The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

AVG-privacyverklaring voor de website van het bedrijf

Ingangsdatum: 25 november 2020

Privacyverklaring voor de website (in overeenstemming met artikel 13 van EU-verordening 679/2016)

Deze privacyverklaring legt uit hoe Vertiv Group Corporation (“Vertiv”) de persoonsgegevens verwerkt die u verstrekt bij het gebruik van onze website of die door derden geleverd worden.

Vertiv is een Delaware-bedrijf dat in de Verenigde Staten gevestigd is en als eigenaar van de site optreedt als gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijke samen met de verschillende bedrijven van de Vertiv groep waar uw persoonsgegevens aan doorgegeven kunnen worden om de relatie met u te beheren en aan uw verzoeken te kunnen voldoen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt, omdat u zo kunt begrijpen welke gegevens wij verzamelen, hoe wij de gegevens gebruiken en delen en welke keuzes u hierover kunt maken.

Verwerkte persoonsgegevens

Door uw gebruik van de website kunnen wij door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen. Hieronder vallen zonder beperking:

(a) contactinformatie, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer en adres
(b) uw bedrijf, functie en de status van uw dienstverband
(c) openbaar beschikbare informatie die door derden over u verzameld is, zoals die van de postdienst voor de verificatie van uw verzendadres
(d) analytische informatie, zoals bekeken pagina’s en producten, advertenties waar u op geklikt hebt en e-mails van ons die u geopend hebt, browser, besturingssysteem, IP-adres en informatie over uw apparaat (zie voor verdere details ons cookiebeleid). We kunnen ook niet-nauwkeurige op IP gebaseerde geolocatie-informatie verzamelen over de geschatte fysieke locatie van uw computer of apparaat, wat wordt afgeleid van het IP-adres van een dergelijke computer of apparaat die in de Europese Unie alleen het land identificeert.

De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn ook van toepassing op persoonsgegevens verkregen van derden, tenzij wij u hierover anders informeren. Vertiv is niet verantwoordelijk voor de verstrekking van uw persoonsgegevens door derden.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

(a) Naleving: om aan verplichtingen te voldoen die voorgeschreven worden door wetten en voorschriften.
(b) Accountregistratie: om een online account aan te maken als algemene gebruiker, Vertiv partner of Vertiv consultant, waarbij uw ervaring afhankelijk is van het type account (bijv. met een account voor algemene gebruikers kunt u uw profiel bijwerken, de forums bezoeken en de naam van uw werkgever en functie toevoegen; met een account voor partners en consultants kunt u daarnaast toegang krijgen tot verdere informatie die zonder inloggen niet toegankelijk is en u hebt meer privileges bij deelname aan forums)
(c) Klantenservices: om een vraag van u te beantwoorden (bijv. met betrekking tot producten, diensten of garanties) en om u te informeren over prijsvragen, enquêtes en sweepstakes; om een afspraak te maken met een Vertiv expert; om e-books, whitepapers, rapporten en andere documenten over onze business, producten en diensten te verstrekken; en om het bijwonen van evenementen (intern en extern) en webinars voor u mogelijk te maken
(d) Marketing

 • om marketingcommunicatie te versturen (bijv. nieuwsbrieven over de laatste trends en technologieën en nieuws over onze business, evenementen, nieuwe producten en diensten, en updates/nieuws over bestaande producten en diensten);
 • om marktonderzoek uit te voeren; en
 • objectief een sales lead tegen een andere te rangschikken door leadscoring te gebruiken om criteria zoals functietitel, industrie en betrokkenheid bij Vertiv-marketingactiviteiten en de website te evalueren. Vertiv’s leadscoring wordt uitsluitend gebruikt om te beslissen of de verkoopafdeling verkoopgesprekken zal voeren en/of verkoopactiviteiten zal uitvoeren met betrekking tot u. Er worden geen beslissingen genomen met juridische gevolgen, of die u aanzienlijk beïnvloeden. Vertiv’s leadscoring analyseert of voorspelt geen aspecten met betrekking tot uw prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses (met uitzondering van de productwaarde van Vertiv), betrouwbaarheid of gedrag, of bewegingen. Locatie wordt overwogen voor interne toewijzing van Vertiv-gebied. Vertiv beschouwt geslacht, ras, religie of seksuele geaardheid niet als onderdeel van haar leadscoringproces.

De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens wordt gevormd door het volgende:

 • voor doeleinde (a): om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • voor doeleinde (b) en (c): om een contract met u af te sluiten om klantenservices te bieden als gebruiker of, op aanvraag, om pre-contractuele maatregelen te nemen
 • voor doeleinde (d): uw toestemming
Aard van de verstrekking van de gevraagde gegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist voor de doeleinden onder punt (a), (b) en (c); als u weigert deze gevraagde gegevens te verstrekken of als deze niet accuraat zijn kan het zijn dat u geen account kunt registreren bij Vertiv en Vertiv u geen klantenservices kan verstrekken.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor marketing- onder punt (d) is optioneel; weigeren deze informatie te verstrekken kan er echter toe leiden dat Vertiv u geen extra of op u afgestemde informatie over producten/diensten kan verstrekken. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken.

Methodes en plaats van verwerking en opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de beginselen van correctheid, rechtmatigheid en transparantie.

U kunt ervan uitgaan dat wij geschikte beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen treffen die een geschikt veiligheidsniveau garanderen tegen het risico van ongeautoriseerde toegang tot en onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde openbaarmaking van doorgegeven, opgeslagen of op andere wijze verwerkte persoonsgegevens. Wij garanderen dat verbonden ondernemingen die ons diensten leveren en die toegang hebben tot persoonsgegevens of deze namens ons verwerken dezelfde beveiligingsstandaarden hanteren.

Uw persoonsgegevens zullen handmatig of elektronisch verwerkt worden met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen, die de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen.

Uw verwerkte gegevens worden opgeslagen op ons hoofdkantoor of op het kantoor van externe leveranciers, die wij belast hebben met de opslag van persoonsgegevens. Als u de lijst van onze externe leveranciers wenst in te zien, neem dan contact met ons op.

Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenstaande doeleinden. De personen die toestemming hebben om persoonsgegevens te verwerken zullen persoonsgegevens die niet nodig zijn voor de bovenstaande doeleinden direct verwijderen of anoniem maken.

Als wij u een wachtwoord verstrekt hebben of u er zelf een gekozen hebt om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van onze website is het uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord geheim te houden: u mag uw wachtwoord met niemand delen.

Bewaringstermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens zullen bij ons bewaard worden:

 • voor contractuele doeleinden: voor de volledige duur van uw inschrijving op deze website en, na terugtrekking van uw registratie, voor de periode daaropvolgend die nodig is voor de doeleinden van (i) het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims en het bijhouden van de boekhouding van Vertiv en de bedrijven van de Vertiv groep, en (ii) het naleven van wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Vertiv en de bedrijven van de Vertiv groep. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn en andere van toepassing zijnde voorschriften per rechtsgebied kan verschillen: voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Vertiv via dataprotection@vertiv.com of de DPO (functionaris voor gegevensbescherming) via dpo.vertiv@amicadpo.eu.
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, reclamemateriaal en andere communicatie over nieuwe producten/diensten en updates/nieuws over bestaande producten/diensten en voor het uitvoeren van enquêtes over onder andere klanttevredenheid: gedurende 24 maanden vanaf het verzamelen ervan, tenzij het in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving nodig of toegestaan is om ze langer te bewaren

De gegevens zullen verwijderd of anoniem gemaakt worden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen.

Het verspreiden, delen en communiceren van gegevens

Persoonsgegevens zullen alleen in die mate verspreid worden die voor Vertiv nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die voorgeschreven worden door wetten of voorschriften.

Uw gegevens kunnen voor de hierboven genoemde doeleinden verwerkt worden door onze hiervoor geautoriseerde werknemers. Vertiv kan externe gegevensverwerkers aanwijzen om databases met klantengegevens te beheren, om nieuwsbrieven te versturen, om callcenter-, schuldvorderings-, logistieke en telematische betalingsdiensten te verstrekken, en om enquêtes uit te voeren.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met professionals, advocatenkantoren en notarissen voor auditing en onderzoeksactiviteiten. De bovenstaande instanties/personen zullen als autonome verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers handelen.

De lijst van de bovenstaande instanties/personen wordt constant bijgewerkt en kan op aanvraag bij ons op kantoor worden ingezien.

Als u in de EU woont, houd er dan rekening mee dat uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan andere bedrijven van de Vertiv groep of derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. In dergelijke gevallen zal Vertiv passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen door te verifiëren dat (i) bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit aanwezig zijn, (ii) standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie worden aangegaan met de derde partij en, indien nodig, aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat de wetgeving van de landen waarnaar de gegevens worden overgedragen geen afbreuk doen aan het adequate beschermingsniveau van de EER-garanties of (iii) andere wettige mechanismen voor gegevensoverdracht. Een kopie van de geschikte veiligheidsstandaarden is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van Vertiv en op aanvraag via dataprotection@vertiv.com.

Het recht om gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen, om bezwaar te maken tegen verwerking en om klachten in te dienen

U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van aan u gerelateerde persoonlijke informatie.

U hebt ook het recht om over het volgende geïnformeerd te worden:

 • de oorsprong van de persoonsgegevens
 • het doel en de methodes van de gegevensverwerking
 • de logica die toegepast wordt op de elektronisch verwerkte gegevens
 • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers
 • de identiteit van de personen of categorieën van personen waaraan uw persoonsgegevens verstuurd kunnen worden of die uw gegevens kunnen ontvangen als aangewezen vertegenwoordigers van ons bedrijf in uw woonland of als personen die toestemming hebben om uw gegevens te verwerken

U hebt ook het recht om:

(a) uw gegevens bij te werken, te corrigeren en aan te vullen
(b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en onwettig verwerkte gegevens te laten verwijderen, anonimiseren of blokkeren
(c) een verklaring te vragen waarin gesteld wordt dat de personen/bedrijven waaraan wij uw gegevens verstrekken of communiceren op de hoogte gesteld zijn en alle details hebben ontvangen van alle uitgevoerde handelingen onder bovenstaande punt (a) en (b), tenzij dit onmogelijk is of een inspanning vraagt die duidelijk buiten proportie is in verhouding tot het recht om beschermd te worden
(d) de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en door elektronische apparaten leesbaar formaat te ontvangen en om de gegevens rechtstreeks of door Vertiv naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorsturen (bekend als gegevensoverdraagbaarheid)

Uw hebt ook het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van profilering, om u reclamemateriaal en verkoopberichten toe te sturen en om marktonderzoeken of commerciële communicatie-enquêtes uit te voeren

De wetten van uw land kunnen u aanvullende rechten geven, zoals, in Portugal, hebt u ook het recht om aan te wijzen wie na uw overlijden uw rechten kan uitoefenen (anders zullen het uw erfgenamen zijn) en/of te bepalen dat ze niet mogen worden uitgeoefend en/of instructies te geven over het lot van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde categorieën persoonsgegevens (speciale categorieën van persoonsgegevens, privéleven, afbeeldingen en gegevens met betrekking tot communicatie).

Om bovenstaande rechten uit te oefenen kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming mailen via: dpo.vertiv@amicadpo.eu.

Als u van mening bent dat wij of een persoon/bedrijf aan wie wij uw gegevens hebben gecommuniceerd uw rechten geschonden heeft, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land en andere bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Een lijst van de DPA van elk EER-land is hier te vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Vertiv, met wereldwijd hoofdkantoor in 1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085, VS, treedt, samen met de andere bedrijven van de Vertiv groep waarmee uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden, op als de gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Als u hierover contact met ons op wilt nemen, stuur dan een e-mail naar dataprotection@vertiv.com.

De functionaris voor gegevensbescherming van Vertiv is Dott. Donato Eugenio Caccavella, waar u contact mee op kunt nemen via dpo.vertiv@amicadpo.eu.

Als u meer informatie nodig hebt over het uitoefenen van uw bovenstaande rechten, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, Dott. Donato Eugenio Caccavella, via dpo.vertiv@amicadpo.eu.
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie