The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Op de checklist voor disaster recovery van datacenters staat een goede voorbereiding

Kate Fulkert •

Het is een good practice om altijd voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Het noordelijk halfrond gaat echter de zomer in, terwijl extreme weersomstandigheden, zoals extreme hitte, branden en orkanen voor een stijgende hoeveelheid stroomstoringen dreigen te zorgen. Het is voor datacenteroperators dan ook van cruciaal belang voorbereid te zijn. Dat begint met een plan voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery dat een veel voorkomende oorzaak van downtime van datacenters elimineert: menselijke fouten. Een goed samengestelde checklist vermindert het risico op fouten en vergissingen tijdens een ramp en zorgt ervoor dat een organisatie op alles is voorbereid.

 1. Risicobeoordeling: Dit moet voor iedere organisatie de eerste stap zijn bij het ontwikkelen van een disaster recovery-plan. Welke soorten bedreigingen zijn relevant voor uw gebied? Orkanen, overstromingen, tornado's, branden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn voorbeelden van natuurrampen waarvoor planning vereist is. Bevinden enkele van uw faciliteiten zich in de buurt van gebieden waar blootstelling aan straling, giftig afval of explosieven een rol spelen bij de planning?
 1. Evacuatieplan: De veiligheid van mensen staat altijd voorop. U moet dan ook over een plan beschikken voor het evacueren van personeel dat mogelijk risico loopt. Dit moet een gedetailleerd plan bevatten voor de communicatie met het personeel en het bevestigen van hun veiligheid.
 1. Weerbestendigheid van het datacenter: Als de dreiging wordt gevormd door een orkaan, overstroming of iets anders dat met het weer te maken heeft, neem dan de nodige maatregelen voor het beveiligen van uw gebouw hiertegen. Zet losse voorwerpen vast of berg ze op en zorg ervoor dat servers in hun rekken zijn vastgezet. Houd goten en afvoerputten schoon. Zorg ervoor dat deuren kunnen worden afgesloten tegen harde wind en zware regenval. Water is de vijand van datacenters. Doe dan ook alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat er geen water in de serverruimtes kan komen.
 1. Back-up maken van gegevens: Veel datacenters voeren eenmaal per week routinematige back-ups van gegevens uit. Als u weet dat er zware weersomstandigheden ophanden zijn, verhoog dan de frequentie van die back-ups. We kunnen niet altijd weten wanneer een ramp zal toeslaan. Organisaties zouden daarom een gewoonte van moeten maken van dagelijkse back-ups. Denk na over de plek waar de back-ups worden opgeslagen. Dat zou op een andere locatie moeten gebeuren, maar zorg ervoor dat die andere locatie wel veilig en beschermd is tegen de potentiële ramp.
 1. Controleer de generator: Het is vaak een gewoonte om een generator op te stellen en die vervolgens te vergeten. Maar deze machines vereisen onderhoud en aandacht zodat zij naar behoren werken indien dat nodig is. Is hij gevuld met schone brandstof? Zijn de brandstofleiding en het luchtfilter vrij van verontreinigingen? Test de generator regelmatig en vóórdat er slecht weer op komst is. Zorg dat er minstens drie leveranciers zijn die brandstof kunnen leveren in geval van een langdurige stroomuitval. Vergeet niet dat brandstof vaak schaars is na een ramp, en dat uw organisatie dan niet de enige zal zijn die moet worden bevoorraad.
 1. Communiceren met nutsbedrijven: Overweeg de gevolgen van stroomuitval en het uitvallen van water, telefoon of internet. Communiceer tijdig met de nutsbedrijven voor het opstellen van noodplannen. Maak een lijst van contactpersonen en zorg voor een communicatieplan voor het geval de traditionele kanalen uitvallen.
 1. Noodpersoneel: In het geval van een ernstige ramp kan het zijn dat lokale werknemers niet beschikbaar zijn voor werk. Misschien zijn ze met hun gezin geëvacueerd, moeten zij schade aan hun huis of voertuig snel herstellen, of kunnen ze het datacenter niet bereiken doordat wegen onbegaanbaar zijn. Overweeg het inschakelen van noodhulpdiensten en inrichten van crisiswoningen in de buurt van het datacenter zodat u personeel ter plaatse heeft.
 1. Contact opnemen met leveranciers: Stel een lijst op van leveranciers en rangschik ze naar prioriteit voor communicatie in geval van nood. Neem in een vroeg stadium contact met hen op en maak de nodige afspraken, zodat u zich tijdens de crisis kunt concentreren op meer directe behoeften.
 1. Vertrouw op uw team: Breng alle partijen samen — IT, faciliteiten, beveiliging, HR, communicatie, juridische zaken, logistiek, informatiebeveiliging — en zorg ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden gedurende de crisis begrijpt. Zorg voor een plan voor het communiceren met de betreffende teams indien de gebruikelijke communicatiekanalen niet beschikbaar zijn.
 1. Verzekeringsdekking bevestigen: Dit begint met verzekering van de faciliteit zelf, maar er kan aanvullende dekking worden gegeven op de infrastructuur of voor de continuïteit van de activiteiten. Als het datacenter een week plat ligt, kan een bedrijfscontinuïteitsverzekering de organisatie compenseren voor gederfde inkomsten.
 1. Houd rekening met de edge: Tegenwoordig is het datacenter van de onderneming slechts één onderdeel van een gedistribueerd netwerk. Veel organisaties beheren meerdere edge-locaties. Deze locaties zijn kritischer dan ooit tevoren, en ze moeten worden overwogen bij het plannen van rampen. In veel gevallen kan het core datacenter veilig zijn voor een specifieke gebeurtenis, maar een of meer edge-locaties kunnen gevaar lopen. Stel prioriteiten op basis van belangrijkheid. Zorg voor een plan voor die faciliteiten en alle personeel op die locaties.
 1. Houd de cloud in de gaten: Het feit dat sommige van uw gegevens en applicaties in de cloud zijn opgeslagen, betekent niet dat ze altijd veilig zijn in noodsituaties. De cloudservers bevinden zich ergens in een datacenter, en u moet weten hoe uw cloudprovider een mogelijke ramp zal aanpakken. Hoe vaak maken ze back-ups van gegevens? Hebben ze redundante locaties? Stel deze vragen vóór een crisis, want zodra de ramp zich voltrekt, is het te laat.
 1. Denk aan de opportunisten: Hackers zien natuurrampen of soortgelijke noodsituaties als een kans voor het verkrijgen van toegang tot netwerken terwijl de aandacht op zaken elders gericht is. Zorg ervoor dat uw teams voor informatiebeveiliging en fysieke beveiliging voorbereid zijn op kwaadwillenden.

Een checklist voor rampherstel in het datacenter is van onschatbare waarde voor de planning van de bedrijfscontinuïteit — een proces van samenwerking met uw team dat moet leiden tot regelmatige updates van het plan. Dit geldt vooral als er wijzigingen worden aangebracht in kritieke apparatuur en personeel.

Niet alleen kan de juiste datacenter-serviceprovider deel uitmaken van dat team en helpen met de risicobeoordeling die nodig is voor een goede voorbereiding op een ramp. Deze infrastructuurexperts zijn speciaal opgeleid voor het garanderen van een tijdig en veilig herstel. Neem contact op met een serviceprovider bij u in de buurt voor hulp met uw planning.

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie