Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ของบริษัท - ประเทศไทย

วันที่มีผลบังคับ: 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

หมายเหตุนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่ เวอร์ทิฟ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (Vertiv Group Corporation หรือ “ เวอร์ทิฟ”) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เมื่อใช้เว็บไซต์ของเราหรือที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม

เวอร์ทิฟเป็นบริษัทในเดลาแวร์ที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาและในฐานะเจ้าของไซต์ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มเวอร์ทิฟ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังเวอร์ทิฟหรือบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มเวอร์ทิฟเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่านและเพื่อรองรับคำขอของท่าน

โปรดอ่านหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราเนื่องจากจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเรารวบรวมข้อมูลใด เราใช้และแบ่งปันข้อมูลอย่างไร และสิ่งที่ท่านเลือกในแง่นั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการรวบรวมและประมวลผล

ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองหรือรวบรวมได้ด้วยวิธีการทางเทคนิคซึ่งเวอร์ทิฟเป็นผู้ควบคุม ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก) ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่

(ข) บริษัท ตำแหน่งงาน และสถานะการจ้างงานของท่าน

(ค) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับท่านที่รวบรวมจากบุคคลที่สามโดยสอดคล้องกับกฎหมาย

(ง) ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น หน้าเว็บ และผลิตภัณฑ์ที่ดูโฆษณาที่คลิกอีเมลจากเราที่ท่านเปิดเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการ ("OS") ที่อยู่ インターネットプロトコル ("IP") และข้อมูลอุปกรณ์ (โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้ https://www.vertiv.com/en-emea/cookie_information/ (จ) ข้อมูลคุกกี้

หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สามโดยสอดคล้องกับกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ทิฟไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เวอร์ทิฟได้รวบรวมไว้อาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ข) การลงทะเบียนบัญชี: เพื่อสร้างบัญชีออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีผู้ใช้ทั่วไป บัญชีพันธมิตรของเวอร์ทิฟ หรือบัญชีที่ปรึกษาของเวอร์ทิฟ ประสบการณ์การใช้งานของท่านจะแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีของท่าน (เช่น ด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไปท่านสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของท่าน เยี่ยมชมฟอรัม และเพิ่มชื่อของนายจ้างของท่านและตำแหน่งงานของท่าน ด้วยบัญชีพันธมิตรและบัญชีที่ปรึกษา ท่านอาจจะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่สามารถใช้งานได้หากไม่เข้าสู่ระบบ และท่านคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมในแง่ของการมีส่วนร่วมในฟอรั่ม)

(ข) บริการลูกค้า: เพื่อตอบคำถามของท่าน (เช่น คำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการรับประกัน) และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแข่งขัน การสำรวจ และการชิงโชค เพื่อจัดประชุมกับผู้เชี่ยวชาญของเวอร์ทิฟ เพื่อส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเวอร์ทิฟ และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) และการสัมมนาผ่านเว็บได้

(ค) การตลาด:

 • เพื่อจัดส่งการสื่อสารทางการตลาด (เช่น จดหมายข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และข้อมูลอัปเดต/ ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่)
 • เพื่อทำการวิจัยตลาด และ
 • เพื่อจัดอันดับความเป็นผู้นำทางการขายโดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเพื่อเป้าหมายในการประเมิน เช่น ตำแหน่งงาน อุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดของเวอร์ทิฟ และเว็บไซต์ การให้คะแนนของเวอร์ทิฟถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินว่าแผนกขายจะทำการโทรติดต่อและ/หรือดำเนินกิจกรรมการขายที่สัมพันธ์กับท่านหรือไม่อย่างไร ไม่มีการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลทางกฎหมายหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน การให้คะแนนของเวอร์ทิฟไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของท่านในที่ทำงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล หรือความสนใจ (ยกเว้นความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเวอร์ทิฟ) ความน่าเชื่อถือหรือพฤติกรรม หรือการเคลื่อนไหว เฉพาะเป็นการภายในบริษัทเท่านั้น เวอร์ทิฟจะไม่พิจารณาถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้คะแนน

  ลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอ

  การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อ (ก), (ข) และ (ค) ดังนั้น การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่ร้องขอหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เวอร์ทิฟไม่สามารถให้การลงทะเบียนบัญชีและบริการลูกค้าแก่ท่านได้

  การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ (ง) ถือเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตามการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นี้อาจทำให้เวอร์ทิฟไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับแต่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการแก่ท่านได้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

  วิธีการและสถานที่ของการประมวลผลและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลตามหลักความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และความโปร่งใส

  มั่นใจได้ว่าเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อ จัดเก็บ หรือประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย เรามั่นใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเราที่เข้าถึงหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราจะมีการคุ้มครองเช่นเดียวกัน

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลด้วยตัวบุคคลหรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่รับประกันความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

  ข้อมูลที่ถูกประมวลผลของท่านจะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานจดทะเบียนของเราหรือที่สำนักงานของผู้ให้บริการภายนอกที่เราไว้วางใจให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการทราบรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกของเรา โปรดติดต่อเรา

  เราจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลจะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลนิรนามทันทีเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น

  หากเราให้รหัสผ่านแก่ท่านหรือท่านได้เลือกรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบางพื้นที่ในเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ: ท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับใครก็ตาม

  ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

  เวอร์ทิฟจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้:

  • เพื่อจุดประสงค์ทางสัญญา: ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านในเว็บไซต์นี้และหลังจากการถอนการลงทะเบียนของท่านในช่วงเวลาหลังจากนั้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของ (1) การจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย และการทำบันทึกทางบัญชีของเวอร์ทิฟและบริษัทในเครือของเวอร์ทิฟและ (2) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเวอร์ทิฟและบริษัทในเครือของเวอร์ทิฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ dpo.th@vertiv.com

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเวอร์ทิฟได้ที่ dataprotection@vertiv.com

  • สำหรับการส่งจดหมายข่าว โฆษณา และการสื่อสารอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ และอัปเดต/ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่มีอยู่ และสำหรับการดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า: เป็นเวลา 24 เดือนนับจากการรวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่จะเป็นมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้เก็บข้อมูลนั้นได้นานกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น

  ข้อมูลจะถูกลบหรือจัดทำเป็นข้อมูลนิรนามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

   การเผยแพร่ข้อมูล การแบ่งปัน และการสื่อสารข้อมูล

   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเผยแพร่ในขอบเขตที่ได้มีการชี้แจงโดยหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้และเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เวอร์ทิฟปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

   ข้อมูลของท่านอาจได้รับการประมวลผลโดยพนักงานของเรา (รวมถึงผู้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย เช่น ผู้จัดการหรือนักกฎหมายระดับโลกหรือระดับภูมิภาคของเรา) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เวอร์ทิฟอาจแต่งตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเพื่อจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อส่งจดหมายข่าว เพื่อให้บริการคอลเซ็นเตอร์ กู้สินเชื่อ โลจิสติกส์ และบริการชำระเงินทางโทรศัพท์ และดำเนินการสำรวจ

   อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานกฎหมาย และผู้รับรองสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบสถานะ (รวมถึงข้อมูลที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย) หน่วยงาน/ บุคคล ข้างต้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   รายชื่อของบุคคล/หน่วยงานเหล่านี้ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอและท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อดูได้ตลอดเวลาที่สำนักงานของเรา

   โปรดรับทราบว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของเวอร์ทิฟที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้หรือเพื่อประโยชน์ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มเวอร์ทิฟหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย ในกรณีเช่นนี้ เวอร์ทิฟจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการทำสัญญากับบุคคลที่สามแต่ละราย เพื่อจัดให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากันและผูกพันให้บุคคลที่สามต้องดำเนินการ: (1) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำของเวอร์ทิฟเท่านั้น (2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ (3) ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (4) ห้ามใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยไม่ได้รับคำแนะนำล่วงหน้าของเวอร์ทิฟ (5) ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเวอร์ทิฟเมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิ์ของพวกเขา (6) ช่วยเหลือเวอร์ทิฟให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) ส่งคืนหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดสัญญา ตามการตัดสินใจของเวอร์ทิฟ (8) แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของเวอร์ทิฟและรับการตรวจสอบ (9) แจ้งเวอร์ทิฟหากคำแนะนำของเราขัดแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (10) ในกรณีของการโอนย้ายข้อมูลไปต่างประเทศ ต้องเปิดเผยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของการประมวลผลและถ่ายโอนหรือประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเวอร์ทิฟ

   ท่านสามารถดูสำเนานโยบายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้ที่สำนักงานใหญ่ของเวอร์ทิฟประเทศไทยและตามคำขอได้ที่ dpo.th@vertiv.com

   สิทธิ์ในข้อมูลของท่าน

   ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเรื่องต่อไปนี้

   • ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
   • วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
   • เหตุผลและหลักการของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
   • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและระยะเวลาการจัดเก็บ
   • ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   • ข้อมูลประจำตัวของของบุคคลหรือประเภทของบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไป หรือผู้ที่อาจได้รับข้อมูลของท่านในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทของเราในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือในฐานะบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของท่าน

   ท่านมีสิทธิ์ที่จะ

   • มีการอัปเดต แก้ไข ลบ และเพิ่มเติมข้อมูลของท่าน
   • ขอให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดไว้ในขอบเขตของความยินยอมที่ท่านให้ไว้โดยการยอมรับหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้ภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเพิกถอนความยินยอม มีการลบหรือทำลายข้อมูล จัดทำข้อมูลนิรนาม หรือระงับข้อมูลที่มีการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
   • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและอ่านได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และเพื่อให้มีการส่งข้อมูลโดยตรงหรือผ่านเวอร์ทิฟไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและเท่าที่สามารถดำเนินการได้โดยทางเทคนิค

   ท่านมีสิทธิ์คัดค้านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อ:

   • มีการรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมของท่านและไม่มีฐานทางกฎหมาย
   • มีการรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดแบบตรง และ
   • มีการรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสถิติ

   หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น โปรดส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวอร์ทิฟประเทศไทยที่: dpo.th@vertiv.com

   หากท่านเชื่อว่าเราหรือบุคคล/บริษัทที่เราได้แบ่งปันข้อมูลของท่านไปให้ได้ละเมิดสิทธิท่าน ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

   รายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   เวอร์ทิฟมีสำนักงานใหญ่สากลตั้งอยู่ที่ 1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085, USA ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเวอร์ทิฟซึ่งอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หากท่านติดต่อเราเกี่ยวกับหมายเหตุนี้หรือใช้สิทธิ์ของคุณได้ โปรดอีเมลไปที่ dataprotection@vertiv.com
   言語と地域