mag worden afgedaan; pandemieplanning en -processen moeten nu vanaf de basis worden geïntegreerd in de veerkrachtstrategieën van de infrastructuur van het datacenter.

Of, zoals Uptime het beschrijft: “COVID-19 zal zeker niet de laatste pandemie zijn – en het is misschien maar één van de vele. Operators voeren deze veranderingen daarom niet door als reactie op COVID-19, maar in afwachting van toekomstige pandemieën.”

Dus, wat zijn die pandemie-gerelateerde veranderingen specifiek? Uptime deelt ze in drie huidige en toekomstige fasen in. De eerste fase is 'reactie' en beschrijft de eerste weken tot maanden en de noodacties die door operators van datacenters als reactie worden ondernomen. Bijvoorbeeld het verminderen van het personeelsaantal op locatie of het invoeren van strikte reinigingsregimes.

De volgende fase is mitigatie’ en omvat de huidige status waarin de meeste operators zich nu bevinden: de processen die in de reactieve fase zijn vastgesteld, zijn nu doorlopende acties geworden, volgens Uptime.

Hoewel deze twee eerste fasen belangrijk waren bij het verminderen van de eerste verstoring door COVID-19, is het de derde en laatste fase die waarschijnlijk belangrijker is als indicatie voor de toekomstige richting.

Reactie, beperking en aanpassing

Zoals Uptime het beschrijft, is de ‘aanpassingsfase’ waar de datacenter-industrie mee zal worstelen in de komende 18 maanden en daarna; het virus zal grotendeels zijn beheerst (hopelijk) en de focus zal nu liggen op het minimaliseren van de impact van toekomstige pandemieën.

De aanpassingsfase omvat een reeks technologische en operationele verschuivingen, waarvan sommige al voor de pandemie speelden. De adoptie hiervan zal versnellen naarmate meer operators alert worden voor de dreiging van toekomstige pandemieën.

Uptime is bijvoorbeeld, samen met anderen in de branche (inclusief Vertiv), van mening dat er een stijging zal zijn in de acceptatie van bewakings- en automatiseringstechnologie op afstand, waaronder tools voor datacenterinfrastructuurbeheer (DCIM). Negentig procent van de operators die door Uptime werden bevraagd, zeiden dat ze van plan zijn om hun gebruik van monitoring/beheer op afstand te verhogen. “…de pandemie zal leiden tot een piek in de bedrijfsvoering voor DCIM, monitoring en automatiseringsleveranciers”, volgens Uptime.

Van DCIM naar Geprefabriceerde en modulaire datacenters

Naast investeringen in monitoring en beheer op afstand, zal er een algemene toename zijn in investeringen in zowel lokale vestigingsveerkracht als zogenaamde gedistribueerde veerkracht. Volgens Uptime is vierenzestig procent van de operators vanwege de pandemie van plan om de veerkracht van de infrastructuur te vergroten. Maar bewust van het feit dat een toekomstige pandemie de toegang tot een hele locatie kan verhinderen, of kan leiden tot gelokaliseerde stroomuitval, groeit de belangstelling voor het soort beschikbaarheidszones dat door grote cloudproviders wordt ontwikkeld. Op basis van deze aanpak wordt het belang van elke afzonderlijke locatie verminderd met gegevens en workloads die worden gerepliceerd en gedeeld over meerdere verbonden locaties.

Andere technologieën waarvan Uptime denkt dat ze nog belangrijker zullen zijn in een wereld na de pandemie, zijn het gebruik van zogenaamde geprefabriceerde modulaire (PFM) datacenters. De aanpak, die volgens Uptime al vóór COVID-19 stevig is vastgesteld, maakt het mogelijk om meer van het bouwproces uit te voeren onder gecontroleerde fabrieksomstandigheden. Evenzo was voorspellend onderhoud, waarbij nauwgezette bewaking van apparatuur het mogelijk maakt om onderhoud uit te voeren wanneer dat nodig was in plaats van volgens een vast schema, ook voor de pandemie al belangrijk. Het lijkt er echter op dat het breder wordt aangenomen, nu operators en leveranciers zoeken naar manieren om locatiebezoeken te beheren en over het algemeen slimmere, AI-gestuurde diensten te introduceren.

Dus, hoewel de voortdurende gevolgen van COVID-19 het moeilijker zouden kunnen maken om hoopvolle gedachten over de toekomst te hebben - of in ieder geval over de nabije toekomst - lijkt het erop dat de datacenterindustrie al veel waardevolle lessen heeft geleerd als het gaat om het plannen voor de ergste omstandigheden.

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie